Other sectors

Wymagania ISO 27001:2017

Bezpieczeństwo informacji DNV GL

Zmieniające się dynamicznie wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji, pojawiające się kolejne zagrożenia oraz dobre praktyki biznesowe i organizacyjne, powodują konieczność dostosowywania systemów zarządzania organizacji do wymagań norm międzynarodowych. Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać wiedzę na temat zawartości normy oraz zapozna z interpretacją wymagań do Deklaracji Stosowania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z nowymi i rozszerzonymi wymaganiami ISO 27001:2017 oraz stopniowe przygotowanie się do wdrożenia tych wymagań. 

Odbiorcy szkolenia

Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, menedżerowie i inżynierowie bezpieczeństwa informacji, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO.

Zawartość szkolenia

 • Terminologia

 • Struktura HLS

 • Pełne podejście procesowe

 • Nakreślenie zmian w dokumentacji systemowej

 • Wprowadzenie do analizy ryzyka i szans

 • Zarządzanie zmianą

 • Zarządzanie wiedzą

 • Nadzór nad dostawcami

 • Pomiary i monitorowanie

 • Zastosowanie Deklaracji Stosowania

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z nowymi i rozszerzonymi wymaganiami ISO 27001:2017 oraz stopniowe przygotowanie się do wdrożenia tych wymagań. 

Odbiorcy szkolenia

Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, menedżerowie i inżynierowie bezpieczeństwa informacji, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO.

Zawartość szkolenia

 • Terminologia

 • Struktura HLS

 • Pełne podejście procesowe

 • Nakreślenie zmian w dokumentacji systemowej

 • Wprowadzenie do analizy ryzyka i szans

 • Zarządzanie zmianą

 • Zarządzanie wiedzą

 • Nadzór nad dostawcami

 • Pomiary i monitorowanie

 • Zastosowanie Deklaracji Stosowania

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń 2022

Pobierz (PDF)

Opinie o szkoleniach DNV - Business Assurance

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń