Hydro i DNV uruchamiają platformę blockchain, która wesprze zrównoważone przetwórstwo metali

Hydro i DNV inicjują pilotażowy projekt blockchain dla potrzeb dokumentowania deklaracji produktowych firm Hydro CIRCAL i Hydro REDUXA.

„Widzimy, że zarówno nasi klienci, jak i ich klienci oczekują wiarygodnych informacji dokumentujących oddziaływanie naszych materiałów i produkcji na środowisko. Celem tego pilotażowego projektu jest przetestowanie platformy wspierającej producentów i marki, umożliwiającej dotarcie do zweryfikowanych danych poświadczających prawdziwość składanych deklaracji. Proces ten pozwoli na prześledzenie drogi, jaką pokonują surowce metalowe od opuszczenia fabryki, w której zostały wyprodukowane do końcowego odbiorcy”, mówi Bjørn Kjetil Mauritzen, Head of Sustainability odpowiadający w Hyxdro za zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W ostatnich latach nastąpił zdecydowany wzrost zainteresowania zgodnością produktów, standardów i działań z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na napływ ogromnych ilości informacji oraz funkcjonowanie najróżniejszych norm, dostęp do potwierdzonych danych pozwalających przeanalizować całą drogę produktu jest dziś dużo ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Pozwala klientowi na podejmowanie świadomych, ekologicznych decyzji zakupowych na podstawie faktów, a nie tylko obietnic.  

Tag. Trace. Trust.  

Hydro wdroży technologię blockchain w oparciu o stworzoną przez DNV usługę Tag. Trace. Trust. (co można tłumaczyć jako „oznacz. śledź. ufaj”). Pozwala ona każdemu błyskawicznie sprawdzić wiarygodność, autentyczność i dane profilu środowiskowego produktu.  

„Dołączony do produktu i oznaczony jednostkowym identyfikatorem cyfrowym paszport produktowy aluminium zawiera kluczowe informacje dotyczące zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, takie jak niska zawartość węgla czy procent zawartości aluminium poużytkowego”, wyjaśnia Lin Jacobsen Hammer, Business Development & Sustainability Manager w DNV. 

Od surowca do ławki w parku  

W fazie pilotażowej Hydro i DNV będą współpracować z producentem ekologicznych mebli Vestre. W niektórych liniach produktowych spółka ta wykorzystuje CIRCAL - aluminium z recyklingu, dostarczane przez Hydro. Dzięki dostępności danych dotyczących produktów na platformie, firma i jej klienci mają możliwość prześledzenia całej ścieżki życia aluminium oraz generowanej emisji dwutlenku węgla – od etapu surowca po gotowy wyrób w postaci ławki w publicznym parku.

Kolejnym krokiem będzie przeanalizowanie doświadczeń zgromadzonych w fazie pilotażowej pod kątem oceny, czy Hydro będzie w stanie wdrożyć platformę jako standardowy model funkcjonowania. Celem jest udostępnienie takiego rozwiązania większej liczbie klientów. 

„Realizacja projektu pilotażowego była możliwa dzięki pracy, jaką w minionych latach włożyliśmy w rozwijanie naszych „zielonych” marek. W efekcie możemy teraz badać możliwości nowej technologii w zakresie udostępniania uczestnikom rynku i świadomym klientom kluczowych danych, przedstawianych w zrozumiały i wiarygodny sposób. Jest to element naszego szerszego programu wspierania zrównoważonego rozwoju”, mówi Jørgen Hansson, szef projektu ze strony Hydro. 

Hydro planuje uruchomienie pilotażu już w 2021 roku. 


Fakty

Czym jest technologia blockchain? 

Technologia blockchain umożliwia walidację danych, a następnie ich przechowywanie przez społeczność peer-to-peer w postaci niezmienialnego „bloku”, w cyfrowej bazie danych opartej na zasadach technologii rozszerzonego rejestru. Powstały w ten sposób łańcuch bloków - blockchain - jest niezmienialny, ponieważ każdy blok jest weryfikowany na podstawie poprzednich bloków, co sprawia, że wprowadzanie zmian jest niemal niemożliwe – gdyż modyfikacja zarejestrowanej transakcji wymagałaby modyfikacji wszystkich poprzednich bloków. Bloki są weryfikowane przez algorytm zapewniający replikację w sieci łańcucha bloków. Weryfikacja procesów przez stronę trzecią w zakresie integralności dodawania danych oraz kontrole danych zwiększają wiarygodność deklaracji dotyczących produktów i pewność tego, że są one właściwie udokumentowane. 

W jaki sposób system oparty na blockchainie mógłby potwierdzić informacje o pochodzeniu produktu i dotyczące odpowiedzialnej produkcji?

Producent może udokumentować jakość produktu, jego wpływ na środowisko oraz ulepszenia oferowanych produktów w zakresie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także udostępnić te informacje w środowisku opartym na technologii blockchain.  Stwarza to możliwość wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku, coraz wyraźniej dążącym do transparentności, a także buduje zaufanie do niezależnie weryfikowanych deklaracji w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Wiarygodność i bezpieczeństwo opierają się na trzech czynnikach:  

  1. Każdy certyfikat czy paszport produktu jest opatrzony jednostkowym identyfikatorem cyfrowym zapewniającym jego identyfikowalność. 
  2. Co za tym idzie, dokumenty posiadające etykietę są w 100% autentyczne, niepowtarzalne i bezpiecznie przechowywane w strukturze blockchain. 
  3. Każdy może z łatwością prześledzić ich pochodzenie i sprawdzić w bazie blockchain autentyczność oraz wszelkie szczegóły.