DNV Polska uczestniczy w konkursie „Do pracy jadę rowerem” i pomaga Ukrainie

Konkurs organizowany przez Gdyńskie Centrum Sportu polega na rejestrowaniu swoich przejazdów do pracy i kolektywnym gromadzeniu kilometrów.

Uczestnicy wraz z kolejnymi przejazdami przesuwać będą licznik znajdujący się na stronie.

Po osiągnięciu odpowiedniego progu organizator dokona zakupu żywności dla osób z Ukrainy, które uciekając przed rosyjską agresją znalazły schronienie w Polsce. Dla osób, które wykonają najwięcej przejazdów przewidziane są nagrody.

Jest to kolejna edycja konkursu popularyzującego poruszanie się tanim i ekologicznym środkiem transportu jakim jest rower. DNV Polska aktywnie bierze udział we wszelkiego typu inicjatywach promujących sport i aktywny tryb życia.