Other sectors

Europejska Rada Ochrony Danych zatwierdza Europrivacy™/®

digital key encripted data

Europrivacy™/® to pierwszy schemat certyfikacji w pełni odpowiadający wymogom artykułu 42 GDPR. Został on właśnie zatwierdzony jako oficjalna Europejska Pieczęć Ochrony Danych (European Data Protection Seal) do oceny i certyfikacji zgodności przetwarzania danych z GDPR.

Pełniąca centralną funkcję w kontekście ochrony danych w UE, Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) zapewnia spójne stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) w całej UE i działa na rzecz zapewnienia skutecznej współpracy. Jest to organ UE odpowiedzialny od momentu wprowadzenia GDPR 25 maja 2018 r.  

"Szczere gratulacje i najlepsze życzenia dla ECCP i Europrivacy z okazji uzyskania poparcia EDPB. W DNV jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jesteśmy zatwierdzoną jednostką certyfikującą i partnerem pierwszego kompleksowego schematu pomagającego firmom sprostać wymaganiom GDPR w zakresie przetwarzania danych. Szczególnie doceniamy podejście ekosystemowe, które ECCP buduje ze wszystkimi partnerami i wierzymy, że będzie ono miało kluczowe znaczenie dla powodzenia programu - mówi Stefano Crea, Global Market & Industries Director w DNV Business Assurance.  

Zatwierdzenie systemu Europrivacy™/® oznacza ważny krok naprzód w kierunku bardziej jednolitego stosowania unijnych przepisów dotyczących przetwarzania danych. Certyfikacja buduje zaufanie do rynku, a niezależna ocena strony trzeciej przyczynia się do uniknięcia powielania wysiłków i zmniejszenia prawdopodobieństwa, że owe kwestie mogą być traktowane w odmienny sposób w różnych jurysdykcjach.

Schemat certyfikacji Europrivacy w zakresie przetwarzania danych jest certyfikacją GDPR-by-design. Został opracowany w ramach europejskiego programu badawczego, finansowanego przez Komisję Europejską, zaprojektowany tak, aby uwzględnić konkretne zobowiązania wynikające z GDPR i służyć jako oficjalny schemat certyfikacji na mocy art. 42 GDPR.  

Certyfikacja według omawianego schematu pomaga firmom wykazać zgodność z wymogami GDPR w zakresie przetwarzania i ochrony ochrony danych osobowych, dzięki czemu staną się one godnym zaufania usługodawcą dla swoich klientów. Będą one również w stanie zidentyfikować i ograniczyć ryzyko prawne i finansowe, przy jednoczesnym rozwijeniu przewag konkurencyjncych.


Sprawdź, w jaki sposób DNV może Ci pomóc w zakresie bezpieczeństwa informacji: 

9 listopada 2023

Pierwszy na świecie certyfikat OCS wystawiony przez DNV trafia do LyondellBasell

Tarragona/Essen, 17 października 2023 r. - LyondellBasell jest pierwszą firmą na świecie, która pomyślnie przeszła certyfikację zgodnie z programem certyfikacji OCS Europe opartym na inicjatywie Operation Clean Sweep (OCS). Certyfikat został wręczony 14 września 2023 r. w zakładzie firmy w Tarragonie w Hiszpanii przez Anę del Rio (Country Manager w DNV Iberia. Certyfikat potwierdza, że zakład ten spełnia wymagania programu OCS, stworzonego dla firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, jako pomoc w minimalizowaniu uwalniania do środowiska tworzyw sztucznych i w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

  • Other sectors
Zobacz więcej