13. Ogólnopolska konferencja ATESTU

Od BHP do wellbeingu

Podmiotem działań behapowskich jest człowiek - ze wszystkim swoimi zdolnościami, ale i słabościami, ułomnościami, ograniczeniami, także zdrowotnymi. Ze swoim stosunkiem do ryzyka, wiedzą lub niewiedzą, uprzedzeniami, przekonaniem, że wypadki zdarzają się innym. Nie da się więc do człowieka podejść jako do jednej z maszyn czy do jakiegoś procesu technologicznego. Bhp "twarde" musi spotkać się z "miękkim", żeby osiągnąć sukces. Dlatego na najnowszej konferencji miesięcznika ATEST, która odbedzie się 1-3.06. w Krakowie, nie mogło zabraknąć reprezentanta DNV.

Włodzimierz Biel drugiego dnia na swoim wykładzie pt. „Rola kadry kierowniczej w tworzeniu dobrostanu pracowników.” wyjaśni pojęcia dobrostanu pracownika oraz jego praktyczne odniesienie do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowca odpowie na pytania, dlaczego właśnie teraz zmieniamy orientację zarządzających na dobrostan i dlaczego dbanie o jego poziom i kształtowanie warunków do jego zapewnienia leży w podstawowym interesie pracodawców. W drugiej części wykładu przedstawiony zostanie modelowy sposób tworzenia dobrostanu w organizacji przez kadrę kierowniczą na podstawie najnowszych wniosków z badań psychologii pracy i socjologii, wzbogacony kilkoma praktycznymi przykładami Wyjaśnione będzie też, dlaczego to właśnie kadra kierownicza winna ten proces inicjować, nadzorować i jaką rolę odgrywa w tym kompetencja przywództwa.

Więcej o naszym ekspercie

Włodzimierz Biel – mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988–1999) – na stanowiskach kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz głównego specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialnego za wdrożenie systemu zarządzania bhp w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999–2018) jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania bhp, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003–2018 dyrektor generalny – prezes zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym dwuletni okres na stanowisku dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu DNV Certification Norway. W 2018 r. uzyskał certyfikat NEBOSH GC potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora bhp. W 2019 r. uzyskał kompetencje specjalisty ds. ochrony środowiska. Od 2018 r. niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance. Więcej informacji o konferencji: Konferencja - ATEST Ochrona Pracy