Skip to content

Systemy zarządzania w sytuacji kryzysowej

Zapraszamy do udziału w webinarium internetowym, które odbędzie się już 8 maja 2020 r. o godz. 10:00

Ostatnie tygodnie to zderzenie z wirusem COVID-19 w relacjach społecznych i gospodarczych. Ograniczenia w dostawach surowców i komponentów, spadek zamówień, kwarantanny pracowników i obowiązkowa praca zdalna. Posiadane systemy zarządzania oparte o standardy ISO mogą skutecznie wychodzić naprzeciw zagrożeniom dla funkcjonowania Firmy w obecnej sytuacji.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Webinarium sygnalizuje możliwości wykorzystania wybranych wymagań standardów ISO 9001/14001/45001 w odpowiedzi na zagrożenia funkcjonowania Firm w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19. Program zawiera między innymi:

 • Elementy zarządzania jakościowego, w relacjach dostawcy-firma-klienci
 • Zarządzanie środowiskowe i BHP w reagowaniu na awarie i zdarzenia niepożądane
 • Zarządzanie zmianą w funkcjonowaniu Firmy
 • Dynamiczna zmiana w określaniu ról, odpowiedzialności i uprawnień
 • Zdalny audyt wewnętrzny – kiedy i dla kogo?
 • Monitorowanie i bieżąca ocena ryzyk

Wzorem dotychczasowych webinariów przewidziany jest także czas na moderowaną sesję pytań i odpowiedzi uczestników.

Dla kogo?

Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO. 

Agenda

10:00 – rozpoczęcie webinarium
10:15 – prezentacja
11:40 – sesja pytań i odpowiedzi
12:00 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Rafał Kmiecik – doświadczony audytor wiodący i wykładowca, DNV GL Katowice. 

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 7 maja 2020 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.   
Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie + nagranie z wydarzenia udostęnione w postaci linku to 50,00 zł netto (61,50 zł brutto). 

Minimalne wymagane warunki techniczne:

 • 1.4GHz Intel® Pentium® 4 lub szybszy (bądź równoważny) dla Microsoft® Windows® XP lub Windows 7
 • 2GHz Pentium 4 lub szybszy (bądź równoważny) dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 (32-bitowy/64-bitowy z 32-bitową przeglądarką)
 • 512MB pamięci RAM (rekomendowane 1GB) dla Windows XP lub Windows 7; 
 • 1GB pamięci RAM (rekomendowane 2GB) dla Windows Vista lub Windows 8, Google Chrome
 • Adobe® Flash® Player 11.3 dla wszystkich użytkowników (organizatorów, prezenterów, uczestników i administratorów). Dostępne porty 1935, 443 i 80.

Ostatnie tygodnie to zderzenie z wirusem COVID-19 w relacjach społecznych i gospodarczych. Ograniczenia w dostawach surowców i komponentów, spadek zamówień, kwarantanny pracowników i obowiązkowa praca zdalna. Posiadane systemy zarządzania oparte o standardy ISO mogą skutecznie wychodzić naprzeciw zagrożeniom dla funkcjonowania Firmy w obecnej sytuacji.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Webinarium sygnalizuje możliwości wykorzystania wybranych wymagań standardów ISO 9001/14001/45001 w odpowiedzi na zagrożenia funkcjonowania Firm w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19. Program zawiera między innymi:

 • Elementy zarządzania jakościowego, w relacjach dostawcy-firma-klienci
 • Zarządzanie środowiskowe i BHP w reagowaniu na awarie i zdarzenia niepożądane
 • Zarządzanie zmianą w funkcjonowaniu Firmy
 • Dynamiczna zmiana w określaniu ról, odpowiedzialności i uprawnień
 • Zdalny audyt wewnętrzny – kiedy i dla kogo?
 • Monitorowanie i bieżąca ocena ryzyk

Wzorem dotychczasowych webinariów przewidziany jest także czas na moderowaną sesję pytań i odpowiedzi uczestników.

Dla kogo?

Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO. 

Agenda

10:00 – rozpoczęcie webinarium
10:15 – prezentacja
11:40 – sesja pytań i odpowiedzi
12:00 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Rafał Kmiecik – doświadczony audytor wiodący i wykładowca, DNV GL Katowice. 

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 7 maja 2020 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.   
Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie + nagranie z wydarzenia udostęnione w postaci linku to 50,00 zł netto (61,50 zł brutto). 

Minimalne wymagane warunki techniczne:

 • 1.4GHz Intel® Pentium® 4 lub szybszy (bądź równoważny) dla Microsoft® Windows® XP lub Windows 7
 • 2GHz Pentium 4 lub szybszy (bądź równoważny) dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8 (32-bitowy/64-bitowy z 32-bitową przeglądarką)
 • 512MB pamięci RAM (rekomendowane 1GB) dla Windows XP lub Windows 7; 
 • 1GB pamięci RAM (rekomendowane 2GB) dla Windows Vista lub Windows 8, Google Chrome
 • Adobe® Flash® Player 11.3 dla wszystkich użytkowników (organizatorów, prezenterów, uczestników i administratorów). Dostępne porty 1935, 443 i 80.