Food and beverage

Warsztaty doskonalajace dla audytorów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa żywności

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa żywności

Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności, podczas którego usystematyzujesz wiedzę i udoskonalisz swoje umiejętności.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz: 

 • Wiedzę z zakresu: procesu audytu oraz wymaganych działań w poszczególnych jego etapach: planowanie, wykonanie, raportowanie, działania poaudytowe; technik audytowania, sposobu klasyfikacji i zapisywania spostrzeżeń, sposobu dokumentowania,
 • Przeprowadzenie poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych,
 • Wiedzę do prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz identyfikacji wymagań standardu,
 • Wiedzę do opracowania  i przygotowania dokumentacji audytowej: plan, check lista, raport.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby z doświadczeniem odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i ich weryfikacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawowe wymagania standardów ISO 22000:20018, FSSC 22000, BRC, IFS,
 • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa do planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami,
 • Audyt i audytor wewnętrzny. Kompetencje audytora,
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011,
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: opracowanie  listy pytań kontrolnych do danego obszaru,
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów z uzyskaniem informacji zwrotnych,
 • Dokumentowanie wyników audytu, czyli przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń,
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia,
 • Weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów oraz jakości i klasyfikacji spostrzeżeń.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz: 

 • Wiedzę z zakresu: procesu audytu oraz wymaganych działań w poszczególnych jego etapach: planowanie, wykonanie, raportowanie, działania poaudytowe; technik audytowania, sposobu klasyfikacji i zapisywania spostrzeżeń, sposobu dokumentowania,
 • Przeprowadzenie poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych,
 • Wiedzę do prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz identyfikacji wymagań standardu,
 • Wiedzę do opracowania  i przygotowania dokumentacji audytowej: plan, check lista, raport.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby z doświadczeniem odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i ich weryfikacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawowe wymagania standardów ISO 22000:20018, FSSC 22000, BRC, IFS,
 • Zarządzanie ryzykiem jako podstawa do planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami,
 • Audyt i audytor wewnętrzny. Kompetencje audytora,
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011,
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: opracowanie  listy pytań kontrolnych do danego obszaru,
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów z uzyskaniem informacji zwrotnych,
 • Dokumentowanie wyników audytu, czyli przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń,
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia,
 • Weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów oraz jakości i klasyfikacji spostrzeżeń.