Skip to content

Wektory BHP – drugie spotkanie odbędzie się 9 marca!

Przed nami kolejne, drugie już spotkanie w ramach nowej inicjatywy DNV i Lyreco. WEKTORY BHP tym razem odbędą w Katowicach podczas 20. Jubileuszowych Targów Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

Pierwsze z cyklu spotkanie w ramach WEKTORÓW BHP miało miejsce w styczniu w siedzibie DNV w Gdyni i zakończyło się ogromnym sukcesem. Prelekcje na temat bezpieczeństwa pracy oraz panel dyskusyjny cieszyły się ogromnym uznaniem uczestników. Tym bardziej z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnej sesji. Poniżej znajduje się szczegółowy program najbliższego spotkania oraz informacje o prelegentach.

PRELEKCJE:

WYKŁAD. Jak racjonalnie, ale z należytą uwagą podejść do zagrożeń psychospołecznych w pracy? Przegląd rozwiązań zawartych w normie ISO 45003:2021. - Włodzimierz Biel

Prowadzący wskaże na potrzebę wprowadzenia środków prewencyjnych wobec zagrożeń psychospołecznych, omówi podstawowe wymagania standardu ISO45003, pozwalające skutecznie podjąć działania zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z ryzykiem psychospołecznym. Przedstawi również, jak rozpoznać zagrożenia psychospołeczne, które mogą mieć wpływ na pracowników. Zaprezentuje przykłady skutecznych, często prostych działań w celu zarządzania tymi zagrożeniami i poprawy samopoczucia pracowników.

CASE STUDY. Zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. - Radosław Różanowicz i Urszula Gawrysiak

RAPORT. Zagrożenia psychospołeczne u osób 50+ na podstawie raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy

Raport odpowiada na pytania: Jak jest skala dyskryminacji osób 50+? Co najbardziej stresuje pracowników 50+? Linki do pobrania raportu: 

WYKŁAD. Rola organów nadzoru w zapewnieniu jednolitego rynku. - Grzegorz Lis

Czy organy kontroli są sprzymierzeńcem w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy? W jaki sposób nadzór nad produktami wpływa na ich dostępność i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa?

Podczas prelekcji zostanie wskazana rola współpracy podmiotów gospodarczych z organami nadzoru rynku i wymiana informacji między organami państw członkowskich. Prowadzący przedstawi kluczowe zasady skutecznego nadzory rynku, skutki naruszeń prawa i zasadnicze funkcje sankcji.

PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY. Dlaczego dobrostan się opłaca i dlaczego prawie nikt w to nie wierzy?
  • Robert Kozela – Redaktor Naczelny ATEST - Ochrona Pracy – moderator
  • Włodzimierz Biel – Audytor, trener - DNV
  • Urszula Gawrysiak – Dyrektorka Biura BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska - PKP Energetyka
  • Barbara Makowska – Group Health & Safety Manager - CIECH S.A.
  • Karolina Rduch - Faurecia

AGENDA:

9:00Wejście na targi

10:00 – 13:00WEKTORY BHP

10:00 – 10:30 - WYKŁAD. Włodzimierz Biel – Audytor, trener DNV. Jak racjonalnie, ale z należytą uwagą podejść do zagrożeń psychospołecznych w pracy?  Przegląd rozwiązań zawartych w normie ISO 45003:2021. [30 minut]

10:30 – 10:50 - CASE STUDY. Radosław Różanowicz – Corporate Accounts Sales Manager PPE – Lyreco; Urszula Gawrysiak – dyrektorka Biura BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska - PKP Energetyka. Zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. [20 minut]

10:50 - 11:10 - RAPORT. Zagrożenia psychospołeczne u osób 50+ na podstawie raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy [20 minut]

11:10 – 11:40 – Przerwa

11:40 - 12:00 - WYKŁAD. Grzegorz Lis – Naczelnik - Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Rola organów nadzoru w zapewnieniu jednolitego rynku. [20 minut]

12:00 – 13:00 – PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY. Dlaczego dobrostan się opłaca i dlaczego prawie nikt w to nie wierzy? [60 minut]

O PRELEGENTACH:

Włodzimierz Biel - DNVwlodzimierz-biel-189x189

Niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.  Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP). Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętnosci jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003 – 2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym 2-u letni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 roku posiada certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. 

DNV_logo_new

Radosław Różanowicz – Lyreco Wektory BHP - Radosław Różanowicz - Lyreco - image

Doświadczony menedżer z wieloletnią praktyką w zarzadzaniu zespołami sprzedażowymi specjalizuje się współpracą z największymi firmami w Polsce. Starszy Inspektor BHP, absolwent studiów Zarzadzania BHP w Przedsiębiorstwach na SGGW w Warszawie, w której do dziś krzewi kulturę bezpiecznej pracy poprzez szkolenie i prezentacje ŚOI dla przyszłych Kadr BHP. Niepoprawny optymista, wyznawca teorii: „Dobre organizacje to takie, w których ludzie czują się bezpiecznie”.

Lyreco logo

Urszula Gawrysiak – PKP Energetyka Wektory BHP - Urszula Gawrysiak - PKP - image

Menedżer bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska z ponad 20-letnim stażem. Na koncie swoich doświadczeń zawodowych ma tworzenie i kierowanie systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy w dużych firmach branży budowlanej, kurierskiej i energetyczno-kolejowej oraz pracę w państwowych organach nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej ważnym doświadczeniem jest również praca dla organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa i związanego z nim prawa, w tym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Przywiązuje ogromną wagę do wartości, jakimi są zdrowie i życie pracowników oraz odpowiedzialne podejście do tych aspektów przez Pracodawcę. W jej przekonaniu są to wartości niezbędne dla budowania długofalowego sukcesu biznesowego firmy. Obecnie dyrektorka Biura BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska w Grupie PKP Energetyka.

Grzegorz Lis - WIIH w Poznaniu Wektory BHP - Grzegorz Lis- WIIH - image

Posiada 20-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej. Koordynuje regionalne akcje kontrolne Inspekcji Handlowej z Krajową Administracją Skarbową i projekty unijne w zakresie nadzoru rynku. Odpowiada za współpracę z organami celnymi w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu. Opiniuje projekty założeń legislacyjnych i wytycznych, a także uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych.

Barbara Makowska – CIECH S.A. Wektory BHP - Barbara Makowska - Lyreco - image 500x500

Od kilkunastu lat pomaga organizacjom i ich pracownikom w tworzeniu bezpiecznych, zdrowych, wygodnych i miłych miejsc pracy. Na co dzień rozwija kulturę bezpieczeństwa jako Group H&S Manager w Grupie CIECH, jak również pod marką makowkapracuje.pl wspiera organizacje jako Chief Wellbeing Officer, Happiness Manager oraz ambitne osoby jako certyfikowana trenerka mentalna i Wellbeing Coach. Oprócz prowadzenia bloga, pisuje do czasopism branżowych np. Atest – ochrona pracy, prowadzi szkolenia i warsztaty, wykłada przedmioty związane z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem czynników psychospołecznych na studiach podyplomowych. We współpracy z NewHSE prowadzi certyfikowany przez NEBOSH kurs „Working with wellbeing”.

Karolina Rduch - Faurecia

Wektory BHP - Karolina Rduch - image

Zawodowo związana z firmą Faurecia (branża automotive), gdzie jest Kierownikiem Działu BHP, Ochrony Środowiska i ochrony przeciwpożarowej dla kilku zakładów zlokalizowanych w Europie. Bardzo aktywna społecznie i zaangażowana w wiele lokalnych projektów wspierających rozwój osobisty kobiet. W 2019 roku została laureatką Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze w kategorii „profesjonalistki w dużym przedsiębiorstwie”. Natomiast w ramach międzynarodowych struktur Faurecii w kwietniu 2021 r., w trakcie cyfrowego międzynarodowego wydarzenia Kobiety w Faurecii, jako 1 z 9 nominowanych kobiet z całego świata, występowała jako prelegentka, praktyk, prezentując studentkom możliwości rozwoju w branży motoryzacyjnej. W 2022 r. ukończyła kolejne studia, Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na kierunku „Business Trends”.

Tomasz Chaber - Dyrektor Sprzedaży PW Krystian Wektory BHP - Tomasz Chaber - image

Dyrektor Sprzedaży w spółce PW Krystian, będącej producentem profesjonalnej odzieży ochronnej i roboczej oraz dystrybutorem środków ochrony indywidualnej czołowych światowych marek. Od 8 lat związany z branżą BHP. Zanim zaczął rozwijać sprzedaż w PW Krystian pracował między innymi w firmie Honeywell. Reprezentuje na spotkaniu Koalicję Bezpieczni w Pracy.

UCZESTNICTWO 

Z dniem 03.03.2023 zapisy na wydarzenie zostają zamknięte.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Karolina Kolankiewicz
karolina.kolankiewicz@dnv.com
tel.: +48 506 288 311

UWAGA! Osoby zarejestrowane na konferencje są uprawnione do bezpłatnego wejścia na 20. Jubileuszowe Targi BHP w Katowicach w dn. 9.03.2023. Po rejestracji otrzymają Państwo maila z zaproszeniem i szczegółową informacją.

Patronaty

Atest

www.atest.com.pl

logo bezpieczni w pracy - image

https://bezpieczniwpracy.pl/

Pierwsze z cyklu spotkanie w ramach WEKTORÓW BHP miało miejsce w styczniu w siedzibie DNV w Gdyni i zakończyło się ogromnym sukcesem. Prelekcje na temat bezpieczeństwa pracy oraz panel dyskusyjny cieszyły się ogromnym uznaniem uczestników. Tym bardziej z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnej sesji. Poniżej znajduje się szczegółowy program najbliższego spotkania oraz informacje o prelegentach.

PRELEKCJE:

WYKŁAD. Jak racjonalnie, ale z należytą uwagą podejść do zagrożeń psychospołecznych w pracy? Przegląd rozwiązań zawartych w normie ISO 45003:2021. - Włodzimierz Biel

Prowadzący wskaże na potrzebę wprowadzenia środków prewencyjnych wobec zagrożeń psychospołecznych, omówi podstawowe wymagania standardu ISO45003, pozwalające skutecznie podjąć działania zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z ryzykiem psychospołecznym. Przedstawi również, jak rozpoznać zagrożenia psychospołeczne, które mogą mieć wpływ na pracowników. Zaprezentuje przykłady skutecznych, często prostych działań w celu zarządzania tymi zagrożeniami i poprawy samopoczucia pracowników.

CASE STUDY. Zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. - Radosław Różanowicz i Urszula Gawrysiak

RAPORT. Zagrożenia psychospołeczne u osób 50+ na podstawie raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy

Raport odpowiada na pytania: Jak jest skala dyskryminacji osób 50+? Co najbardziej stresuje pracowników 50+? Linki do pobrania raportu: 

WYKŁAD. Rola organów nadzoru w zapewnieniu jednolitego rynku. - Grzegorz Lis

Czy organy kontroli są sprzymierzeńcem w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy? W jaki sposób nadzór nad produktami wpływa na ich dostępność i zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa?

Podczas prelekcji zostanie wskazana rola współpracy podmiotów gospodarczych z organami nadzoru rynku i wymiana informacji między organami państw członkowskich. Prowadzący przedstawi kluczowe zasady skutecznego nadzory rynku, skutki naruszeń prawa i zasadnicze funkcje sankcji.

PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY. Dlaczego dobrostan się opłaca i dlaczego prawie nikt w to nie wierzy?
  • Robert Kozela – Redaktor Naczelny ATEST - Ochrona Pracy – moderator
  • Włodzimierz Biel – Audytor, trener - DNV
  • Urszula Gawrysiak – Dyrektorka Biura BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska - PKP Energetyka
  • Barbara Makowska – Group Health & Safety Manager - CIECH S.A.
  • Karolina Rduch - Faurecia

AGENDA:

9:00Wejście na targi

10:00 – 13:00WEKTORY BHP

10:00 – 10:30 - WYKŁAD. Włodzimierz Biel – Audytor, trener DNV. Jak racjonalnie, ale z należytą uwagą podejść do zagrożeń psychospołecznych w pracy?  Przegląd rozwiązań zawartych w normie ISO 45003:2021. [30 minut]

10:30 – 10:50 - CASE STUDY. Radosław Różanowicz – Corporate Accounts Sales Manager PPE – Lyreco; Urszula Gawrysiak – dyrektorka Biura BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska - PKP Energetyka. Zaangażowanie pracowników w tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. [20 minut]

10:50 - 11:10 - RAPORT. Zagrożenia psychospołeczne u osób 50+ na podstawie raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy [20 minut]

11:10 – 11:40 – Przerwa

11:40 - 12:00 - WYKŁAD. Grzegorz Lis – Naczelnik - Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Rola organów nadzoru w zapewnieniu jednolitego rynku. [20 minut]

12:00 – 13:00 – PANEL DYSKUSYJNY MODEROWANY. Dlaczego dobrostan się opłaca i dlaczego prawie nikt w to nie wierzy? [60 minut]

O PRELEGENTACH:

Włodzimierz Biel - DNVwlodzimierz-biel-189x189

Niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.  Podczas kilkunastu lat pracy w Elektrowni Opole był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP). Następnie przez ponad 20 lat doskonalił swoje umiejętnosci jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich w DNV Business Assurance. W latach 2003 – 2018 CEO DNV Business Assurance Poland (w tym 2-u letni okres na stanowisku CEO w Norwegii). Od 2018 roku posiada certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. 

DNV_logo_new

Radosław Różanowicz – Lyreco Wektory BHP - Radosław Różanowicz - Lyreco - image

Doświadczony menedżer z wieloletnią praktyką w zarzadzaniu zespołami sprzedażowymi specjalizuje się współpracą z największymi firmami w Polsce. Starszy Inspektor BHP, absolwent studiów Zarzadzania BHP w Przedsiębiorstwach na SGGW w Warszawie, w której do dziś krzewi kulturę bezpiecznej pracy poprzez szkolenie i prezentacje ŚOI dla przyszłych Kadr BHP. Niepoprawny optymista, wyznawca teorii: „Dobre organizacje to takie, w których ludzie czują się bezpiecznie”.

Lyreco logo

Urszula Gawrysiak – PKP Energetyka Wektory BHP - Urszula Gawrysiak - PKP - image

Menedżer bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska z ponad 20-letnim stażem. Na koncie swoich doświadczeń zawodowych ma tworzenie i kierowanie systemami zarządzania bezpieczeństwem pracy w dużych firmach branży budowlanej, kurierskiej i energetyczno-kolejowej oraz pracę w państwowych organach nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Jej ważnym doświadczeniem jest również praca dla organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa i związanego z nim prawa, w tym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Przywiązuje ogromną wagę do wartości, jakimi są zdrowie i życie pracowników oraz odpowiedzialne podejście do tych aspektów przez Pracodawcę. W jej przekonaniu są to wartości niezbędne dla budowania długofalowego sukcesu biznesowego firmy. Obecnie dyrektorka Biura BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska w Grupie PKP Energetyka.

Grzegorz Lis - WIIH w Poznaniu Wektory BHP - Grzegorz Lis- WIIH - image

Posiada 20-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej. Koordynuje regionalne akcje kontrolne Inspekcji Handlowej z Krajową Administracją Skarbową i projekty unijne w zakresie nadzoru rynku. Odpowiada za współpracę z organami celnymi w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu. Opiniuje projekty założeń legislacyjnych i wytycznych, a także uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych.

Barbara Makowska – CIECH S.A. Wektory BHP - Barbara Makowska - Lyreco - image 500x500

Od kilkunastu lat pomaga organizacjom i ich pracownikom w tworzeniu bezpiecznych, zdrowych, wygodnych i miłych miejsc pracy. Na co dzień rozwija kulturę bezpieczeństwa jako Group H&S Manager w Grupie CIECH, jak również pod marką makowkapracuje.pl wspiera organizacje jako Chief Wellbeing Officer, Happiness Manager oraz ambitne osoby jako certyfikowana trenerka mentalna i Wellbeing Coach. Oprócz prowadzenia bloga, pisuje do czasopism branżowych np. Atest – ochrona pracy, prowadzi szkolenia i warsztaty, wykłada przedmioty związane z nowoczesnym podejściem do bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem czynników psychospołecznych na studiach podyplomowych. We współpracy z NewHSE prowadzi certyfikowany przez NEBOSH kurs „Working with wellbeing”.

Karolina Rduch - Faurecia

Wektory BHP - Karolina Rduch - image

Zawodowo związana z firmą Faurecia (branża automotive), gdzie jest Kierownikiem Działu BHP, Ochrony Środowiska i ochrony przeciwpożarowej dla kilku zakładów zlokalizowanych w Europie. Bardzo aktywna społecznie i zaangażowana w wiele lokalnych projektów wspierających rozwój osobisty kobiet. W 2019 roku została laureatką Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze w kategorii „profesjonalistki w dużym przedsiębiorstwie”. Natomiast w ramach międzynarodowych struktur Faurecii w kwietniu 2021 r., w trakcie cyfrowego międzynarodowego wydarzenia Kobiety w Faurecii, jako 1 z 9 nominowanych kobiet z całego świata, występowała jako prelegentka, praktyk, prezentując studentkom możliwości rozwoju w branży motoryzacyjnej. W 2022 r. ukończyła kolejne studia, Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na kierunku „Business Trends”.

Tomasz Chaber - Dyrektor Sprzedaży PW Krystian Wektory BHP - Tomasz Chaber - image

Dyrektor Sprzedaży w spółce PW Krystian, będącej producentem profesjonalnej odzieży ochronnej i roboczej oraz dystrybutorem środków ochrony indywidualnej czołowych światowych marek. Od 8 lat związany z branżą BHP. Zanim zaczął rozwijać sprzedaż w PW Krystian pracował między innymi w firmie Honeywell. Reprezentuje na spotkaniu Koalicję Bezpieczni w Pracy.

UCZESTNICTWO 

Z dniem 03.03.2023 zapisy na wydarzenie zostają zamknięte.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Karolina Kolankiewicz
karolina.kolankiewicz@dnv.com
tel.: +48 506 288 311

UWAGA! Osoby zarejestrowane na konferencje są uprawnione do bezpłatnego wejścia na 20. Jubileuszowe Targi BHP w Katowicach w dn. 9.03.2023. Po rejestracji otrzymają Państwo maila z zaproszeniem i szczegółową informacją.

Patronaty

Atest

www.atest.com.pl

logo bezpieczni w pracy - image

https://bezpieczniwpracy.pl/

 

Regulamin