Skip to content

Wektory BHP

Intersafe & DNV Forum Praktyków

Platforma wymiany doświadczeń integrująca praktyków z obszaru bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zmieniające się dynamicznie otoczenie, procesy technologiczne oraz wymagania prawne wymagają od nas nieustannego zdobywania wiedzy i jej aktualizacji oraz poszukiwania inspiracji i praktycznych rozwiązań, które będziemy mogli po dostosowaniu do realiów naszych organizacji sprawnie wdrażać. 

Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków powstało dzięki połączeniu pasji i doświadczenia DNV oraz INTERSAFE a LYRECO Company, będącego integratorem i dostawcą bezpiecznych rozwiązań do miejsc pracy. W trakcie zaplanowanych sesji audytorzy i trenerzy DNV, a także eksperci z obszarów związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, wellbeingu, będą dzielić się swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami. W trakcie spotkań planujemy również prezentację inspirujących praktycznych analiz przypadków (tzw. Case study) z obszaru bezpieczeństwa, które mogą stać się inspiracją do doskonalenia dotychczas stosowanych rozwiązań. 

Spotkania dedykowane są pracownikom służby BHP, pełnomocnikom zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawcom oraz menadżerom, poszukującym inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Naszym celem jest, aby w trakcie regularnych spotkań organizowanych w otwartej formule stworzyć w naturalny sposób przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz budowy relacji.

Dlaczego warto uczestniczyć w wydarzeniu Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków

  • poznanie najnowszych trendów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, a także rozwiązań technicznych m.in. z zakresu środków ochrony indywidualnej, 
  • zapoznanie się z przykładami rozwiązań wdrażanych w obszarze BHP /analiza przypadku oraz warsztaty/,
  • otwarta formuła zapewniająca możliwość wymiany doświadczeń,
  • możliwość budowania sieci kontaktów wśród praktyków uczestniczących w spotkaniach,

Wierzymy, że Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków, stanie się miejscem regularnych spotkań dla praktyków, których inspiruje pasja do bezpieczeństwa i łączy chęć aktywnego kształtowania kultury bezpieczeństwa w miejscach pracy. 

Wektory BHP edycja 3 w Gdyni (30.05.2023)

Wektory BHP - 3rd banner

Wektory BHP edycja 2 w Katowicach

9 marca w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków. Uczestnicy tego wydarzenia mogli wysłuchać eksperckich prelekcji i wystąpień, w tym tematów orbitujących wokół odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy, zarządzania zagrożeniami i niezgodnościami, jak również tych poświęconych tematyce dobrostanu.

Wektory BHP edycja 1 w Gdyni

12 stycznia w siedzibie DNV w Gdyni, miała miejsce pierwsza inauguracyjna konferencja branżowa dla pracowników obszaru BHP i wellbeingu - Wektory BHP | Intersafe & DNV - Forum Praktyków.Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia DNV - Business Assurance Poland oraz INTERSAFE a LYRECO COMPANY, udało się zgromadzić szerokie grono przedstawicieli służby BHP, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów poszukujących inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

Patronaty

Atest
https://www.atest.com.pl/

OSPS BHP logo 206x206

https://bhp.pomorskie.pl/


W razie pytań prosimy o kontakt:

wydarzenia@dnv.com

 

Regulamin