DNV GL - Business Assurance: COVID-19 informacje dla klientów i partnerów

Ta strona ma na celu dostarczanie najnowszych informacji na temat usług DNV GL - Business Assurance w odpowiedzi na wybuch koronawirusa (COVID-19) i będzie regularnie aktualizowana.

Grupa DNV GL uważnie śledzi rozwój wydarzeń związanych z epidemią COVID-19 i podejmuje natychmiastowe działania mające na celu kontrolowanie zagrożeń zdrowia i ryzyk biznesowych dotyczących naszej działalności, jak również ochronę społeczności.

Zespoły zarządzania kryzysowego działające na poziomie lokalnym oraz całej Grupy DNVGL na bieżąco informują o koniecznych środkach prewencyjnych. Kontynuujemy działania zapobiegające wystąpieniu wirusa w naszych obiektach. Naszym nadrzędnym celem niezmiennie pozostaje ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, kontrahentów, klientów i ich rodzin. Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, dążymy zarazem do zminimalizowania zakłóceń naszej działalności, a także wspieramy naszych klientów w utrzymaniu ciągłości ich funkcjonowania.

Wprowadziliśmy następujące środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa i chroniące zdrowie ludzi:

• ograniczenia w podróżowaniu

• zamknięcie oddziałów, ograniczenie liczby personelu obecnego w biurach i umożliwienie pracy z domu

• stosowanie narzędzi komunikacji wirtualnej umożliwiających spotkania on-line z klientami oraz prowadzenie zdalnych audytów, webinariów, spotkań wewnętrznych i otwartych itd.

• informowanie o takich środkach zapobiegawczych, jak higiena rąk oraz dostępność preparatów do dezynfekcji rąk

• informowanie na bieżąco o sytuacji, przekazywanie wytycznych dla poszczególnych obszarów geograficznych w zakresie postępowania w razie wystąpienia objawów zakażenia

• zaostrzenie środków kontroli higieny i działań zapobiegawczych stosowanych w pomieszczeniach biurowych

DNV GL na bieżąco śledzi rozporządzenia władz krajowych i lokalnych, a także komunikaty International SOS oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Zarządzenia i wytyczne obowiązujące wszystkich pracowników są koordynowane przez zespół kryzysowy Grupy. Na obszarach rozprzestrzeniania się wirusa wprowadzane są dodatkowe środki higieny i działania zapobiegawcze.

W celu ograniczenia zakłóceń w obrębie łańcuchów dostaw pozostajemy w ścisłym kontakcie z jednostkami akredytującymi, właścicielami schematów certyfikacji i innymi interesariuszami, w kwestiach dotyczących na przykład zapewnienia ważności certyfikatów. Dążąc do ograniczenia wszelkich zakłóceń, przekazujemy wszystkim zainteresowanym stronom regularne aktualizacje informacji o naszych usługach.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco korygować protokoły wewnętrzne pod kątem zapewnienia ochrony ludzi i ułatwienia klientom utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw. Z uwagi na ogłoszenie stanu pandemii, kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu jest postępowanie w sposób zgodny z wytycznymi WHO oraz zarządzeniami władz krajowych. Wraz z rozwojem wydarzeń, DNV GL będzie na bieżąco informować wszystkich interesariuszy o sytuacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem lub mailowy: certification.pl@dnvgl.com

AUDYTY ZDALNE

DNV GL przeprowadza również zdalne audyty. Audyt zdalny to audyt przeprowadzany zdalnie, przy czym sam audyt nie różni się od tradycyjnej kontroli na miejscu. Audyt odbywa się w środowisku cyfrowym i przy pomocy odpowiednich środków audiowizualnych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać poprzez bezpośredni udział w webinarium poświęconemu audytom zdalnym.

SZKOLENIA ONLINE

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, dbając o nasze wspólne zdrowie postanowiliśmy anulować wszystkie sesje szkoleniowe realizowane tradycyjnie (czyli z fizycznym udziałem uczestników i trenerów) do końca czerwca. Aby zapewnić jednak możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji w wybranym obaszarze, zmieniamy tymczasowo format szkoleń z tradycyjnych na wirtualne. Podobnie jak dotychczas, trenerzy entuzjastycznie przybliżą tematykę szkoleń i odpowiedzą na wszystkie pytania. Obniżyliśmy także ceny prowadzonych w ten sposób kursów. Zachęcamy do sprawdzenia wszelkich szczegółów na naszej stronie szkoleniowej

Mamy nadzieję, że spotkamy się online! 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 506 288 311 lub mailowy: szkolenia@dnvgl.com

WEBINARIA

Kontynuujemy prowadzenie webinariów, czyli darmowych spotkań online z trenerami DNV GL. Aktualnie organizowane webinaria zanjdziecie w sekcji Najbliższe wydarzenia na stronie głównej. 

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF