Food and beverage

Warsztaty dla audytorów wewnętrznych ISO 22000:2018

Warsztaty dla audytorów wewnętrznych ISO 22000:2018

Kurs ten jest przeznaczony dla osób zawodowo zajmujących się audytami ISO 22000:2018, które chcą nauczyć się planować audyty w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia nabędziesz: 
▪ Umiejętność zarządzania ryzykiem i planowania obszarów audytów w oparciu o identyfikację i analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka
▪ Praktyczną wiedzę na temat przeprowadzenia poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych, prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz dokumentowania audytu.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby znające wymagania standardów bezpieczeństwa żywności oraz ISO 19011, czynnie przeprowadzający audyty w organizacjach, odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i doświadczenie w ich weryfikacji. 


Zawartość szkolenia

 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami 
 • Audyt i audytor wewnętrzny - kompetencje audytora
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: przygotowanie planu, opracowanie listy pytań kontrolnych do danego obszaru
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów, faktów, uzyskiwanie informacji zwrotnych
 • Dokumentowanie wyników audytu: przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń, identyfikacji wymagań standardów
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia
 • Raportowanie praktycznie: weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów
 • Spostrzeżenia audytowe praktycznie: najczęstsze spostrzeżenia audytowe na bazie doświadczeń
 • Zastosowane techniki szkoleniowe: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

650 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia nabędziesz: 
▪ Umiejętność zarządzania ryzykiem i planowania obszarów audytów w oparciu o identyfikację i analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka
▪ Praktyczną wiedzę na temat przeprowadzenia poszczególnych etapów procesu audytu i prawidłowych działań poaudytowych, prawidłowego formułowania, klasyfikowania spostrzeżeń oraz dokumentowania audytu.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są osoby znające wymagania standardów bezpieczeństwa żywności oraz ISO 19011, czynnie przeprowadzający audyty w organizacjach, odpowiedzialne za weryfikację i utrzymanie systemów bezpieczeństwa żywności – m.in. pełnomocnicy, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców, osoby prowadzące działalność doradczą w zakresie systemów zarządzania i doświadczenie w ich weryfikacji. 


Zawartość szkolenia

 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami 
 • Audyt i audytor wewnętrzny - kompetencje audytora
 • Zasady prowadzenia audytu zgodnie z ISO 19011
 • Planowanie i przygotowanie do audytu: przygotowanie planu, opracowanie listy pytań kontrolnych do danego obszaru
 • Praktyczne i skuteczne prowadzenie audytu: komunikacja, formułowanie pytań, poszukiwanie dowodów, faktów, uzyskiwanie informacji zwrotnych
 • Dokumentowanie wyników audytu: przygotowanie raportu: doskonalenie umiejętności formułowania i klasyfikacji spostrzeżeń, identyfikacji wymagań standardów
 • Postępowanie z niezgodnościami: identyfikacja przyczyn, korekcje i działania korygujące oraz weryfikacja skuteczności ich wdrożenia
 • Raportowanie praktycznie: weryfikacja i ocena opracowanych wcześniej raportów
 • Spostrzeżenia audytowe praktycznie: najczęstsze spostrzeżenia audytowe na bazie doświadczeń
 • Zastosowane techniki szkoleniowe: prezentacja, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca