Other sectors

DNV GL - Business Assurance: COVID-19 informacje dla klientów i partnerów

Siedziba DNV GL

Ta strona ma na celu dostarczanie najnowszych informacji na temat usług DNV GL - Business Assurance w odpowiedzi na wybuch koronawirusa (COVID-19) i będzie regularnie aktualizowana.

Grupa DNV GL uważnie śledzi rozwój wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 i podejmuje natychmiastowe działania mające na celu kontrolowanie zagrożeń zdrowia i ryzyk biznesowych dotyczących naszej działalności, jak również ochronę społeczności.

Zespoły zarządzania kryzysowego działające na poziomie lokalnym oraz całej Grupy DNVGL na bieżąco informują o koniecznych środkach prewencyjnych. Kontynuujemy działania zapobiegające wystąpieniu wirusa w naszych obiektach. Naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, kontrahentów, klientów i ich rodzin. Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, dążymy zarazem do zminimalizowania zakłóceń naszej działalności, a także wspieramy naszych klientów w utrzymaniu ciągłości ich funkcjonowania.

Wprowadziliśmy następujące środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa i chroniące zdrowie ludzi:

• ograniczenia w podróżowaniu

• zamknięcie oddziałów, ograniczenie liczby personelu obecnego w biurach i umożliwienie pracy z domu

• stosowanie narzędzi komunikacji wirtualnej umożliwiających spotkania on-line z klientami oraz prowadzenie zdalnych audytów, webinariów, spotkań wewnętrznych i otwartych itd.

• informowanie o takich środkach zapobiegawczych, jak higiena rąk oraz dostępność preparatów do dezynfekcji rąk

• informowanie na bieżąco o sytuacji, przekazywanie wytycznych dla poszczególnych obszarów geograficznych w zakresie postępowania w razie wystąpienia objawów zakażenia

• zaostrzenie środków kontroli higieny i działań zapobiegawczych stosowanych w pomieszczeniach biurowych

DNV GL na bieżąco śledzi rozporządzenia władz krajowych i lokalnych, a także komunikaty International SOS oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zarządzenia i wytyczne obowiązujące wszystkich pracowników są koordynowane przez zespół kryzysowy Grupy. Na obszarach rozprzestrzeniania się wirusa wprowadzane są dodatkowe środki higieny i działania zapobiegawcze.

W celu ograniczenia zakłóceń w obrębie łańcuchów dostaw pozostajemy w ścisłym kontakcie z jednostkami akredytującymi, właścicielami schematów certyfikacji i innymi interesariuszami, w kwestiach dotyczących na przykład zapewnienia ważności certyfikatów. Dążąc do ograniczenia wszelkich zakłóceń, przekazujemy wszystkim zainteresowanym stronom regularne aktualizacje informacji o naszych usługach.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco korygować protokoły wewnętrzne pod kątem zapewnienia ochrony ludzi i ułatwienia klientom utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw. Z uwagi na ogłoszenie stanu pandemii, kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu jest postępowanie w sposób zgodny z wytycznymi WHO oraz zarządzeniami władz krajowych. Wraz z rozwojem wydarzeń, DNV GL będzie na bieżąco informować wszystkich interesariuszy o sytuacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem lub mailowy: certification.pl@dnvgl.com

AUDYTY ZDALNE

DNV GL przeprowadza również zdalne audyty. Audyt zdalny to audyt przeprowadzany zdalnie, przy czym sam audyt nie różni się od tradycyjnej kontroli na miejscu. Audyt odbywa się w środowisku cyfrowym i przy pomocy odpowiednich środków audiowizualnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać poprzez bezpośredni udział w webinarium poświęconemu audytom zdalnym.

SZKOLENIA ONLINE

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, dbając o nasze wspólne zdrowie postanowiliśmy anulować wszystkie sesje szkoleniowe realizowane tradycyjnie (czyli z fizycznym udziałem uczestników i trenerów) do końca czerwca. Aby zapewnić jednak możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji w wybranym obaszarze, zmieniamy tymczasowo format szkoleń z tradycyjnych na wirtualne. Podobnie jak dotychczas, trenerzy entuzjastycznie przybliżą tematykę szkoleń i odpowiedzą na wszystkie pytania. Obniżyliśmy także ceny prowadzonych w ten sposób kursów. Zachęcamy do sprawdzenia wszelkich szczegółów na naszej stronie szkoleniowej

Mamy nadzieję, że spotkamy się online! 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 506 288 311 lub mailowy: szkolenia@dnvgl.com

WEBINARIA

Kontynuujemy prowadzenie webinariów, czyli darmowych spotkań online z trenerami DNV GL. Aktualnie organizowane webinaria zanjdziecie w sekcji Najbliższe wydarzenia na stronie głównej.