Risk Based Certification

Dobrze funkcjonujący system zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami, takimi jak normy ISO i inne, jest świetnym początkiem budowania odporności biznesowej i zdrównoważonych wyników. Może pomóc np. w zapewnieniu terminowości dostaw, osiągnięciu zero defect i zmniejszeniu ilości odpadów. System bezpieczeństwa i higieny pracy pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracowników, zmniejszyć liczbę zwolnień lekarskich i ograniczyć liczbę wypadków.

Risk Based Certification, certyfikacja oparta na ryzyku, ułatwia szersze spojrzenie na identyfikację najbardziej krytycznych zagrożeń, które mają wpływ na cele biznesowe. Znając obszary szczególnego zainteresowania firmy, możemy dostosować audyt tak, aby obejmował najważniejsze zagadnienia i pokazywał, jak system zarządzania wspiera biznes w radzeniu sobie z istniejącymi zagrożeniami. 

Wykorzystaj w pełni proces certyfikacji

Risk Based Certificatio jest procesem zgodnym z PDCA PLANUJ – WYKONAJ- SPRAWDZ – DZIAŁAJ.  Odporność biznesu firmy i zrównoważone wyniki wymagają szerszego spojrzenia na wnętrze i otoczenie organizacji. To kluczowe, żeby zrozumieć wszystkie istotne ryzyka, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów biznesowych. Dzięki włączeniu obszarów szczególnego zainteresowania do audytu uzyskasz większą wiedzę na temat działania systemu zarządzania.

Pierwszym krokiem jest ZROZUMIENIE organizacji i jej kontekstu. Obejmuje to określenie długoterminowych celów biznesowych, najważniejszych interesariuszy (zainteresowanych stron), zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stawiają wymagania wobec systemu zarządzania , a także najbardziej krytycznych zagrożeń uniemożliwiających osiągnięcie długoterminowego celu biznesowego.

Należy również rozważyć, które ryzyka są wspólne dla osiągnięcia każdego z długoterminowych celów biznesowych, które system zarządzania firmy może wspomagać.

Bazując na tym, podczas spotkania otwierającego, Ty i Twój audytor jesteście lepiej przygotowani, aby omówić i ustalić PRIORYTETY, najbardziej krytyczne ryzyka i na czym należy skupić się w czasie audytu.

Obszary szczególnego zainteresowania powinny odzwierciedlać długoterminowe cele biznesowe, a tym samym to, co najważniejsze dla organizacji i jej celów biznesowych. Razem należy OKREŚLIĆ od 1 do 3 obszarów szczególnego zainteresowania audytu.

Odbywa się to wszystko jednocześnie ze sprawdzaniem zgodności z wybranym przez firmę standardem, takim jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub FSSC 22000. Obszary szczególnego zainteresowania współtworzą strukturę audytu, umożliwiając nam jednocześnie ocenę tego, co najważniejsze dla Klienta i tego, czy system zarządzania spełnia wymagania wybranych standardów.

Odbywa się to wszystko rownież bez dodatkowych kosztów i czasu. Wyniki tych działań to RAPORT z audytu, który zawiera listę spostrzeżeń, wyniki obszarów szczególnego zainteresowania oraz podsumowanie systemu zarządzania, pozwalające uzyskać szybki wgląd w to, co jest najważniejsze dla zespołu zarządzającego firmą.

To, czego dowiesz się z audytu, może pomóc w DOSKONALENIU systemu zarządzania. Pomoże Ci określić działania ograniczające ryzyko dla szerokiego zakresu wyzwań. Są to nie tylko dzisiejsze wyzwania operacyjne, lecz także długoterminowe cele, które tworzą fundament wyników zrównoważonej działalności biznesowej i poprawiają zdolność do reagowania na potrzeby zainteresowanych stron.

Co otrzymujesz?

Risk Based Certification, certyfikacja oparta na ryzyku,  ma na celu pomóc Ci lepiej wykorzystać każdy audyt.  Potwierdzenie zgodności z normą daje certyfikat, bezpiecznie przechowywany w systemie blockchain, a dodatkowo otrzymujesz:

  • Szersze spojrzenie na najbardziej krytyczne ryzyka i podsumowanie audytu umożliwiające zarządzanie raportowanymi kwestiami.
  • Wysoko wykwalifikowany, doświadczony audytor, przeszkolony w celu skoncentrowania uwagi audytu na sprawach, które są dla firmy audytowanej najważniejsze, podczas sprawdzania zgodności z wybranymi normami.
  • Raport z audytu z wglądem w to, jak dobrze twój system zarządzania wspiera wybrane obszary zainteresowania. 
  • Wiedzę, która może pomóc poprawić zdolność systemu zarządzania do wspierania długoterminowych celów biznesowych, a tym samym zrównoważonych wyników biznesowych

Czytaj także:

  Publikacje

Publikacje

Pobieraj i czytaj nasze publikacje na temat certyfikacji

  Wyszukiwarka szkoleń

Wyszukiwarka szkoleń

Znajdź interesujące Cię szkolenie

 

Analiza luk

Audyt przejściowy

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca