Boost My Audit

Pomaga skoncentrować audyt i wysiłki na tym, co najważniejsze, czyli na rozwijaniu wysokowydajnych systemów zarządzania.

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania skutecznie wspiera realizację celów biznesowych. Usługa cyfrowa DNV Boost My Audit pozwala skoncentrować się na obszarach, które mają największe znaczenie dla Twojej działalności. 

Jak to działa?

Narzędzie Boost My Audit obejmuje ponad 200 obszarów tematycznych, które stanowią połączenie obszarów najczęściej wybieranych przez naszych klientów i w których zwykle występują niezgodności. 80 000 klientów DNV jest proszonych o wybranie konkretnych obszarów tematycznych przed każdym audytem, co pozwala DNV ocenić, jak dobrze system zarządzania funkcjonuje w wybranych obszarach tematycznych oraz w odniesieniu do wymagań konkretnej normy. Wszystkie dane są gromadzone, analizowane i udostępniane, aby pomóc Państwu w doskonaleniu we właściwych miejscach.

Przeglądanie krytycznych obszarów zainteresowania według normy, ryzyka przedsiębiorstwa lub procesu biznesowego. Filtrowanie według branży pozwala zidentyfikować obszary, na których należy się skupić, specyficzne dla danej działalności. Powiązane listy kontrolne stanowią przewodnik dla procesów audytów wewnętrznych lub pomagają w przygotowaniu się do audytów zewnętrznych prowadzonych przez strony trzecie. 

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania

Uzyskując wgląd w obszary, które mogą stanowić największe ryzyko dla Twojej działalności, możesz wykorzystać okazję do zrozumienia wydajności i ukierunkowania działań doskonalących. 

Boost My Audit pomoże Ci:

  • Zidentyfikować obszary szczególnie istotne dla Twojej branży lub firmy
  • Używać powiązanych, wstępnie przygotowanych list kontrolnych, aby w uporządkowany sposób kierować działaniami związanymi z audytem wewnętrznym 
  • Przygotować się do zewnętrznych audytów certyfikacyjnych prowadzonych przez stronę trzecią

Całościowy proces

Narzędzie cyfrowe Boost My Audit jest częścią naszego pakietu usług cyfrowych opracowanych w celu zwiększenia wartości certyfikacji dla naszych klientów. Począwszy od szkolenia i przez cały proces certyfikacji, pracujemy nad tym, aby pomóc Ci przygotować się do pierwszego audytu, a następnie stale doskonalić Twój system zarządzania.  Dzięki naszym ekspertom technicznym, podejściu opartemu na ryzyku i narzędziom cyfrowym zawsze otrzymujesz pełny obraz sytuacji, w której znajduje się Twoja firma.