Warsztaty doskonalajace dla audytorów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa żywności

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności, podczas którego usystematyzujesz wiedzę i udoskonalisz swoje umiejętności.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz: 

 • Wiedzę z zakresu: procesu audytu oraz wymaganych działań w poszczególnych jego etapach: planowanie, wykonanie, raportowanie, działania poaudytowe; technik audytowania, sposobu klasyfikacji i zapisywania spostrzeżeń, sposobu dokumentowania,
 • Przeprowadzenie poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych,
 • Wiedzę do prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz identyfikacji wymagań standardu,
 • Wiedzę do opracowania  i przygotowania dokumentacji audytowej: plan, check lista, raport.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby z doświadczeniem odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i ich weryfikacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawowe wymagania standardów ISO 22000:20018, FSSC 22000, BRC, IFS,
 • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa do planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami,
 • Audyt i audytor wewnętrzny. Kompetencje audytora,
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011,
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: opracowanie  listy pytań kontrolnych do danego obszaru,
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów z uzyskaniem informacji zwrotnych,
 • Dokumentowanie wyników audytu, czyli przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń,
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia,
 • Weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów oraz jakości i klasyfikacji spostrzeżeń.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz: 

 • Wiedzę z zakresu: procesu audytu oraz wymaganych działań w poszczególnych jego etapach: planowanie, wykonanie, raportowanie, działania poaudytowe; technik audytowania, sposobu klasyfikacji i zapisywania spostrzeżeń, sposobu dokumentowania,
 • Przeprowadzenie poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych,
 • Wiedzę do prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz identyfikacji wymagań standardu,
 • Wiedzę do opracowania  i przygotowania dokumentacji audytowej: plan, check lista, raport.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby z doświadczeniem odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i ich weryfikacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawowe wymagania standardów ISO 22000:20018, FSSC 22000, BRC, IFS,
 • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa do planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami,
 • Audyt i audytor wewnętrzny. Kompetencje audytora,
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011,
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: opracowanie  listy pytań kontrolnych do danego obszaru,
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów z uzyskaniem informacji zwrotnych,
 • Dokumentowanie wyników audytu, czyli przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń,
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia,
 • Weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów oraz jakości i klasyfikacji spostrzeżeń.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF