Other sectors

Nowa norma ISO/IEC 42001 pomoże budować zaufanie do Sztucznej Inteligencji (AI)

A generative artificial intelligence cpu that emits colorful light

Trwające od 3 lat prace nad nowym standardem systemu zarządzania zbliżają się ku końcowi. ISO/IEC 42001 ma być integralną częścią poprawy zarządzania i odpowiedzialności Sztucznej Inteligencji na całym świecie.

Wraz z przyspieszającą adaptacją i zainteresowaniem Sztuczną Inteligencją (Artificial Intelligence - AI), pojawiło się silne zapotrzebowanie na metodę zarządzania jej wykorzystaniem i zastosowaniem. Norma ISO/IEC 42001 jest rezultatem tego zapotrzebowania. W jej opracowanie zaangażowani byli eksperci z ponad 50 krajów, a przed opublikowaniem wstępnego projektu w listopadzie 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Standard ma być stosowany przez organizacje dowolnej wielkości i typu, które zamierzają wykorzystywać AI do opracowywania lub dostarczania swoich produktów i usług.

"AI oferuje niezliczone korzyści zarówno społeczeństwu, jak i przedsiębiorstwom; jednak zapewnienie zaufania do Sztucznej Inteligencji wymaga bezpiecznego i etycznego zastosowania tej technologii" - mówi Nanda Kumar Shamanna, Global ICT Scheme Manager w DNV.

Jako norma systemu zarządzania, ISO/IEC 42001 dzieli kilka kluczowych elementów z innymi normami, takimi jak ISO 9001 dla zarządzania jakością i ISO 27001 dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem. Normy zapewniają najlepsze praktyki, zasady, definicje lub wytyczne wykorzystywane do projektowania i wytwarzania produktów lub wdrażania procesów w celu zarządzania ryzykiem i aspektami operacyjnymi.  Można je łatwo zintegrować z innymi standardami systemów zarządzania.

Kluczowe cele normy ISO/IEC 42001:

  • Promowanie rozwoju i wykorzystania systemów AI, które są godne zaufania, przejrzyste i odpowiedzialne.
  • Podkreślanie zasad i wartości etycznych, takich jak uczciwość, niedyskryminacja i poszanowanie prywatności podczas wdrażania systemów Sztucznej Inteligencji, aby spełnić oczekiwania interesariuszy.
  • Pomaganie organizacjom w identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka związanego z wdrażaniem Sztucznej Inteligencji, co z kolei poprawia wydajność i zmniejsza koszty.
  • Utrzymanie zgodności z przepisami, w tym wymogami ochrony danych.
  • Budowanie większego zaufania do zarządzania Sztuczną Inteligencją poprzez zachęcanie organizacji do priorytetowego traktowania ludzkiego dobrostanu, bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika w projektowaniu i wdrażaniu Sztucznej Inteligencji.
  • Poprawa wizerunku, ponieważ organizacje, które przestrzegają normy ISO 42001, zyskują przewagę konkurencyjną i są postrzegane jako liderzy w dziedzinie etycznej Sztucznej Inteligencji.

"ISO/IEC 42001 jest pierwszym międzynarodowym standardem systemu zarządzania dla Sztucznej Inteligencji i stanie się niezbędny, aby pomóc firmom w zarządzaniu ryzykiem i bezpiecznym wdrażaniu, wspierając zaufanie do interesariuszy, takich jak na przykład pacjenci w szpitalu" - mówi Nanda Kumar Shamanna z DNV.

11 stycznia 2024

Kategoria ryzyka i ocena poziomu ufności do zaplanowanych działań prewencyjnych

Chcę w niniejszym artykule wskazać na dwa aspekty związane z oceną ryzyka, rozumianą jako podstawowe narzędzie kadry kierowniczej do planowania systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kiedy weryfikuję podczas audytów wyniki oceny ryzyka, zawsze dziwi mnie duża determinacja autorów do sprowadzenia wszystkich zagrożeń do najniższego poziomu ryzyka. Nie potrafię zrozumieć tej tendencji. Odnoszę wrażenie, że dość często ocenę ryzyka zawodowego traktuje się wyłącznie jako spełnienie wymagania prawnego: jest ocena ryzyka, pracownicy są zapoznani – jest bezpiecznie i już.

  • Other sectors
Zobacz więcej