Boost My Audit

Nowa usługa cyfrowa DNV: skoncentruj swoje audyty na tym, co najważniejsze

Wychodząc poza ramy zgodności z przepisami, DNV oferuje Państwu cyfrowe narzędzie do opracowywania wysokosprawnego systemu zarządzania.

Organizacje zwracają coraz większą uwagę na priorytetyzację ryzyka, aby móc aktywnie działać zanim pojawią się zakłócenia lub problemy. Narzędzie internetowe DNV Boost My Audit pozwala firmom skoncentrować się na tych obszarach systemu zarządzania, które są najbardziej istotne dla ich działalności i branży. Kompleksowe listy kontrolne zawarte w tej usłudze ukierunkowują procesy audytów wewnętrznych i mogą pomóc firmom przygotować się do wszelkich zewnętrznych audytów prowadzonych przez strony trzecie. 

"Aby zapewnić, że wszystkie podstawy zostały uwzględnione, Boost My Audit oferuje dostęp do ponad 200 obszarów tematycznych, odzwierciedlających najbardziej krytyczne ryzyka i punkty krytyczne dla firm, jak również najbardziej aktualne tematy biznesowe, które, jeśli są właściwie zarządzane, pozwalają systemowi zarządzania generować dodatkową wartość dla organizacji" - mówi Mauro Crippa, Market Intelligence Manager w Business Assurance.

Zachęcanie klientów do identyfikowania obszarów zainteresowania przed audytem jest częścią metodologii DNV Risk Based Certification, stosowanej podczas wszystkich audytów systemów zarządzania. Podczas audytu oceniana jest zarówno zgodność z wybraną normą, jak i działanie systemu zarządzania w danym obszarze. Tak więc Boost My Audit odzwierciedla obszary najczęściej wybierane przez klientów, w których występuje najwięcej niezgodności. Powiązane z nimi listy kontrolne są opracowywane przez ekspertów DNV w oparciu o zasadę Plan-Do-Check-Act. 

"System zarządzania jest niezbędnym środkiem do wprowadzania usprawnień i osiągania celów biznesowych. Boost My Audit pomaga firmom zidentyfikować i skoncentrować się na obszarach, które mają największe znaczenie dla uzyskania większej wartości z ich systemu zarządzania," mówi Mauro Crippa.