Nowy wymóg ISO dotyczący wspierania programu klimatycznego.

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) zmieniła swoje certyfikowane standardy systemów zarządzania, wymagając, aby firmy zawsze uwzględniały ryzyko związane ze zmianami klimatu w swojej analizie kontekstowej.

ISO opublikowało poprawkę do istniejących i nowych standardów systemów zarządzania, zgodnie z którymi firmy mogą uzyskać certyfikat. Wymaga ona od firm, aby zawsze uwzględniały znaczenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu w analizie kontekstu organizacji i potrzeb zainteresowanych stron. Zmiana jest następstwem Deklaracji Londyńskiej ISO, w której ISO zobowiązuje się do walki ze zmianami klimatycznymi i przyczynienia się do realizacji agendy klimatycznej.

"Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań środowiskowych, przed jakimi stoimy i wymaga pilnego i wspólnego wysiłku. W DNV postrzegamy to jako okazję do podkreślenia zmian klimatycznych w programach korporacyjnych i wykorzystania istniejących narzędzi, takich jak system zarządzania, w celu wniesienia pozytywnego wkładu" - mówi Barbara Frencia, CEO Business Assurance w DNV.

W przypadku niektórych norm ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi może nie być tym, co jako pierwsze przychodzi na myśl, a intencją ISO nie jest wymuszanie powiązania. Nowe wymagania zawarte w rozdziale 4 norm ISO mają raczej na celu zapewnienie, że każda organizacja uwzględnia zmiany klimatyczne w analizie kontekstowej organizacji. Jeśli zostanie to uznane za istotne, zmiany klimatyczne muszą zostać uwzględnione przy projektowaniu i wdrażaniu samego systemu zarządzania.

Zrozumienie kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań odpowiednich interesariuszy jest czymś, co certyfikowane firmy już robią. W związku z tym nie jest to istotna zmiana ani nowe działanie. Jednak od teraz firmy muszą zawsze brać pod uwagę znaczenie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w ramach tej analizy.

Gazy cieplarniane, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne są przedmiotem dyskusji od ponad 30 lat, angażując rządy, władze, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i całe społeczeństwo.

"Wielu naszych klientów już teraz wnosi ogromny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi. Dla tych, którzy dopiero zaczynają, postrzegamy to jako okazję do oceny własnego ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi i przyjęcia podejścia strukturalnego, aby wnieść swój wkład", mówi Barbara.