ISO przeprowadza badania użytkowników dotyczące ISO 9001 i ISO 45001

Konsultacje, konsensus i wkład wnoszony z zewnątrz zawsze odgrywały kluczową rolę w dalszym rozwoju i utrzymaniu norm. Uzyskane dane zostaną wykorzystane w pracach nad dalszymi zmianami i kolejnymi wydaniami.

Obecnie aktywna jest ankieta dla użytkowników wiodącego standardu: normy zarządzania jakością ISO 9001.

„Badania te są dla komitetów – technicznych i innych – źródłem bezcennej wiedzy składającej się na obraz widziany z perspektywy rynku i użytkowników.  Normy mają na celu ustanowienie najlepszych praktyk branżowych, służących poprawie jakości i bezpieczeństwa. Komitety techniczne naprawdę cenią sobie uzyskiwane tą drogą informacje – mamy nadzieję, że użytkownicy znajdą kilka minut, by odpowiedzieć na pytania ankiety”, mówi Leonardo Omodei Zorini, Przedstawiciel ds. kontaktów z jednostkami międzynarodowymi. 

Norma ISO 9001 jest obecnie przedmiotem sformalizowanej analizy pod kątem potrzeby ewentualnych zmian. Podejmując decyzję w sprawie nowego wydania standardu, odpowiedzialny za te prace Komitet Techniczny (ISO/TC 176/SC2) uwzględni wyniki badania.  Ankieta zostanie zamknięta 31 grudnia bieżącego roku, a oficjalna decyzja powinna zapaść pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. 

Ankieta dotycząca ISO 45001 jest kontynuacją badania przeprowadzonego w 2019 r. w celu ustalenia, kto korzysta z normy oraz czy potrzebne są jakieś uzupełnienia lub zmiany. To badanie zakończyło się 1 listopada bieżącego roku, a odpowiedzialny za normę Komitet Techniczny wykorzysta jego wyniki podejmując decyzję o tym, w jaki sposób należy zmienić normę.  

Zachęcamy do udziału w badaniu dotyczącego normy ISO 9001 lub zapoznania się z wynikami za rok 2019 TUTAJ.

 

ISO 9001 - ankieta 2020

Kliknij TUTAJ, aby wziąć udział w badaniu

The module failed to load