Skip to content

Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja!

Kolejne spotkanie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy odbędzie się 30 maja w Gdyni.

Za nami już dwie niesamowite konferencje w ramach WEKTORÓW BHP! Frekwencja na ostatnim wydarzeniu w Katowicach podczas 20. Jubileuszowych Targów Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.  

Tym bardziej z wielką radością zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się ponownie w siedzibie DNV w Gdyni. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia!

PRELEKCJE:

WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020. - Włodzimierz Biel, DNV 

Współczesne organizacje muszą spełniać coraz więcej zewnętrznych wymagań. Są to nie tylko wymagania prawne, ale coraz częściej wymagania szerokiej gamy interesariuszy.  

Jak sprawnie i skutecznie zmierzyć się z tym wyzwaniem? 

Jak zminimalizować ryzyko niezgodności z wymogiem prawnym?  

Jakie są ogólne wytyczne oraz kluczowe czynniki sukcesu zawarte w normach ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020? 

Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji. 

WYKŁAD: Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym – program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy. - Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego PIP 

W trakcie wystąpienia zostanie omówione m.in. :

  • podejście PIP do systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP,
  • elementy systemu wynikające w z przepisów prawa pracy,
  • koszty związane z występowaniem wypadków przy pracy,
  • wpływ rozwiązań systemowych na zmniejszenie ilości wypadków przy pracy występujących w organizacji,
  • ocena ryzyka zawodowego jako dominujący element funkcjonującego systemu zarządzania.

WYKŁAD: Małe kroki w drodze do większych zmian: Przykłady dobrych praktyk BHP zmieniających kulturę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń i redukcję wypadków – Wioletta Golas, Rafineria Gdańsk

Podczas prelekcji porozmawiamy o tym, w jaki sposób i w jakiej formie najskuteczniej osiągać cele BHP i doskonalić system bezpieczeństwa pracy. Prowadząca przedstawi propozycje dobrych praktyk w różnych aspektach, tak trudnego obszaru jakim jest BHP - zarówno tych „twardych” operacyjnych, jak i systemowych i wzmacniających kulturę pracy i budujących pro-bezpieczne nawyki wśród załogi. Zaprezentowane zostaną również przykłady sprawdzonych rozwiązań i pomysłów BHP motywujących i angażujące kierownictwo i pracowników, które mogą stać się inspiracją i wskazówką do ich wdrożenia w firmach uczestników wydarzenia.

CASE STUDY: Ochrona czy komfort? – studium przypadku w oparciu o zagrożenia występujące na stanowiskach spawalniczych. Sebastian Poniatowski i Łukasz Jaskółka, Lyreco/Intersafe oraz Tomasz Chylarecki z firmy CGH Polska Sp. z o.o.

AGENDA:

8:45 - 9:15 – Rejestracja

9:15 - 9:30 – Przywitanie

9:30 – 10:30 - WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020. Włodzimierz Biel, DNV

10:30 – 11:00 – Przerwa na kawę

11:00 – 11:45  - WYKŁAD:  Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym – program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego PIP 

11:45 – 12:45 – WYKŁAD: Małe kroki w drodze do większych zmian: Przykłady dobrych praktyk BHP zmieniających kulturę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń i redukcję wypadków. Wioletta Golas, Rafineria Gdańska

12:45 – 13:45 – Przerwa

13:45 – 14:45 – CASE STUDY: Ochrona czy komfort? – studium przypadku w oparciu o zagrożenia występujące na stanowiskach spawalniczych. Sebastian Poniatowski i Łukasz Jaskółka, Lyreco/Intersafe oraz Tomasz Chylarecki z firmy CGH Polska Sp. z o.o.

15:00 – Podsumowanie – dyskusja

O PRELEGENTACH:

Włodzimierz Biel - DNVwlodzimierz-biel-189x189

Niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.  Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP). Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętnosci jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003 – 2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym 2-u letni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 roku posiada certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. 

DNV_logo_new

Paweł Grabowski – Państwowa Inspekcja Pracy Wektory BHP - Pawel Grabowski - PIP - Image

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku. Inżynier elektryk okrętowy, były oficer Polskiej Marynarki Handlowej, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – CIOP PIB. Od wielu lat propaguje wprowadzanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP.

Wioletta Golas - Rafineria Gdańska Wektory BHP - Wioletta Golas - image

Zawodowo związana z Rafinerią Gdańską, gdzie kieruje zespołem ds. zarządzania standardami bezpieczeństwa operacyjnego. Z 18-letnim stażem w dziedzinie BHP. Odpowiada m.in. za doskonalenie systemu zarządzania BHP, wdrażanie standardów bezpieczeństwa operacyjnych, prowadzenie analiz i optymalizacji procesów BHP oraz inicjowanie usprawnień w środowisku pracy. Posiada doświadczenie w kreowaniu polityki BHP, systemach zarządzania i wdrażaniu działań rozwijających kulturę bezpieczeństwa. Absolwentka studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych oraz BHP i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej. Auditor ZSZ. Z certyfikatem NEBOSH w branży Oil&Gas oraz Lean Six Sigma Yellow Belt. Wykładowca przedmiotów zawodowych. Członkini IPMA Polska. Aktywnie poszerza swoją wiedzę podczas spotkań benchmarkingowe w zakładach różnych branż. 

Wektory BHP - Rafineria Gdanska - logo - Image

Patryk Nowicki – Optrel AG Wektory BHP - Patryk Nowicki - image

Menadżer zajmujący się promocją  marki optrel AG na rynku Europy Wschodniej specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie środków ochrony głowy i wzroku na stanowiskach spawalniczych oraz szeroko pojętej ochrony dróg oddechowych w ujęciu systemowym. Z branżą BHP związany od blisko 20 lat. Z wykształcenia specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy co umożliwia mu zrozumieć i doradzić w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony na wskazanym stanowisku. Z marką optrel AG związany od 2019 roku z sukcesami rozwija i wdraża kolejne projekty, które w okresie doboru rozwiązań podpiera doświadczeniem oraz merytorycznym podejściem do różnych sytuacji, z którymi spotyka się każdego dnia. Lata współpracy z wieloma przedstawicielami branży BHP nauczyły go podejścia, które stało się jego mottem „Chcąc pomóc, bądź otwartym na ludzi i słuchaj ich tak aby nic nie uciekło Twojej uwadze”.

Sebastian Poniatowski – Lyreco/Intersafe  Wektory BHP - Sebastian Poniatowski - Lyreco/intersafe - image

Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2006 odpowiedzialny za zarządzanie zespołami w Lyreco Polska; od 2017 odpowiedzialny za budowę i rozwój sprzedaży oraz organizację PPE w Lyreco Polska. Od tego czasu nieustannie poszerza wiedzę biorąc czynny udział w licznych konferencjach, targach, szkoleniach w zakresie BHP. Wspólnie ze specjalistycznym zespołem PPE pracuje nad codziennym dostarczaniem rozwiązań ŚOI dla klientów i ich pracowników.  

Wektory BHP - Intersafe logo

Łukasz Jaskółka – Lyreco/Intersafe Wektory BHP - Lukasz Jaskolka - Lyreco - Intersafe - image

Starszy inspektor BHP, z kilkuletnim doświadczeniem w branży BHP. Ukończył studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Odpowiedzialny za rozwój rynku środków ochrony indywidualnej na terenie Polski północno zachodniej. Pracowity i skupiony profesjonalista, pasjonat bezpieczeństwa. Nieustannie poszukuje doskonalenia swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianego BHP, który chętnie dzieli się swoją wiedzą ze współpracownikami. 

Wektory BHP - Intersafe logo

Tomasz Chylarecki - CGH Polska Sp. z o.o. Wektory BHP - Tomasz Chylarecki

Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie BHP i Ochrony Środowiska. W służbie BHP pracuje od 2008 roku.  Zajmuje się wdrożeniami systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001. Wdraża i nadzoruje system Behavioral Based Safety (BBS). Obecnie pracuje jako H&S Manager w firmie Paccor (Bydgoszcz) Poland Sp. z o.o. i Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej – firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz jako Główny Specjalista ds. BHP w firmie CGH Polska Sp. z o.o., Pełnomocnik Systemu ISO 45001 – firma zajmująca się produkcją zbiorników m.in. do paliw, gazu. Jego głównym celem zawodowym jest stworzenie w firmach, w których pracuje takiej świadomości (kultury) pracy, żeby pracownicy mieli poczucie osobistej odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa i okazywali je w swoim codziennym postępowaniu.

Zobacz relacje z poprzednich edycji Wektorów BHP

Wektory BHP edycja 1 w Gdyni

12 stycznia w siedzibie DNV w Gdyni, miała miejsce pierwsza inauguracyjna konferencja branżowa dla pracowników obszaru BHP i wellbeingu - Wektory BHP | Intersafe & DNV - Forum Praktyków.Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia DNV - Business Assurance Poland oraz INTERSAFE a LYRECO COMPANY, udało się zgromadzić szerokie grono przedstawicieli służby BHP, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów poszukujących inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

UCZESTNICTWO 

Zgłoszenia na WEKTORY BHP III prosimy przesyłać do 23 maja 2023 r. do godziny 16:00 - formularz rejestracyjny 

Udział w konferencji jest bezpłatny.     

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

W razie pytań prosimy o kontakt:  

wydarzenia@dnv.com

Zobacz relacje z poprzednich edycji Wektorów BHP

Wektory BHP edycja 1 w Gdyni

Wektory BHP 1 banner with YT

12 stycznia w siedzibie DNV w Gdyni, miała miejsce pierwsza inauguracyjna konferencja branżowa dla pracowników obszaru BHP i wellbeingu - Wektory BHP | Intersafe & DNV - Forum Praktyków.Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia DNV - Business Assurance Poland oraz INTERSAFE a LYRECO COMPANY, udało się zgromadzić szerokie grono przedstawicieli służby BHP, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów poszukujących inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

Wektory BHP edycja 2 w Katowicach

Wektory BHP 2 banner with YT

9 marca w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków. Uczestnicy tego wydarzenia mogli wysłuchać eksperckich prelekcji i wystąpień, w tym tematów orbitujących wokół odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy, zarządzania zagrożeniami i niezgodnościami, jak również tych poświęconych tematyce dobrostanu.

Patronaty

Atest

www.atest.com.pl

OSPS BHP logo 206x206

bhp.pomorskie.pl/

Za nami już dwie niesamowite konferencje w ramach WEKTORÓW BHP! Frekwencja na ostatnim wydarzeniu w Katowicach podczas 20. Jubileuszowych Targów Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.  

Tym bardziej z wielką radością zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się ponownie w siedzibie DNV w Gdyni. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia!

PRELEKCJE:

WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020. - Włodzimierz Biel, DNV 

Współczesne organizacje muszą spełniać coraz więcej zewnętrznych wymagań. Są to nie tylko wymagania prawne, ale coraz częściej wymagania szerokiej gamy interesariuszy.  

Jak sprawnie i skutecznie zmierzyć się z tym wyzwaniem? 

Jak zminimalizować ryzyko niezgodności z wymogiem prawnym?  

Jakie są ogólne wytyczne oraz kluczowe czynniki sukcesu zawarte w normach ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020? 

Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas prezentacji. 

WYKŁAD: Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym – program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy. - Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego PIP 

W trakcie wystąpienia zostanie omówione m.in. :

  • podejście PIP do systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP,
  • elementy systemu wynikające w z przepisów prawa pracy,
  • koszty związane z występowaniem wypadków przy pracy,
  • wpływ rozwiązań systemowych na zmniejszenie ilości wypadków przy pracy występujących w organizacji,
  • ocena ryzyka zawodowego jako dominujący element funkcjonującego systemu zarządzania.

WYKŁAD: Małe kroki w drodze do większych zmian: Przykłady dobrych praktyk BHP zmieniających kulturę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń i redukcję wypadków – Wioletta Golas, Rafineria Gdańsk

Podczas prelekcji porozmawiamy o tym, w jaki sposób i w jakiej formie najskuteczniej osiągać cele BHP i doskonalić system bezpieczeństwa pracy. Prowadząca przedstawi propozycje dobrych praktyk w różnych aspektach, tak trudnego obszaru jakim jest BHP - zarówno tych „twardych” operacyjnych, jak i systemowych i wzmacniających kulturę pracy i budujących pro-bezpieczne nawyki wśród załogi. Zaprezentowane zostaną również przykłady sprawdzonych rozwiązań i pomysłów BHP motywujących i angażujące kierownictwo i pracowników, które mogą stać się inspiracją i wskazówką do ich wdrożenia w firmach uczestników wydarzenia.

CASE STUDY: Ochrona czy komfort? – studium przypadku w oparciu o zagrożenia występujące na stanowiskach spawalniczych. Sebastian Poniatowski i Łukasz Jaskółka, Lyreco/Intersafe oraz Tomasz Chylarecki z firmy CGH Polska Sp. z o.o.

AGENDA:

8:45 - 9:15 – Rejestracja

9:15 - 9:30 – Przywitanie

9:30 – 10:30 - WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm ISO 37301:2021 oraz ISO31022:2020. Włodzimierz Biel, DNV

10:30 – 11:00 – Przerwa na kawę

11:00 – 11:45  - WYKŁAD:  Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym – program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy. Paweł Grabowski, Z-ca Okręgowego PIP 

11:45 – 12:45 – WYKŁAD: Małe kroki w drodze do większych zmian: Przykłady dobrych praktyk BHP zmieniających kulturę bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń i redukcję wypadków. Wioletta Golas, Rafineria Gdańska

12:45 – 13:45 – Przerwa

13:45 – 14:45 – CASE STUDY: Ochrona czy komfort? – studium przypadku w oparciu o zagrożenia występujące na stanowiskach spawalniczych. Sebastian Poniatowski i Łukasz Jaskółka, Lyreco/Intersafe oraz Tomasz Chylarecki z firmy CGH Polska Sp. z o.o.

15:00 – Podsumowanie – dyskusja

O PRELEGENTACH:

Włodzimierz Biel - DNVwlodzimierz-biel-189x189

Niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.  Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP). Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętnosci jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003 – 2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym 2-u letni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 roku posiada certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. 

DNV_logo_new

Paweł Grabowski – Państwowa Inspekcja Pracy Wektory BHP - Pawel Grabowski - PIP - Image

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku. Inżynier elektryk okrętowy, były oficer Polskiej Marynarki Handlowej, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – CIOP PIB. Od wielu lat propaguje wprowadzanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP.

Wioletta Golas - Rafineria Gdańska Wektory BHP - Wioletta Golas - image

Zawodowo związana z Rafinerią Gdańską, gdzie kieruje zespołem ds. zarządzania standardami bezpieczeństwa operacyjnego. Z 18-letnim stażem w dziedzinie BHP. Odpowiada m.in. za doskonalenie systemu zarządzania BHP, wdrażanie standardów bezpieczeństwa operacyjnych, prowadzenie analiz i optymalizacji procesów BHP oraz inicjowanie usprawnień w środowisku pracy. Posiada doświadczenie w kreowaniu polityki BHP, systemach zarządzania i wdrażaniu działań rozwijających kulturę bezpieczeństwa. Absolwentka studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych oraz BHP i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej. Auditor ZSZ. Z certyfikatem NEBOSH w branży Oil&Gas oraz Lean Six Sigma Yellow Belt. Wykładowca przedmiotów zawodowych. Członkini IPMA Polska. Aktywnie poszerza swoją wiedzę podczas spotkań benchmarkingowe w zakładach różnych branż. 

Wektory BHP - Rafineria Gdanska - logo - Image

Patryk Nowicki – Optrel AG Wektory BHP - Patryk Nowicki - image

Menadżer zajmujący się promocją  marki optrel AG na rynku Europy Wschodniej specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie środków ochrony głowy i wzroku na stanowiskach spawalniczych oraz szeroko pojętej ochrony dróg oddechowych w ujęciu systemowym. Z branżą BHP związany od blisko 20 lat. Z wykształcenia specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy co umożliwia mu zrozumieć i doradzić w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony na wskazanym stanowisku. Z marką optrel AG związany od 2019 roku z sukcesami rozwija i wdraża kolejne projekty, które w okresie doboru rozwiązań podpiera doświadczeniem oraz merytorycznym podejściem do różnych sytuacji, z którymi spotyka się każdego dnia. Lata współpracy z wieloma przedstawicielami branży BHP nauczyły go podejścia, które stało się jego mottem „Chcąc pomóc, bądź otwartym na ludzi i słuchaj ich tak aby nic nie uciekło Twojej uwadze”.

Sebastian Poniatowski – Lyreco/Intersafe  Wektory BHP - Sebastian Poniatowski - Lyreco/intersafe - image

Absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2006 odpowiedzialny za zarządzanie zespołami w Lyreco Polska; od 2017 odpowiedzialny za budowę i rozwój sprzedaży oraz organizację PPE w Lyreco Polska. Od tego czasu nieustannie poszerza wiedzę biorąc czynny udział w licznych konferencjach, targach, szkoleniach w zakresie BHP. Wspólnie ze specjalistycznym zespołem PPE pracuje nad codziennym dostarczaniem rozwiązań ŚOI dla klientów i ich pracowników.  

Wektory BHP - Intersafe logo

Łukasz Jaskółka – Lyreco/Intersafe Wektory BHP - Lukasz Jaskolka - Lyreco - Intersafe - image

Starszy inspektor BHP, z kilkuletnim doświadczeniem w branży BHP. Ukończył studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Odpowiedzialny za rozwój rynku środków ochrony indywidualnej na terenie Polski północno zachodniej. Pracowity i skupiony profesjonalista, pasjonat bezpieczeństwa. Nieustannie poszukuje doskonalenia swojej wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianego BHP, który chętnie dzieli się swoją wiedzą ze współpracownikami. 

Wektory BHP - Intersafe logo

Tomasz Chylarecki - CGH Polska Sp. z o.o. Wektory BHP - Tomasz Chylarecki

Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie BHP i Ochrony Środowiska. W służbie BHP pracuje od 2008 roku.  Zajmuje się wdrożeniami systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001. Wdraża i nadzoruje system Behavioral Based Safety (BBS). Obecnie pracuje jako H&S Manager w firmie Paccor (Bydgoszcz) Poland Sp. z o.o. i Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej – firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz jako Główny Specjalista ds. BHP w firmie CGH Polska Sp. z o.o., Pełnomocnik Systemu ISO 45001 – firma zajmująca się produkcją zbiorników m.in. do paliw, gazu. Jego głównym celem zawodowym jest stworzenie w firmach, w których pracuje takiej świadomości (kultury) pracy, żeby pracownicy mieli poczucie osobistej odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa i okazywali je w swoim codziennym postępowaniu.

Zobacz relacje z poprzednich edycji Wektorów BHP

Wektory BHP edycja 1 w Gdyni

12 stycznia w siedzibie DNV w Gdyni, miała miejsce pierwsza inauguracyjna konferencja branżowa dla pracowników obszaru BHP i wellbeingu - Wektory BHP | Intersafe & DNV - Forum Praktyków.Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia DNV - Business Assurance Poland oraz INTERSAFE a LYRECO COMPANY, udało się zgromadzić szerokie grono przedstawicieli służby BHP, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów poszukujących inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

UCZESTNICTWO 

Zgłoszenia na WEKTORY BHP III prosimy przesyłać do 23 maja 2023 r. do godziny 16:00 - formularz rejestracyjny 

Udział w konferencji jest bezpłatny.     

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

W razie pytań prosimy o kontakt:  

wydarzenia@dnv.com

Zobacz relacje z poprzednich edycji Wektorów BHP

Wektory BHP edycja 1 w Gdyni

Wektory BHP 1 banner with YT

12 stycznia w siedzibie DNV w Gdyni, miała miejsce pierwsza inauguracyjna konferencja branżowa dla pracowników obszaru BHP i wellbeingu - Wektory BHP | Intersafe & DNV - Forum Praktyków.Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia DNV - Business Assurance Poland oraz INTERSAFE a LYRECO COMPANY, udało się zgromadzić szerokie grono przedstawicieli służby BHP, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menadżerów poszukujących inspiracji oraz praktycznych rozwiązań w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa.

Wektory BHP edycja 2 w Katowicach

Wektory BHP 2 banner with YT

9 marca w Katowicach odbyła się druga edycja konferencji Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków. Uczestnicy tego wydarzenia mogli wysłuchać eksperckich prelekcji i wystąpień, w tym tematów orbitujących wokół odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy, zarządzania zagrożeniami i niezgodnościami, jak również tych poświęconych tematyce dobrostanu.

Patronaty

Atest

www.atest.com.pl

OSPS BHP logo 206x206

bhp.pomorskie.pl/

 

Regulamin