Forum Gospodarki Morskiej, Gdynia 2022

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022 odbędzie się 14 października. Paneliści oraz goście spotkają się w Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni.

Adam Niklewski - Kierownik Sekcji Statki w Serwisie

Organizowane przez Urząd Miejski w Gdyni oraz Inter Marine Forum odbędzie się po raz dwudziesty pierwszy. To unikatowe wydarzenie skupia organizacje B2B z sektora morskiego. Oferowane panele dyskusyjne pokrywają obszary zainteresowania wszystkich biznesów, a co za tym idzie przedstawia pełen obraz polskiego przemysłu morskiego. To zarazem największe wydarzenie poświęcone przedsiębiorcom sektora morskiego w Polsce.

Tematy i problemy podjęte podczas sesji plenarnej oraz podczas paneli dyskusyjnych odzwierciedlają aktualne wyzwania i potrzeby przedsiębiorstw powiązanych z szeroko rozumianym przemysłem morskim.

Debaty profesjonalistów przeprowadzone podczas paneli dyskusyjnych pozwolą na opracowanie wniosków, które po zakończeniu Forum zostaną przekazane lokalnym władzom oraz przedstawicielom rządowym.

DNV będzie reprezentowane przez Adama Niklewskiego, który jest liderem panelu „Technologie Morskie”.

Wiodącymi tematami Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2022 będą:

„Gospodarka morska w obliczu nowego środowiska geopolitycznego – wyzwania i możliwości”.


Podczas sesji plenarnej renomowani eksperci z zakresu globalnej gospodarki i polityki rzucą nieco światła na aktualną światową sytuację makroekonomiczną i geopolityczną:

  • Małgorzata Bonikowska PhD : Prezes Centrum stosunków międzynarodowych - “Sytuacja Geopolityczna – implikacje dla naszego regionu”
  • Jacek Wiśniewski :  Mutual Funds Investments - „Przegląd gospodarki globalnej  2022-2023”
  • Ambasadorowie : Królestwa Norwegii , Królestwa Danii, Republiki Malty 

Po przerwie obiadowej odbędzie się pięć paneli dyskusyjnych:

  • Technologie Morskie” 
  • Porty Morskie
  • Logistyka Morska
  • Energia Odnawialna
  • Przemysły jachtowe


Wydarzenie zostanie uświetnione wieczorną galą nazywaną „Wspólną Kaczką”, w której weźmie udział ponad 2000 gości z Polski i zagranicy. Niezobowiązujący charakter tego spotkania ma zachęcić do nawiązywania kontaktów stanowiących zalążki potencjalnych przyszłych biznesów.

To wszystko stanowi o sukcesie Forum, czego dowodem jest liczba uczestników, których dotychczas goszczono w ramach wydarzeń.

Zarejestrowani uczestnicy, którzy nie będą mogli dołączyć bezpośrednio, będą mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu on-line.

Rezerwacje na wydarzenie oraz galę należy złożyć jak najwcześniej.

Maritime news

The Dynamic Listing module failed to load