Other sectors

Warsztaty dla Menedżerów Systemu Zarządzania Jakością - ISO 9001:2015 - podstawy, projektowanie i wdrażanie systemu

Warsztaty dla pełnomocników ISO 9001 DNV GL

Warsztaty mają na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy potrzebnej do zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015.

Korzyści


Uczestnictwo w warsztatach dostarczy wiedzę, która jest niezbędna na etapie projektowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania jakością.


Uczestnicy warsztatów


Warsztaty są dedykowane osobom, które są odpowiedzialne w organizacji za wdrożenie od podstaw systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy zyskają pewność, że wprowadzane przez nich zmiany w systemie zarządzania jakością są zgodne z wymaganiami obowiązującej normy a cały proces wdrażania będzie przebiegał w sposób właściwy i efektywny na wszystkich jego etapach.


Zawartość warsztatów


 • Wymagania ISO 9001:2015
 • Kontekst biznesowy i interesariusze – identyfikacja i monitorowanie
 • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja zagrożeń i szans, analiza i ocena ryzyka, zarządzanie
 • Polityka jakości
 • Identyfikacja procesów i powiązań między nimi
 • Planowanie systemu jakości
 • Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • Cele jakości
 • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych
 • Dokumentacja systemu - tworzenie i wdrażanie
 • Nadzorowanie udokumentowanej informacji
 • Najczęstsze błędy w opracowaniu i wdrożeniu systemu jakości
 • Przegląd systemu zarządzania
 • Proces certyfikacji
Zapraszamy również na kolejną - II część tego szkolenia: Rozwój i doskonalenie systemu.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

3 dni

Cena:

1800 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Korzyści


Uczestnictwo w warsztatach dostarczy wiedzę, która jest niezbędna na etapie projektowania, wdrażania i przygotowania do certyfikacji skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania jakością.


Uczestnicy warsztatów


Warsztaty są dedykowane osobom, które są odpowiedzialne w organizacji za wdrożenie od podstaw systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy zyskają pewność, że wprowadzane przez nich zmiany w systemie zarządzania jakością są zgodne z wymaganiami obowiązującej normy a cały proces wdrażania będzie przebiegał w sposób właściwy i efektywny na wszystkich jego etapach.


Zawartość warsztatów


 • Wymagania ISO 9001:2015
 • Kontekst biznesowy i interesariusze – identyfikacja i monitorowanie
 • Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja zagrożeń i szans, analiza i ocena ryzyka, zarządzanie
 • Polityka jakości
 • Identyfikacja procesów i powiązań między nimi
 • Planowanie systemu jakości
 • Etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • Cele jakości
 • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych
 • Dokumentacja systemu - tworzenie i wdrażanie
 • Nadzorowanie udokumentowanej informacji
 • Najczęstsze błędy w opracowaniu i wdrożeniu systemu jakości
 • Przegląd systemu zarządzania
 • Proces certyfikacji
Zapraszamy również na kolejną - II część tego szkolenia: Rozwój i doskonalenie systemu.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
11 - 13.03.2019 r. 
Lokalizacja
Gdynia
Data
3 - 5.06.2019 r. 
Lokalizacja
Gdynia

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość