Skip to content

Akademia Bezpieczeństwa Milwaukee i DNV - Cykl III

Osiągnij wysoki poziom - jak świadomie i bezpiecznie pracować na wysokości

PROGRAM - CYKL III:

10:00

Włodzimierz Biel – Trener, Audytor wiodący - DNV
„ISO 45003:2021 - Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne. Nowe standardy w miejscu pracy.”

Prowadzący omówi podstawowe wymagania standardu pozwalające skutecznie podjąć działania zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z ryzykiem psychospołecznym, przedstawi jak rozpoznać zagrożenia psychospołeczne, które mogą mieć wpływ na pracowników, zaprezentuje przykłady skutecznych - często prostych - działań w celu zarządzania tymi zagrożeniami i poprawy samopoczucia pracowników.

11:00

Mateusz Kaczyński - Kierownik ds. BHP – BUDIMEX
„Bezpieczeństwo przy pracy na wysokości, a zarządzanie podwykonawcami.”

Podczas prezentacji prelegent poruszy kwestie związane z rotacją pracowników PDW; przewagą zabezpieczeń zbiorowych nad indywidualnymi; lukami pojawiającymi się na etapie koordynacji pomiędzy generalnym wykonawcą, a podwykonawcami; niebezpiecznymi zachowaniami pracowników na podstawie zgłoszonych ZPW. Prowadzący przedstawi analizę przypadków na podstawie budowy estakady ES60 na kontrakcie budowy drogi S6.

Millwaukee-Budimex-s6
Zdjęcie udostępnione przez firmę BUDIMEX – budowa drogi S6.

12:00

Przerwa na kawę

13:00

Joanna Nagraba – Brand Manager - FARAONE
Łukasz Flis - Area Sales Representative - MILWAUKEE
„Studium przypadku, warsztaty - Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy na wysokości.”

Na spotkaniu prowadzący przybliżą kwestię prawidłowego zabezpieczenia pracownika podczas pracy na wysokości, dokonają analizy pracy na wysokości na podstawie analizy wypadku na przykładzie, przeprowadzą ocenę ryzyka i program redukcji zagrożenia pracownika, omówią jak przygotować bezpieczne stanowisko pracy do pracy na wysokości.

14:30

Podsumowanie – dyskusja


NASI EKSPERCI:

wlodzimierz-biel-189x189Włodzimierz Biel - DNV

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Mateusz-Kaczynski-189x189Mateusz Kaczyński - BUDIMEX

Kierownik ds. BHP Rejonu w Budimex S.A. w Budownictwie Infrastrukturalnym.

W Budimex od 3 lat. W BHP od 15 lat. Przygodę zawodową zaczynał od budownictwa ogólnego w rodzinnej firmie budowlanej ojca. Ma doświadczenie podczas prac na budowie oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód, rozbudowie DCT 2, budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pracował dla Budimex, Besix, NDI, Grupa Żywiec, Cargill. 

Joanna-Nagraba-189x189Joanna Nagraba – FARAONE

Brand Manager w firmie Faraone Poland Sp z o.o.

Mgr inż. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem ISO 45001, OHSAS 18001. Certyfikowany Business Trainer oraz Coach + Coach Clinic ARK – SKILLS CORPORATION. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie w Radomiu na kierunku BHP. Od 2003 -2007 koordynator ds. jakości w branży automotive. Od kilku lat związana z tematyką pracy na wysokości w branży przemysłowej i budowlanej. Prowadzi szkolenia z tematyki bezpiecznej pracy na wysokości oraz doradztwo z zabezpieczeń pracowników pracujących na wysokości dla najbardziej znanych marek.Prelegentka na licznych konferencjach technicznych i związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Ambasador Fundacji Kultury Bezpieczeństwa.Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP.„Oby każdy dzień był bezpieczny”, to dewiza którą kieruje się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Lukasz-Flis-189x189Łukasz Flis - MILWAUKEE

Odpowiada za rozwój partnerów marki Milwaukee PPE na obszarze Polski północnej.

Działając na rynku środków ochrony indywidualnej od 2006 roku, posiada bogate doświadczenie z zakresu dostosowania ŚOI do aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa. Współorganizator warsztatów BHP 2019 w Bydgoszczy. Posiada  doświadczenie w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla instytucji publicznych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz z zakresu konserwacji i ochrony przeciwpożarowej budynków sklasyfikowanych w obszarze UNESCO. W zakresie działań związanych z ŚOI BHP, wdrażał innowacyjne rozwiązania,           a także obsługiwał kompleksowo wiele wiodących firm na terenie Polski północnej m.in. z branży hutniczej, metalurgicznej, drzewnej i automotive.


REZERWACJE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na Akademię prosimy przesyłać do 11 marca 2022 r. do godziny 16:00 - formularz rejestracyjny

Udział w konferencji jest bezpłatny.   

Ilość miejsc ograniczona: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Karolina Kolankiewicz

karolina.kolankiewicz@dnv.com

tel.: +48 506 288 305 

PROGRAM - CYKL III:

10:00

Włodzimierz Biel – Trener, Audytor wiodący - DNV
„ISO 45003:2021 - Zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne. Nowe standardy w miejscu pracy.”

Prowadzący omówi podstawowe wymagania standardu pozwalające skutecznie podjąć działania zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z ryzykiem psychospołecznym, przedstawi jak rozpoznać zagrożenia psychospołeczne, które mogą mieć wpływ na pracowników, zaprezentuje przykłady skutecznych - często prostych - działań w celu zarządzania tymi zagrożeniami i poprawy samopoczucia pracowników.

11:00

Mateusz Kaczyński - Kierownik ds. BHP – BUDIMEX
„Bezpieczeństwo przy pracy na wysokości, a zarządzanie podwykonawcami.”

Podczas prezentacji prelegent poruszy kwestie związane z rotacją pracowników PDW; przewagą zabezpieczeń zbiorowych nad indywidualnymi; lukami pojawiającymi się na etapie koordynacji pomiędzy generalnym wykonawcą, a podwykonawcami; niebezpiecznymi zachowaniami pracowników na podstawie zgłoszonych ZPW. Prowadzący przedstawi analizę przypadków na podstawie budowy estakady ES60 na kontrakcie budowy drogi S6.

Millwaukee-Budimex-s6
Zdjęcie udostępnione przez firmę BUDIMEX – budowa drogi S6.

12:00

Przerwa na kawę

13:00

Joanna Nagraba – Brand Manager - FARAONE
Łukasz Flis - Area Sales Representative - MILWAUKEE
„Studium przypadku, warsztaty - Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy na wysokości.”

Na spotkaniu prowadzący przybliżą kwestię prawidłowego zabezpieczenia pracownika podczas pracy na wysokości, dokonają analizy pracy na wysokości na podstawie analizy wypadku na przykładzie, przeprowadzą ocenę ryzyka i program redukcji zagrożenia pracownika, omówią jak przygotować bezpieczne stanowisko pracy do pracy na wysokości.

14:30

Podsumowanie – dyskusja


NASI EKSPERCI:

wlodzimierz-biel-189x189Włodzimierz Biel - DNV

Mgr chemii, specjalność agrobiochemia. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jedenastoletni okres pracy w Elektrowni Opole (1988 – 1999) - na stanowisku kierownika wydziału produkcyjnego (Gospodarki Wodnej i Ściekowej) oraz Głównego Specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w tym odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania BHP w elektrowni). Ponad dwudziestoletni okres pracy w DNV Business Assurance (1999 – 2018), jako audytor i szkoleniowiec w zakresie systemów zarządzania BHP, środowiskowego i jakości, zarządzania ryzykiem i miękkich kompetencji menedżerskich. W latach 2003 – 2018 Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu DNV GL Business Assurance Poland, w tym 2-u letni okres na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu DNV Certification Norway. W 2018 roku uzyskał certyfikat NEBOSH GC – potwierdzający kompetencje międzynarodowego inspektora BHP. W 2019 roku uzyskał kompetencje Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Od 2018 roku niezależny konsultant, audytor i trener – partner DNV Business Assurance.

Mateusz-Kaczynski-189x189Mateusz Kaczyński - BUDIMEX

Kierownik ds. BHP Rejonu w Budimex S.A. w Budownictwie Infrastrukturalnym.

W Budimex od 3 lat. W BHP od 15 lat. Przygodę zawodową zaczynał od budownictwa ogólnego w rodzinnej firmie budowlanej ojca. Ma doświadczenie podczas prac na budowie oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód, rozbudowie DCT 2, budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pracował dla Budimex, Besix, NDI, Grupa Żywiec, Cargill. 

Joanna-Nagraba-189x189Joanna Nagraba – FARAONE

Brand Manager w firmie Faraone Poland Sp z o.o.

Mgr inż. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem ISO 45001, OHSAS 18001. Certyfikowany Business Trainer oraz Coach + Coach Clinic ARK – SKILLS CORPORATION. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie w Radomiu na kierunku BHP. Od 2003 -2007 koordynator ds. jakości w branży automotive. Od kilku lat związana z tematyką pracy na wysokości w branży przemysłowej i budowlanej. Prowadzi szkolenia z tematyki bezpiecznej pracy na wysokości oraz doradztwo z zabezpieczeń pracowników pracujących na wysokości dla najbardziej znanych marek.Prelegentka na licznych konferencjach technicznych i związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Ambasador Fundacji Kultury Bezpieczeństwa.Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP.„Oby każdy dzień był bezpieczny”, to dewiza którą kieruje się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

Lukasz-Flis-189x189Łukasz Flis - MILWAUKEE

Odpowiada za rozwój partnerów marki Milwaukee PPE na obszarze Polski północnej.

Działając na rynku środków ochrony indywidualnej od 2006 roku, posiada bogate doświadczenie z zakresu dostosowania ŚOI do aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa. Współorganizator warsztatów BHP 2019 w Bydgoszczy. Posiada  doświadczenie w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla instytucji publicznych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz z zakresu konserwacji i ochrony przeciwpożarowej budynków sklasyfikowanych w obszarze UNESCO. W zakresie działań związanych z ŚOI BHP, wdrażał innowacyjne rozwiązania,           a także obsługiwał kompleksowo wiele wiodących firm na terenie Polski północnej m.in. z branży hutniczej, metalurgicznej, drzewnej i automotive.


REZERWACJE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na Akademię prosimy przesyłać do 11 marca 2022 r. do godziny 16:00 - formularz rejestracyjny

Udział w konferencji jest bezpłatny.   

Ilość miejsc ograniczona: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Karolina Kolankiewicz

karolina.kolankiewicz@dnv.com

tel.: +48 506 288 305