DNV GL będzie globalnie świadczyć usługi certyfikacji zarządzania zasobami wodnymi

Spółka DNV GL uzyskała akredytację Alliance for Water Stewardship (AWS) upoważniającą do wystawiania certyfikatów poświadczających zgodność z międzynarodowym standardem AWS dotyczącym zarządzania zasobami wodnymi.

Akredytacja pozwala DNV GL certyfikować firmy na całym świecie. Jak komentuje Antonio Astone, Dyrektor Usług Globalnych Assurance i Łańcucha Dostaw w DNV GL: „Cieszymy się, że będziemy mogli pomagać firmom w lepszym gospodarowaniu zasobami wody. W wielu regionach świata występują niedobory wody, a przedsiębiorstwa podlegają coraz bardziej rygorystycznej kontroli pod względem jej wykorzystania. Stąd akredytacja w zakresie standardu AWS stwarza ogromne możliwości ich wspierania w zrozumieniu tych zagadnień oraz przeprowadzenia oceny i udokumentowania ich działań.”

AWS jest organizacją o globalnym zasięgu działania, promującą odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych na całym świecie.  Uzyskanie certyfikacji według standardu International Water Stewardship świadczy o spełnieniu wymagań globalnego wzorca w zakresie odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody. Standard ten określa stosowany na całym świecie ramowy system umożliwiający podmiotom o dużym zużyciu wody poznanie własnego profilu gospodarowania wodą oraz jego skutków, a także podjęcie wspólnych, transparentnych działań zmierzających do prowadzenia zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w kontekście obszaru ich oddziaływania.

„Przeprowadziliśmy już 21 certyfikacji, a kolejnych 50 podmiotów dokonało formalnej rejestracji do tego procesu. Ponadto, mnóstwo firm i organizacji z całego świata deklaruje wolę przestrzegania standardu AWS. Współpraca z renomowaną i rzetelną jednostką certyfikującą, jaką jest DNV GL, stanowi dla nas ogromne wsparcie w obliczu błyskawicznie postępującego rozwoju oraz gwałtownie rosnącego zainteresowania systemem opartym na standardzie AWS,” mówi Mona Karraoui, zajmująca w AWS stanowisko Dyrektora ds. Akredytacji i Szkoleń.


Ingunn Midttun Godal, Dyrektor DNV GL ds. Rozwoju Biznesu stwierdza:

„Akredytacja AWS ma istotne znaczenie z punktu widzenia naszej pracy na rzecz wspierania firm dążących do zrównoważonego działania we wszystkich obszarach ich funkcjonowania i w całym łańcuchu dostaw. Międzynarodowe normy  wyznaczające powszechnie uznawane standardy i umożliwiające organizacjom ciągłe doskonalenie wysiłków zmierzających do odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody są potrzebne. Jako jedna z wiodących na świecie jednostek certyfikujących, pragniemy ułatwić firmom zajęcie się tą kwestią, a poprzez certyfikację stać się motorem zmian i wnieść swój wkład w zrównoważone gospodarowania światowymi zasobami wody.”

O DNV GL
DNV GL to globalna firma zajmująca się zapewnieniem jakości i zarządzaniem ryzykiem. Kierując się naszym celem, jakim jest ochrona życia, mienia i środowiska, umożliwiamy naszym klientom zwiększenie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju ich działalności. Zapewniamy klasyfikację, ekspertyzę techniczną, oprogramowanie i niezależne doradztwo eksperckie dla branży morskiej, naftowej, gazowej, energetycznej i odnawialnej. Świadczymy również usługi w zakresie certyfikacji, łańcucha dostaw i zarządzania danymi dla klientów z różnych branż. Początki sięgają 1864 roku, a operacje w ponad 100 krajach sprawiają, że nasi eksperci angażują się w pomoc klientom, aby uczynić świat bezpieczniejszym, mądrzejszym i bardziej ekologicznym.

Jako jedna z wiodących na świecie jednostek certyfikujących, pomagamy firmom zapewniać wydajność ich organizacji, produktów, ludzi, obiektów i łańcuchów dostaw poprzez certyfikację, weryfikację, ocenę i usługi szkoleniowe. Współpracując z naszymi klientami, tworzymy zrównoważone wyniki biznesowe i tworzymy zaufanie zainteresowanych stron we wszystkich gałęziach przemysłu.

Czym jest Alliance for Water Stewardship (AWS)
AWS organizacją o globalnym zasięgu, zrzeszającą podmioty z całego świata, której misją jest: kierowanie globalną siecią promującą odpowiedzialne korzystanie z zasobów wody, w sposób przynoszący korzyści społeczne i ekonomiczne oraz przyjazny środowisku. Cel ten jest osiągany poprzez ustanowienie globalnego systemu zarządzania zasobami wodnymi (a global water stewardship system) opartego na normie AWS International Water Stewardship Standard (Standard AWS), wspierającego, identyfikującego i nagradzającego uzyskiwanie dobrych wyników w zakresie gospodarowania wodą.

Standard ten określa stosowany na całym świecie ramowy system umożliwiający podmiotom o dużym zużyciu wody poznanie własnego profilu gospodarowania wodą oraz jego skutków, a także podjęcie wspólnych, transparentnych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w kontekście obszaru ich oddziaływania.