Food and beverage

Zmiany w standardzie IFS – wersja 7

IFS DNV

Zmiany, z którymi musimy się zmierzyć, są konswekwencją programu usprawniania standardu IFS w wyniku zmieniających się oczekiwań sieci handlowych, incydentów rynkowych, wskazówek formułowanych przez GFSI (Global Food Safety Initiative), a także obserwacji efektywności procesów certyfikacji. Wszystkie certyfikacje po 01.07.2021 muszą być prowadzone w oparciu o nową normę.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o wszystkich zmianach, jakie pojawią się wraz z nową wersją normy IFS oraz ma za zadanie przypomnieć te wymagania, które komitet techniczny IFS wskazał jako kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zapewnienie zgodności nowej wersji normy z wymaganiami GFSI Benchmarking.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia mogą być pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności.  

Program szkolenia

 • Koncentracja audytu na procesach produkcyjnych, inspekcji zakładu,  ocenie stosowania się do dobrych praktyk kosztem oceny dokumentacji
 • Co oznacza i jak należy nadzorować procesy zlecane na zewnątrz oraz co twórcy normy rozumieją przez wyroby handlowe 
 • Omówienie nowych wymagań dotyczących kultury bezpieczeństwa wyrobów
 • Procesy certyfikacyjne, audyty niezapowiedziane
 • Podejście do oceny firm wielooddziałowych, wielozakładowych 
 • Zmodyfikowany system oceniania

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o wszystkich zmianach, jakie pojawią się wraz z nową wersją normy IFS oraz ma za zadanie przypomnieć te wymagania, które komitet techniczny IFS wskazał jako kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zapewnienie zgodności nowej wersji normy z wymaganiami GFSI Benchmarking.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia mogą być pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności.  

Program szkolenia

 • Koncentracja audytu na procesach produkcyjnych, inspekcji zakładu,  ocenie stosowania się do dobrych praktyk kosztem oceny dokumentacji
 • Co oznacza i jak należy nadzorować procesy zlecane na zewnątrz oraz co twórcy normy rozumieją przez wyroby handlowe 
 • Omówienie nowych wymagań dotyczących kultury bezpieczeństwa wyrobów
 • Procesy certyfikacyjne, audyty niezapowiedziane
 • Podejście do oceny firm wielooddziałowych, wielozakładowych 
 • Zmodyfikowany system oceniania

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń 2022

Pobierz (PDF)

Opinie o szkoleniach DNV - Business Assurance

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń