Warsztaty doskonalące dla pełnomocników ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Warsztaty zostały stworzone w celu zapewnienia możliwości rozwoju, a także ugruntowania wiedzy i umiejętności potrzebnych Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania BHP w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu.

Co zyskujesz:

Przedstawiane podczas szkolenia zagadnienia koncentrują się wokół uczynienia z systemu zarządzania BHP wg ISO45001:2018 sprawnego i skutecznego narzędzia do kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania BHP, którzy pragną ugruntować i poszerzyć swoja wiedzę na temat funkcjonowania certyfikowanego systemu zarządzania BHP oraz poznać narzędzia umożliwiające jego doskonalenie. Drugą grupą odbiorców są pracownicy służby BHP. Podczas szkolenia wyjaśniona zostanie rola i zadania służby BHP w systemie zarządzania zbudowanym w oparciu o ISO45001:2018. Szkolenie to również jest przydatne dla członków reprezentacji pracowniczej, którzy zaangażowani są w procesy wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania BHP.

Zawartość szkolenia

I dzień - Planowanie (Plan)

 • Podejście procesowe (przegląd procesów systemu zarządzania BHP wg ISO45001),
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka i szans (kontekst, interesariusze, identyfikacja zagrożeń i szans, analiza ryzyka i działania zapobiegawcze; przegląd metod oceny ryzyka BHP),
 • Identyfikacja wymagań prawnych i innych,
 • Cele BHP i plany ich osiągania,
 • Reagowanie na sytuacje awaryjne.

II dzień - Realizacja (Do)

 • Przywództwo i zaangażowanie pracowników w system zarządzania BHP,
 • Dokumentacja systemu zarządzania BHP,
 • Kompetencje i nadzór nad kompetencjami BHP,
 • Komunikacja wewnętrzna,
 • Świadomość pracowników,
 • Kryteria operacyjne BHP i nadzór nad nimi,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zakupy wyrobów i usług.

III dzień - monitorowanie i reagowanie (Check & Act)

 • Monitorowanie w systemie zarządzania BHP,
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi,
 • Rola audytu wewnętrznego,
 • Działania korekcyjne i korygujące,
 • Przegląd zarządzania,
 • Podsumowanie: podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania BHP pomiędzy: zarząd (dyrekcja); kadra kierownicza, służba BHP; reprezentacja pracowników; pełnomocnik systemu zarządzania BHP; służba p-poż; dział utrzymania ruchu (przeglądy i konserwacje), itd.

Co zyskujesz:

Przedstawiane podczas szkolenia zagadnienia koncentrują się wokół uczynienia z systemu zarządzania BHP wg ISO45001:2018 sprawnego i skutecznego narzędzia do kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania BHP, którzy pragną ugruntować i poszerzyć swoja wiedzę na temat funkcjonowania certyfikowanego systemu zarządzania BHP oraz poznać narzędzia umożliwiające jego doskonalenie. Drugą grupą odbiorców są pracownicy służby BHP. Podczas szkolenia wyjaśniona zostanie rola i zadania służby BHP w systemie zarządzania zbudowanym w oparciu o ISO45001:2018. Szkolenie to również jest przydatne dla członków reprezentacji pracowniczej, którzy zaangażowani są w procesy wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania BHP.

Zawartość szkolenia

I dzień - Planowanie (Plan)

 • Podejście procesowe (przegląd procesów systemu zarządzania BHP wg ISO45001),
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka i szans (kontekst, interesariusze, identyfikacja zagrożeń i szans, analiza ryzyka i działania zapobiegawcze; przegląd metod oceny ryzyka BHP),
 • Identyfikacja wymagań prawnych i innych,
 • Cele BHP i plany ich osiągania,
 • Reagowanie na sytuacje awaryjne.

II dzień - Realizacja (Do)

 • Przywództwo i zaangażowanie pracowników w system zarządzania BHP,
 • Dokumentacja systemu zarządzania BHP,
 • Kompetencje i nadzór nad kompetencjami BHP,
 • Komunikacja wewnętrzna,
 • Świadomość pracowników,
 • Kryteria operacyjne BHP i nadzór nad nimi,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zakupy wyrobów i usług.

III dzień - monitorowanie i reagowanie (Check & Act)

 • Monitorowanie w systemie zarządzania BHP,
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi,
 • Rola audytu wewnętrznego,
 • Działania korekcyjne i korygujące,
 • Przegląd zarządzania,
 • Podsumowanie: podział zadań i odpowiedzialności w systemie zarządzania BHP pomiędzy: zarząd (dyrekcja); kadra kierownicza, służba BHP; reprezentacja pracowników; pełnomocnik systemu zarządzania BHP; służba p-poż; dział utrzymania ruchu (przeglądy i konserwacje), itd.