Bezpieczeństwo żywności ważniejsze niż ochrona środowiska - raport ViewPoint

Według badania ViewPoint przeprowadzonego przez DNV GL, bezpieczeństwo żywności jest dla konsumentów najważniejsze. O nawyki zakupowe dotyczące żywności i rolę cyfrowych zabezpieczeń w tym obszarze zapytano 4500 respondentów z całego świata.

Główne wnioski z badania:

  • Głównym przedmiotem obaw konsumentów jest bezpieczeństwo żywności: 85% ufa markowym produktom, 80% - produktom nieopakowanym, a 69% pakowanym produktom niemarkowym.
  • Konsumenci są przede wszystkim zainteresowani szerszymi informacjami na temat bezpieczeństwa żywności (55%) i jej wpływu na zdrowie (53%). 
  • Dużym zaufaniem cieszą się informacje pochodzące od marek: 90% badanych ufa markowym produktom w opakowaniach, natomiast tylko 64% ufa produktom niemarkowym.
  • Jedynie 19% respondentów regularnie korzysta z kodów QR, jednak odsetek ten wzrasta do 65% w przypadku ich postrzegania jako źródła informacji o zawartości produktu i jego autentyczności.

Według przeprowadzonego przez DNV badania ViewPoint, bezpieczeństwo żywności jest dla konsumentów dużo ważniejsze, niż kwestie związane z ochroną środowiska. O nawyki zakupowe dotyczące żywności zapytano łącznie 4500 konsumentów z całego świata, a wyniki wskazują na silną preferencję ukierunkowaną na czynniki wpływające na indywidualnego konsumenta. Bezpieczeństwo żywności (55% respondentów) oraz kwestie zdrowotne (53%) uznane zostały za dużo ważniejsze od szerszych uwarunkowań zewnętrznych, takich jak środowisko (38%) oraz aspekty społeczne (35%).  

Podczas podejmowania decyzji zakupowych, szersze zagadnienia, takie jak środowisko, czy aspekty społeczne wzbudzają dużo mniejsze zainteresowanie konsumentów. Wyjątkiem są tu kwestie związane z odpadami i recyklingiem. Mimo pewnych różnic geograficznych, będących często wynikiem lokalnych przepisów, kontekstu, czy niedawnych skandali, wydaje się, że takie problemy, jak na przykład ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, prawa człowieka, czy dobrostan zwierząt, mają mniejsze znaczenie (odpowiednio 10%, 13% i 16%).

 – Bezpieczeństwo żywności wciąż jest dla konsumentów najważniejsze. Jednakże wyniki badań zdają się wskazywać, że mimo znacznych nakładów, jakie producenci i sprzedawcy detaliczni żywności i napojów poczynili na rzecz ochrony konsumentów, ci ostatni nie mają pełnego przekonania, co do bezpieczeństwa wszystkich produktów – mówi Joy Franks-Laing, Global Food & Beverage Manager w DNV-Business Assurance.

Badanie ujawniło pewną wyraźną różnicę: niemarkowa żywność pakowana nie cieszy się takim samym zaufaniem, jak artykuły markowe (wskazania 69% i 85%). Pojawiły się jednak oznaki, że rozwiązania cyfrowe, takie jak kody QR pozwalające prześledzić jednostkową historię produktu, mogą sprzyjać budowaniu zaufania. Z kodów QR na opakowaniach regularnie korzysta jedynie 19% konsumentów, jednakże odsetek ten wzrósłby do 65%, gdyby uznano, że narzędzie to zapewnia wgląd w informacje o pochodzeniu produktu i umożliwia weryfikację spełnienia norm bezpieczeństwa żywności.

Konsumenci są nawet skłonni płacić więcej za produkty, którym ufają. Weryfikacja informacji o produkcie, czy też certyfikat potwierdzający zgodność produktu lub producenta z wymaganiami normy dotyczącej bezpieczeństwa żywności sprawia, że taką chęć deklaruje 69% respondentów. Certyfikacja bezpieczeństwa żywności na poziomie producenta jest dość powszechna. Z badania wynika, że poprawa komunikacji z konsumentami w zakresie bezpieczeństwa żywności i innych cech produktów przynosi branży spożywczej ogromne korzyści. 

 – Rozwiązania oparte na technologii blockchain, takie jak wprowadzone przez DNV My Story, pomagają firmom śledzić i udostępniać prawdziwą historię oferowanego produktu. Umieszczony na etykiecie kod QR umożliwia natychmiastowy dostęp do charakterystyki wyrobu. Konsument ma możliwość zapoznania się na przykład z dowodami poświadczającymi bezpieczeństwo, pochodzenie i autentyczność żywości, dzięki czemu jej historia przestaje być owiana tajemnicą, a konsument natychmiast nabiera zaufania do produktu – mówi Joy Franks-Laing.   

The module failed to load