Harmonogram aktualizacji certyfikatów i znaków certyfikacyjnych

Od 1 marca nowi klienci będą otrzymywali certyfikaty ze znakiem DNV oraz odpowiednie znaki certyfikacyjne. Dotychczasowe certyfikaty i znaki będą podlegały przeniesieniu w ciągu 3-5 lat.

Znak certyfikacyjny i certyfikat DNV

Z dniem 1 marca DNV GL zmienia nazwę na DNV. Certyfikaty i znaki certyfikacji zostały przeprojektowane tak, aby były odzwierciedleniem marki DNV. Wszyscy nowi klienci będą otrzymywali certyfikaty i znaki DNV.

Dotychczasowe certyfikaty systemów zarządzania i produktów zachowują ważność. 

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi, zmiana nastąpi podczas recertyfikacji, co oznacza, że:

1. Dotychczasowe certyfikaty systemów zarządzania i znaki certyfikacji będą podlegały przeniesieniu w ciągu trzech lat. 

2. Certyfikaty produktowe będą podlegały przeniesieniu w ciągu pięciu lat. 

Dotychczasowi klienci nie muszą zmieniać ani aktualizować swoich materiałów marketingowych, ani opakowań. „Przejście powinno się odbyć w sposób płynny i pozwalający na ograniczenie do minimum powstawania jakichkolwiek strat. Marki DNV GL i DNV będą przez pewien czas funkcjonowały równolegle, co w przypadku takich procesów jest rzeczą całkowicie naturalną”, mówi Luisa Grottola, Dyrektor ds. Komunikacji Globalnej w DNV GL.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących certyfikatów i znaków certyfikacji prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem DNV.