Other sectors

Wymagania dotyczące certyfikacji wielooddziałowej FSC®

Wymagania FSC®

Standardy FSC® umożliwiają firmom prowadzącym działalność w kilku lokalizacjach o ubieganie się certyfikaty wielooddziałowe lub grupowe. Szkolenie przygotowuje firmy do wdrażania i/lub poprawę funkcjonowania systemów wielooddziałowych.

Co zyskujesz

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymagań standardów: FSC-STD-40-003 wersja 2.1 w tym prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych. Poza wykładami przewidziano praktyczne ćwiczenia pozwalające na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Zdobyta wiedza pozwala na wdrożenie i/lub doskonalenie funkcjonowania wielooddziałowych/grupowych systemów kontroli pochodzenia produktu w firmach.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów kontroli pochodzenia produktu lub wdrażających systemy wielooddziałowe, audytorzy wewnętrzni.

Zawartość szkolenia

 • Kryteria dla certyfikacji wielooddziałowej i grupowej,
 • Wymagania systemów zarządzania Biura Centralnego,
 • Kwalifikacje menadżera i audytorów Biura Centralnego,
 • Program audytu Biura Centralnego,
 • Informacje i dokumentacja dostarczana lokalizacjom, 
 • Liczba lokalizacji objętych zakresem certyfikatu wielooddziałowego,
 • Wymagania stawiane lokalizacjom objętych zakresem certyfikatów wielooddziałowych/grupowych.

Co zyskujesz

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymagań standardów: FSC-STD-40-003 wersja 2.1 w tym prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych. Poza wykładami przewidziano praktyczne ćwiczenia pozwalające na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Zdobyta wiedza pozwala na wdrożenie i/lub doskonalenie funkcjonowania wielooddziałowych/grupowych systemów kontroli pochodzenia produktu w firmach.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów kontroli pochodzenia produktu lub wdrażających systemy wielooddziałowe, audytorzy wewnętrzni.

Zawartość szkolenia

 • Kryteria dla certyfikacji wielooddziałowej i grupowej,
 • Wymagania systemów zarządzania Biura Centralnego,
 • Kwalifikacje menadżera i audytorów Biura Centralnego,
 • Program audytu Biura Centralnego,
 • Informacje i dokumentacja dostarczana lokalizacjom, 
 • Liczba lokalizacji objętych zakresem certyfikatu wielooddziałowego,
 • Wymagania stawiane lokalizacjom objętych zakresem certyfikatów wielooddziałowych/grupowych.