Konferencja Bezpieczeństwo w przemyśle III

W dniach 22-23 września 2022 we Wrocławiu odbędzie się konferencja na temat bezpieczeństwa w przemyśle. Nasz trener Włodzimierz Biel jest jednym z prelegentów.

Bezpieczeństwo w przemyśle to kluczowy obszar działań i pojęcie o szerokim zakresie. Należy zadbać o to, aby szczególnie osoby obsługujące maszyny, mogły bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Zarówno ludzi, jak i maszyny trzeba odpowiednio zabezpieczyć i uporządkować wszelkie procesy. Podwykonawcy także mogą zostać objęci nadzorem i normami BHP. Organizatorem konferencji jest EcoMS Consulting, który odpowiada za obsługę firm w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców. Link do strony organizatora: Bezpieczeństwo w przemyśle III (bezpieczenstwowprzemysle.pl)

Dlaczego warto wziąć udział?

Jednym z prelegentów na konferencji jest nasz trener Włodzimierz Biel. Temat wystąpienia, który zaprezentuje to „Różnice pomiędzy zarządzaniem i przywództwem – dlaczego w ISO 45001 przywództwo jest tak ważne dla sukcesu?”. W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
  • Zarządca versus przywódca,
  • Dlaczego przywództwo?,
  • Klucz do zbudowania przywództwa

Dla kogo jest konferencja? 

Program konferencji skierowany jest do różnych grup odbiorców związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem podwykonawcami — menadżerów i inżynierów, służb utrzymania ruchu, specjalistów w dziedzinie BHP oraz systemów zarządzania.


Zapraszamy! 

DNV Business Assurance

Włodzimierz Biel – audytor wiodący, trener DNV


Włodzimierz Biel

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym dwuletni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.
The module failed to load