Skip to content

Technika wywiadu audytowego - doskonalenie audytorów wewnętrznych (9001/14001/45001) w zakresie przygotowania i prowadzenia wywiadu audytowego (komunikacja interpersonalna)

Szkolenie stworzone w celu zapewnienia możliwości rozwoju umiejętności przeprowadzania wywiadów audytowych podczas audytu wewnętrznego systemu zarządzania.

Co zyskujesz:

Praktyczne przećwiczenie przygotowania i zadawania pytań audytowych w wersjach: dla kierownictwa i dla pracowników, w celu uzyskania obiektywnych dowodów w wybranych - podstawowych obszarach systemu zarządzania: audyt przywództwa kadry kierowniczej, audyt nadzoru nad procesami produkcyjnymi, audyt procesów wsparcia, audyt zaangażowanie pracowników, audyt zarządzania zmianą, audyt zarządzania ryzykiem, itd. Podczas szkolenia poruszane są również aspekty komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) oraz praktyka robienia notatek audytorskich.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym audytorom wewnętrznym systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Na szkoleniu nie omawiane są wymagania norm ISO!

Zawartość szkolenia:

  • Podstawy komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie
  • Wywiad audytowy - wprowadzenie: cel, specyfika, sposoby rozpoczęcia, przebieg - typy pytań audytowych, zakłócenia i trudności w komunikacji podczas wywiadu, jak przejść od opinii do faktu, notowanie podczas wywiadu, zakończenie 
  • Trening praktyczny: pytania audytowe w podstawowych obszarach systemu zarządzania: audyt przywództwa kadry kierowniczej, audyt nadzoru nad procesami produkcyjnymi, audyt procesów wsparcia, audyt zaangażowanie pracowników, audyt zarządzania zmianą, audyt zarządzania ryzykiem (jakości, środowiska, BHP), audyt procesów związanych z wymaganiami prawnymi, audyt analizy kontekstu, itd.

Co zyskujesz:

Praktyczne przećwiczenie przygotowania i zadawania pytań audytowych w wersjach: dla kierownictwa i dla pracowników, w celu uzyskania obiektywnych dowodów w wybranych - podstawowych obszarach systemu zarządzania: audyt przywództwa kadry kierowniczej, audyt nadzoru nad procesami produkcyjnymi, audyt procesów wsparcia, audyt zaangażowanie pracowników, audyt zarządzania zmianą, audyt zarządzania ryzykiem, itd. Podczas szkolenia poruszane są również aspekty komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) oraz praktyka robienia notatek audytorskich.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym audytorom wewnętrznym systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Na szkoleniu nie omawiane są wymagania norm ISO!

Zawartość szkolenia:

  • Podstawy komunikacji interpersonalnej: komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie
  • Wywiad audytowy - wprowadzenie: cel, specyfika, sposoby rozpoczęcia, przebieg - typy pytań audytowych, zakłócenia i trudności w komunikacji podczas wywiadu, jak przejść od opinii do faktu, notowanie podczas wywiadu, zakończenie 
  • Trening praktyczny: pytania audytowe w podstawowych obszarach systemu zarządzania: audyt przywództwa kadry kierowniczej, audyt nadzoru nad procesami produkcyjnymi, audyt procesów wsparcia, audyt zaangażowanie pracowników, audyt zarządzania zmianą, audyt zarządzania ryzykiem (jakości, środowiska, BHP), audyt procesów związanych z wymaganiami prawnymi, audyt analizy kontekstu, itd.