Skip to content

Przejście na ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczństwem informacji

Norma ISO/IEC 27001 dotycząca systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewnia firmom rzetelną podstawę do zarządzania ryzykiem i ochrony przed zagrożeniami w celu utrzymania bezpieczeństwa aktywów informacyjnych, od informacji finansowych i własności intelektualnej po dane pracowników i inne.   

Obecnie bezpieczeństwo informacji znajduje się na pierwszym miejscu w strategii każdej firmy. Wraz z nowymi okolicznościami mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa zmieniają się również priorytety. W zwiazku z coraz częstszym stosowaniem technologii chmury i automatyzacji jak i pojawianiem się złośliwego oprogramowania typu ransomware, firmy są zmuszone do ponownej oceny głównych ryzyk i zagrożeń dla wszystkich interesariuszy w odpowiedni, uporządkowany sposób. 

Publikacja nowej wersji standardu okazała się konieczna, aby pomóc firmom w funkcjonowaniu w nowych warunkach i upewnić się, że aktualne kontrole bezpieczeństwa działają.

ISO/IEC 27001:2022

Nowa wersja ISO/IEC 27001:2022 odnosi się do nowych wyzwań, z którymi firmy muszą się zmierzyć. Zmiany dotyczą głównie załącznika A, przewidywanego przez publikację ISO/IEC 27002, gdzie dodano, usunięto lub połączono środki kontroli bezpieczeństwa. Zmiany obejmują aspekty cyberbezpieczeństwa i prywatności, a sam język kontroli został uaktualniony o dodatkowe wskazówki. Zmiana ta pomoże firmom w zarządzaniu ryzykiem, upewnieniu się, że nic nie zostało pominięte oraz to, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji funkcjonuje prawidłowo. 

Ostatnia wersja normy została wydana w 2013 roku. Nie dziwi więc, że zmiany w kontroli bezpieczeństwa są dość znaczące - 11 nowych, 58 zaktualizowanych i 24 połączone. Zmieniające się okoliczności, na które zwraca się szczególną uwagę to:

 • Wprowadzenie technologii cyfrowych, takich jak chmura i automatyzacja 
 • Mające ostatnio miejsce, zwiększone stosowanie powyższych technologii
 • Rozpoznanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym i prywatnością 
 • Odzwierciedlenie zmieniającego się krajobrazu zagrożeń, np. nowe rodzaje złośliwego oprogramowania typu ransomware
 • Dostosowanie do innych najlepszych praktyk, np. NIST, COBIT itp.
 • Uaktualnienie języka kontroli i dodanie dodatkowych wskazówek.

Główne obszary, na które wpływają zmiany to:

 • Przywództwo,
 • Bezpieczeństwo korporacyjne,
 • Funkcja działu IT,
 • Inne funkcje wspomagające,
 • Dostawa (dla dostawców usług).  

Aby zachować zgodność z nowym wydaniem normy, organizacje muszą ponownie ocenić swoje poziomy ryzyka i przywrócić swoją kontrolę nad bezpieczeństwem. 

Oprócz zmian w kontrolach, edycja 2022 jest również dostosowana do najnowszych aktualizacji ISO High Level Structure (HLS). Zmiany te oparte są na najnowszej wersji Załącznika SL Dyrektyw ISO/IEC Część 1 (2022). Nie mniej, powyższe zmiany są uważane za niewielkie, ponieważ edycja standardu ISO 27001 z roku 2013 była jedną z pierwszych norm, które przyjęły HLS.

Okres przejścia

Nowa wersja ISO/IEC 27001 została wydana 25 października 2022 roku.  Czas przejścia na nową wersję ma wynosić 3 lata.  Obecne certyfikaty z 2013 roku muszą więc zostać przeniesione do nowej wersji przed listopadem 2025 roku.

Audyt przejściowy może być przeprowadzony podczas każdego zaplanowanego audytu w trakcie 3-letniego okresu przejściowego, ale może być również przeprowadzony jako audyt dodatkowy (przejścia na nowy wydanie normy).

Przygotowanie do wdrożenia

Zalecamy jak najwcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do przejścia na nową normę i odpowiednie zaplanowanie włączenia potrzebnych zmian do systemu zarządzania.  

Zalecane kroki dotyczące przejścia:

 • Zapoznaj się z treścią i wymaganiami nowej normy. Skoncentruj się na zmianach implikowanych przez znowelizowaną normę.  
 • Upewnić się, że odpowiedni personel w organizacji został przeszkolony i rozumie wymagania oraz kluczowe zmiany. 
 • Zidentyfikuj luki, którymi należy się zająć, aby spełnić nowe wymagania i ustanowić plan wdrożenia. 
 • Wdrożenie działań i aktualizacja systemu zarządzania w celu spełnienia nowych wymagań.

Jak możemy pomóc?

Niezależnie od tego, czy Twoja firma posiada obecnie certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001, czy jeszcze nie, DNV może wesprzeć w certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz w procesie przejścia. Jako wiodąca jednostka certyfikująca, współpracujemy z małymi i dużymi firmami na całym świecie w zakresie ich potrzeb związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną prywatności. 

Jeśli przygotowujesz się do przejścia z wersji 2013 na wersję 2022, możemy Cię wesprzeć poprzez:

 • Szkolenie, na którym dowiesz się więcej na temat przejścia i uzyskasz podstawowy przegląd kluczowych zmian i procesu przejścia. 
 • Narzędzia do samooceny online oraz oceny luk, aby zmierzyć, w jakim stopniu Twój system zarządzania spełnia nowe wymagania. 
 • Audyt przejściowy w celu dostosowania certyfikacji do nowej wersji normy.

Służymy wsparciem na każdym kroku całego procesu. 

Zastanawiasz się nad uzyskaniem certyfikatu ISO/IEC 27001 po raz pierwszy? Odwiedź naszą stronę poświęconą systemowi zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby dowiedzieć się więcej o jego cechach, korzyściach i drodze do certyfikacji.