Other sectors

Wprowadzenie i podstawowe wytyczne zawarte w normach ISO 45003 (zarządzanie ryzykiem psychospołecznym) oraz ISO/PAS 45005 (BHP podczas pandemii COVID-19)

ISO 45003 PAS

W 2020 i 2021 roku opublikowano dwa standardy, które są „systemową odpowiedzią” na jedne z największych i najtrudniejszych wyzwań ostatnich lat: na pogarszającą się kondycję psychiczną społeczeństw oraz pandemię COVID-19. Standardy te zawierają usystematyzowane zbiory dobrych praktyk, zasad i wytycznych, pozwalających skutecznie podjąć działania zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia przedstawione zostaną przesłanki, cele i  ogólny  zarys  wymagań  oraz  wytycznych  związanych  z systemowym zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym (ISO 45003) oraz ryzykiem związanym z COVID-19 (ISO/PAS 45005).

Odbiorcy szkolenia

Kadra  kierownicza,  pracownicy,  osoby   zaangażowane w funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie: ISO 45003 - dlaczego ryzyko psychospołeczne?
 • Zagrożenia psychospołeczne w pracy
 • Przywództwo i zaangażowanie pracowników
 • w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym
 • Systemowe podejście do zarzadzania ryzykiem psychospołecznym (PDCA - podstawowe wymagania), wg ISO 45003
 • Wprowadzenie: zakres i cel ISO/PAS 45005
 • Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem związanym z COVID-19, korelacja z ISO 45001
 • Wybrane kluczowe dobre praktyki i wytyczne dla wdrożenia skutecznego zarzadzania ryzykiem związanym z COVID-19, wg ISO 45005

Co zyskujesz

Podczas szkolenia przedstawione zostaną przesłanki, cele i  ogólny  zarys  wymagań  oraz  wytycznych  związanych  z systemowym zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym (ISO 45003) oraz ryzykiem związanym z COVID-19 (ISO/PAS 45005).

Odbiorcy szkolenia

Kadra  kierownicza,  pracownicy,  osoby   zaangażowane w funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie: ISO 45003 - dlaczego ryzyko psychospołeczne?
 • Zagrożenia psychospołeczne w pracy
 • Przywództwo i zaangażowanie pracowników
 • w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym
 • Systemowe podejście do zarzadzania ryzykiem psychospołecznym (PDCA - podstawowe wymagania), wg ISO 45003
 • Wprowadzenie: zakres i cel ISO/PAS 45005
 • Systemowe podejście do zarządzania ryzykiem związanym z COVID-19, korelacja z ISO 45001
 • Wybrane kluczowe dobre praktyki i wytyczne dla wdrożenia skutecznego zarzadzania ryzykiem związanym z COVID-19, wg ISO 45005

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF