Usługi i narzędzia cyfrowe DNV

Usługi i narzędzia cyfrowe DNV

Usługi i narzędzia cyfrowe DNV wspierają organizacje na wszystkich etapach certyfikacji i pozwalają w pełni wykorzystać potencjał danych dotyczących audytu.

Self-assessment - Pakiet do samooceny

Nasz pakiet do samooceny, obejmujący najczęściej stosowane normy, umożliwia sprawdzenie, jak dobrze znasz daną normę i ocenę gotowości Twojego systemu zarządzania. Ocena punktowa ujawnia, gdzie mogą występować luki i gdzie konieczne są usprawnienia. Stworzenie poziomu odniesienia i wewnętrzne porównanie różnych zakładów. Można też wyznaczyć cele ilościowe dla konkretnego obszaru i regularnie mierzyć poczynione postępy. Niezależnie od potrzeb, samoocena zapewnia szczegółowy wgląd w zrozumienie lub wydajność i stopień kontroli. 

Boost My Audit – Koncentracja audytu na tym, co najważniejsze

Skoncentruj swoje audyty i wysiłki doskonalące na rozwijaniu wysoko wydajnych systemów zarządzania, które wspierają cele biznesowe. Nasze cyfrowe narzędzie Boost My Audit pozwala skoncentrować się na krytycznych obszarach, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy. Przeglądaj najczęściej występujące obszary według normy, ryzyka przedsiębiorstwa lub procesu biznesowego. Filtruj według branży, aby zidentyfikować te, które mają największe zastosowanie w Twojej firmie.  Załączone listy kontrolne pomogą Państwu przeprowadzić proces audytu wewnętrznego oraz przygotować się do audytów zewnętrznych prowadzonych przez DNV.

Risk Based Certification™- Metodologia DNV

Współczesne organizacje są nieustannie poddawane kontroli i proszone o wykazanie wydajności własnych działań i nie tylko. Stosujemy najlepsze techniki audytowania, zdalne i wirtualne metody realizacji, wykorzystując naszą zastrzeżoną metodologię Risk Based Certification®. Nasze podejście oparte na ryzyku pomaga poprawić zdolność systemu zarządzania do wspierania celów biznesowych. Wybierając kluczowe obszary przed audytem, możemy zmierzyć wydajność w odniesieniu do wybranych norm, sprawdzając jednocześnie, jak dobrze system zarządzania wspiera obszary krytyczne dla sukcesu firmy.

eAdvantage - Dostęp online do projektów audytowych

eAdvantage zapewnia dostęp online do projektów audytowych prowadzonych przez DNV. Za pośrednictwem portalu można przejrzeć planowane działania, pracować z wnioskami i ścisłymi niezgodnościami, kontaktować się z audytorem, udostępniać informacje audytowe, uzyskać dostęp do certyfikatów i monitorować postępujące działania.

Identyfikowalne, zaufane certyfikaty

Wszystkie wydawane przez nas certyfikaty systemów zarządzania i łańcuchów dostaw są digitalizowane i zapisywane w bezpiecznym magazynie certyfikatów DNV. Takie rozwiązanie wspiera naszych klientów w udostępnianiu identyfikowalnych zaufanych certyfikatów w dowolnym momencie. Korzystając z kodu QR, który jest umieszczony na certyfikacie lub przy pomocy publicznego narzędzia do sprawdzania certyfikatów online, każdy może natychmiast potwierdzić jego ważność i aktualność.

Cyfrowe znaki certyfikacyjne

eCert Mark jest platformą do pobierania znaków certyfikacyjnych. Klienci mogą także samodzielnie umieścić elektroniczny znak certyfikacyjny na własnej stronie internetowej wraz ze szczegółami uzyskanj certyfikacji. Możliwa jest konfiguracja znaków weryfikowanych przez DNV.

My Story ™ - Historia produktu

Rozwiązanie My Story ™ daje markom wyjątkową okazję do podzielenia się z konsumentami autentyczną historią produktu. Dodając unikalny identyfikator do każdego produktu, My Story ™ zapewnia natychmiastowy dostęp do autentycznej historii produktu, zweryfikowanej przez DNV. Konsument, za pomocą zeskanowanego kodu QR na produkcie, może na swoim urządzeniu zapoznać się z pełną historią powstania wyrobu.

Lumina™ – Narzędzie do analizy porównawczej

Lumina™ jest zbiorem narzędzi pozwalających na dokładniejsze przyjrzenie się systemowi zarządzania. Lumina analizuje informacje ukryte w danych z audytów i na podstawie ponad 1,6 mln spostrzeżeń audytowych umożliwia porównanie uzyskiwanych wyników z wynikami tysięcy innych firm z tej samej branży z całego świata. Dzięki informacjom uzyskanym z Luminy można łatwo zidentyfikować obszary systemu zarządzania wymagające poprawy i nadanie priorytetów przyszłym działaniom.

Wszystkie nasze narzędzia cyfrowe są dostępne na Veracity, na naszym portalu klienta. Klienci mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich aplikacji za pomocą jednego logowania, zapewniając sobie natychmiastowy dostęp do swoich zasobów i większej wiedzy.

Prezentacje video (wersja ang.)

Zalety korzystania z Lumina i eAdvantage

  Lumina

Lumina

Zobacz, jak możesz wykorzystywać duże analizy danych

  eAdvantage

eAdvantage

  Certyfikaty w systemie opartym na technologii blockchain

Certyfikaty w systemie opartym na technologii blockchain