Warsztaty dla audytorów wewnętrznych ISO 22000:2018

Kurs ten jest przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się audytami ISO 22000:2018, które chcą nauczyć się planować audyty w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia nabędziesz: 
▪ Umiejętność zarządzania ryzykiem i planowania obszarów audytów w oparciu o identyfikację i analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka
▪ Praktyczną wiedzę na temat przeprowadzenia poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych, prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz dokumentowania audytu.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby znające wymagania standardów bezpieczeństwa żywności oraz ISO 19011, czynnie przeprowadzający audyty w organizacjach, odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i doświadczenie w ich weryfikacji. 


Zawartość szkolenia

 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami 
 • Audyt i audytor wewnętrzny - kompetencje audytora
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: przygotowanie planu, opracowanie listy pytań kontrolnych do danego obszaru
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów, faktów, uzyskiwanie informacji zwrotnych
 • Dokumentowanie wyników audytu: przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń, identyfikacji wymagań standardów
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia
 • Raportowanie praktycznie: weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów
 • Spostrzeżenia audytowe praktycznie: najczęstsze spostrzeżenia audytowe na bazie doświadczeń
 • Zastosowane techniki szkoleniowe: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe

Co zyskujesz

Podczas szkolenia nabędziesz: 
▪ Umiejętność zarządzania ryzykiem i planowania obszarów audytów w oparciu o identyfikację i analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka
▪ Praktyczną wiedzę na temat przeprowadzenia poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych, prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz dokumentowania audytu.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby znające wymagania standardów bezpieczeństwa żywności oraz ISO 19011, czynnie przeprowadzający audyty w organizacjach, odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i doświadczenie w ich weryfikacji. 


Zawartość szkolenia

 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami 
 • Audyt i audytor wewnętrzny - kompetencje audytora
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: przygotowanie planu, opracowanie listy pytań kontrolnych do danego obszaru
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów, faktów, uzyskiwanie informacji zwrotnych
 • Dokumentowanie wyników audytu: przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń, identyfikacji wymagań standardów
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia
 • Raportowanie praktycznie: weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów
 • Spostrzeżenia audytowe praktycznie: najczęstsze spostrzeżenia audytowe na bazie doświadczeń
 • Zastosowane techniki szkoleniowe: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF