Skip to content

IFS zmiany wersji 8 standardu

Zapraszamy do udziału w webinarium internetowym, które odbędzie się 07.05.2024 r. o godz. 10:00

Podczas webinarium przedstawione zostaną istotne zmiany w wersji 8 standardu IFS. W ślad za nową wersją normy BRC, kolejnym wydaniem FSSC 22000, także IFS wprowadziło szereg zmian dostosowujących wymagania standardu do wymagań GFSI oraz poddanego aktualizacji Codex Alimantarius. Nowości lub korekty są także efektem komunikacji z interesariuszami – sieciami handlowymi, firmami przetwarzającymi żywność oraz regulatorami. Silnie zaakcentowano wymagania dotyczące kultury bezpieczeństwa, autentyczności wyrobów oraz zrównoważonej produkcji. Istotne korekty pojawiły się w zakresie wymagań dotyczących identyfikowalności, nadzorowania alergenów oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych określonych jako incydenty, których definicja wykracza poza obszar bezpieczeństwa produktów.

Agenda

10:00 – rozpoczęcie webinarium
10:05 – zajęcia webinaryjne
10:45 – sesja pytań i odpowiedzi
10:55– podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący
DOMINIK LISIEWSKI

Audytor wiodący i trener DNV. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii, doświadczony przedstawiciel i konsultant w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Od 2000 roku audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, autor i wykładowca szkoleń z zakresu systemu HACCP i systemu zarządzania jakością oraz standardów IFS, BRC, BRC Packaging, ISO 22000:2005, FSSC 22000.

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy przesyłać do dnia 6.05.2024 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W przypadku pytań lub nie otrzymania e-maila z linkiem prosimy o kontakt na: webinaria@dnv.com.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy
Zespół DNV

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Koszt materiałów (zaświadczenie i link do nagrania) - 250,00 zł netto (307,50 zł brutto).

 

Podczas webinarium przedstawione zostaną istotne zmiany w wersji 8 standardu IFS. W ślad za nową wersją normy BRC, kolejnym wydaniem FSSC 22000, także IFS wprowadziło szereg zmian dostosowujących wymagania standardu do wymagań GFSI oraz poddanego aktualizacji Codex Alimantarius. Nowości lub korekty są także efektem komunikacji z interesariuszami – sieciami handlowymi, firmami przetwarzającymi żywność oraz regulatorami. Silnie zaakcentowano wymagania dotyczące kultury bezpieczeństwa, autentyczności wyrobów oraz zrównoważonej produkcji. Istotne korekty pojawiły się w zakresie wymagań dotyczących identyfikowalności, nadzorowania alergenów oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych określonych jako incydenty, których definicja wykracza poza obszar bezpieczeństwa produktów.

Agenda

10:00 – rozpoczęcie webinarium
10:05 – zajęcia webinaryjne
10:45 – sesja pytań i odpowiedzi
10:55– podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący
DOMINIK LISIEWSKI

Audytor wiodący i trener DNV. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii, doświadczony przedstawiciel i konsultant w zakresie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Od 2000 roku audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, autor i wykładowca szkoleń z zakresu systemu HACCP i systemu zarządzania jakością oraz standardów IFS, BRC, BRC Packaging, ISO 22000:2005, FSSC 22000.

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy przesyłać do dnia 6.05.2024 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie.
W przypadku pytań lub nie otrzymania e-maila z linkiem prosimy o kontakt na: webinaria@dnv.com.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy
Zespół DNV

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.
Koszt materiałów (zaświadczenie i link do nagrania) - 250,00 zł netto (307,50 zł brutto).

 

BAG_PL_Form_WEBINAR_24Q2_TESTOWY