Komunikat na temat środków bezpieczeńśtwa - COVID-19

Zgodnie z zaleceniami polskich władz przekazujemy Państwu informację o środkach bezpieczeństwa wprowadzonych przez DNV GL w Polsce.

Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz partnerów zewnętrznych, w związku z koniecznością ochrony klientów i innych zainteresowanych stron, a także zapewnienia ciągłości działania.

W szczególności:

• W DNV GL Polska powołany został zespół kryzysowy. Do jego zadań należy natychmiastowe reagowanie na wszelkie zapytania dotyczące sytuacji związanej z występowaniem wirusa COVID-19, a także podejmowanie stosownych działań. Stosowane środki są zawsze zgodne z oficjalnymi zarządzeniami kompetentnych organów władzy oraz postanowieniami interesariuszy. Codzienne spotkania zespołu, odbywające się w przestrzeni wirtualnej, pozwalają na bieżące śledzenie rozwoju wydarzeń. Podejmowane wysiłki mają na celu ochroną naszych pracowników i podwykonawców oraz minimalizowanie zagrożeń, które mogłyby mieć wpływ na stan ich zdrowia, a także na stan zdrowia innych osób.
• Dążymy również do zminimalizowania skutków biznesowych, unikając w miarę dostępnych możliwości zmiany terminów realizacji zadań i ich odwoływania i stosując w zamian alternatywne techniki audytowania. Udzielamy wskazówek w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej w sposób zgodny z wymaganiami akredytacji i certyfikacji, w sytuacji masowego występowania zakażeń COVID-19. 
• W ramach środków ostrożności ograniczmy do minimum spotkania osobiste, zastępując je komunikacją elektroniczną i sieciowymi narzędziami współpracy (webinaria, rozmowy przez Skype, zdalne audyty itd.). Taki stan rzeczy będzie utrzymywany przez pewien czas. Wydając regularnie i terminowo odpowiednie komunikaty, dokładamy wszelkich starań, by wszyscy nasi pracownicy, a także partnerzy zewnętrzni stosowali się do powyższych zasad.   
Potwierdzamy, że do chwili obecnej u żadnego z pracowników oddziału w Gdyni, Katowicach i Warszawie ani żadnego z naszych partnerów w Polsce nie stwierdzono zakażenia wirusem COVID-19. W ramach środków bezpieczeństwa, wszyscy nasi pracownicy zatrudnieni w oddziałach położonych na obszarach bezpośrednio lub pośrednio objętych zakażeniami pracują zdalnie. Decyzja ta została podjęta w oparciu o najnowsze dane i zalecenia otrzymywane od kompetentnych centralnych i lokalnych organów władzy. Obowiązuje ona wszystkich pracowników zatrudnionych w Polsce. 
• W celu ochrony powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa, pracowników DNV GL oraz osoby postronne obowiązuje zakaz wstępu na teren biur DNV GL oraz obiektów należących do klientów, w przypadku jeśli: 


1. występują u nich objawy infekcji, takich jak gorączka, kaszel, duszności;
2. przebywali w „strefach czerwonych”;
3. wyjeżdżali w ostatnim czasie do krajów uznawanych za obszary wysokiego ryzyka zakażenia;
4. mieli bezpośredni kontakt z osobą (osobami) u których badanie na obecność wirusa COVID-19 dało pozytywny wynik i/lub u których występują objawy infekcji, takie jak gorączka, kaszel, duszności.

W kwestiach operacyjnych oraz celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących aktualnie realizowanych projektów prosimy zwracać się do osoby odpowiedzialnej w DNV GL za kontakty z Państwa firmą.  Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich nowych działaniach podejmowanych w związku z rozporządzeniami wydawanymi przez kompetentne organy władzy. DNV GL dokłada wszelkich starań w celu stałego zapewniania swoim klientom jak najwyższego poziomu usług i nie ustaje w tych dążeniach, dostosowując się zarazem do wymogów okoliczności, których wszyscy doświadczamy. 


Z poważaniem,

Zespół DNV GL Polska