Other sectors

Train the Trainer - metodyka przygotowania szkolenia oraz jego przeprowadzenia

Train the trainer DNV

Szkolenie dla osób, które prowadzą szkolenia i instruktaże. Szkolenie obejmuje podstawy metodyki przygotowania i przeprowadzenia szkolenia lub instruktażu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uzyska praktyczną wiedzę, w jaki sposób przygotować i przeprowadzić interesujące oraz skuteczne szkolenie. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy dostają zadanie do samodzielnego wykonania – opracowanie planu swojego szkolenia i krótkiej prezentacji wybranego tematu. W drugim dniu – warsztatowym, wspólnie omawiane będą plany szkoleń i prezentacje uczestników.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia może być kadra kierownicza oraz wszystkie osoby zaangażowane w szkolenia lub instruktaże.

Zawartość szkolenia:

  • Metodyka pracy szkoleniowej – style uczenia się, specyfika nauczania dorosłych, sposoby angażowania uczestników szkolenia, umiejętności trenera (prezentacja, obserwacja, komunikacja, słuchanie, zadawanie pytań), środki i materiały dydaktyczne
  • Projektowanie szkolenia – schemat ADDIE, analiza potrzeb szkoleniowych, cele i plan szkolenia, wybór metod szkoleniowych, projektowanie treści szkolenia (ROPES model)
  • Prezentacja treści szkolenia
  • Ćwiczenia i zadania praktyczne (jak projektować, przeprowadzić i skonkludować)

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uzyska praktyczną wiedzę, w jaki sposób przygotować i przeprowadzić interesujące oraz skuteczne szkolenie. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy dostają zadanie do samodzielnego wykonania – opracowanie planu swojego szkolenia i krótkiej prezentacji wybranego tematu. W drugim dniu – warsztatowym, wspólnie omawiane będą plany szkoleń i prezentacje uczestników.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia może być kadra kierownicza oraz wszystkie osoby zaangażowane w szkolenia lub instruktaże.

Zawartość szkolenia:

  • Metodyka pracy szkoleniowej – style uczenia się, specyfika nauczania dorosłych, sposoby angażowania uczestników szkolenia, umiejętności trenera (prezentacja, obserwacja, komunikacja, słuchanie, zadawanie pytań), środki i materiały dydaktyczne
  • Projektowanie szkolenia – schemat ADDIE, analiza potrzeb szkoleniowych, cele i plan szkolenia, wybór metod szkoleniowych, projektowanie treści szkolenia (ROPES model)
  • Prezentacja treści szkolenia
  • Ćwiczenia i zadania praktyczne (jak projektować, przeprowadzić i skonkludować)

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń 2022

Pobierz (PDF)

Opinie o szkoleniach DNV - Business Assurance

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń