ESG W PRAKTYCE

Eksperci DNV przygotowują firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju.

Inwestorzy i klienci, oceniając wiarygodność firmy nie patrzą już tylko na jej sytuację finansową, ale również na jej wpływ w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym.

Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym. Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych. 

Od 17 marca do 8 czerwca trwa cykl szkoleń „ESG W PRAKTYCE”, których organizatorem jest Rzeczpospolita, a Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest partnerem merytorycznym tego cyklu. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie.  W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju, w tym trzy panele są prowadzone przez ekspertów DNV

Nasi eksperci: 

pawel kaczmarczykdr Paweł Kaczmarczyk - Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation. 

Współpracuje z DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest koordynatorem projektu współfinansowanego z środków NCBiR w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu transportem i redukcją emisji CO2 i NOx do atmosfery. 

Wcześniejsze doświadczenie:
Dyrektor Zarządzający w Grupie ECDP, największej polskiej grupie doradczo-konsultingowej; Dyrektor ds. Rozwoju w Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji pracodawców prywatnego biznesu, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości reprezentującego 7 największych organizacji pracodawców w Polsce. Doświadczenie zawodowe w doradztwie w zarządzaniu, rozwoju organizacji, realizacji strategii CSR, komunikacji dla takich firm jak: ABC-Czepczyński, Czepczyński Family Foundation, ECDP Group, Instal-Projekt, The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software ASA, Stabilo, Corex, Inwenta. W swojej pracy naukowej i badawczej koncentruje się na nowoczesnych strategiach zarządzania, zarządzaniu organizacjami poprzez kulturę organizacyjną, zarządzaniu przez wartości. 

Autor publikacji naukowych: 

  • 2017 Gwarancja ubezpieczeniowa w procedurze upadłościowej 
  • 2018 Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem 
  • 2020 Dysertacja doktorska: Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa, promotor: prof. Bolesław Rok 

robert pochylukRobert Pochyluk - Niezależny ekspert, Wiceprezes Polskiego Forum ISO14000, Wieloletni audytor i ekspert DNV, właściciel Eko-net (eko-net.pl - Centrum Ochrony Środowiska).

Uznany i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej ekspert ds. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią z ponad 25 letnim doświadczeniem. Przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 (Zarządzanie Środowiskowe) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO.org). Członek Zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 64 z 17 czerwca 2008 r.). Koordynator prac Technicznych Grup Roboczych przy Ministerstwie Środowiska w realizacji projektów „Pomoc Polsce we wdrożeniu Dyrektywy IPPC” oraz „Wdrażanie dyrektywy IPPC w województwie zachodniopomorskim” (IPPC- Zintegrowanie Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń). Kluczowy ekspert/ doradca Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i efektywności energetycznej Lider projektów w zakresie identyfikacji wymagań prawnych i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi dla ponad 100 organizacji w Polsce np. 
  • ENEA Wytwarzanie
  • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
  • STOCK Polska
  • Mondelez Production Polska
  • Interational Paper Celulosis Fiber
  • Federal Mogul Bimet 
Autor oraz współautor licznych ocen zgodności z BAT m.in. dla PKN Orlen Petrochemia, PKN Orlen Anwil Włocławek, ENEA Wytwarzanie, KGHM Polska Miedź Autor oraz współautor wielu ocen i opracowań w obszarze ochrony środowiska Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO14000 

Szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem i jest bardzo pozytywnie odbierane przez Uczestników. Zgłoszenia na sesję wiosenną już się zakończyły, ale organizatorzy planują uruchomić jesienią drugą edycję szkolenia. Wiecej informacji