Other sectors

Systemowe zapobieganie błędom ludzkim

Bezpieczeństwo DNV GL

Ludzie są i będą omylni, a systemy zarządzania powinny być maksymalnie skuteczne, co oznacza konieczność uwzględnienia słabości czynnika ludzkiego w planowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania. W praktyce biznesowej dość często funkcjonuje przekonanie menadżerów o tym, że zapewnienie pracownikom szkolenia, odpowiedniego sprzętu i procedur powinno wystarczyć do zapewnienia bezbłędnego działania wszystkich zatrudnionych w firmie. Proponujemy Państwu zmianę tego paradygmatu i modelowanie systemu zarządzania pod kątem przewidywania możliwych błędów ludzkich, planowania i wdrażania rozwiązań, które będą systemowo zapobiegać błędom ludzkim i/lub ograniczać ich skutki.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Wiedzę o naturze i klasyfikacji błędów popełnianych przez ludzi
 • Informacje o praktycznych metodach diagnozowania i wykrywania możliwych błędów ludzkich 
 • Praktyczne wskazówki na temat zaplanowania i wdrożenia systemowego zapobiegania błędom ludzkim

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa firmy, osób odpowiedzialnych za koordynację działań w systemie zarządzania (pełnomocników), liderów procesów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem biznesowym, pracowników służb BHP oraz pracowników służb technicznych.

Zawartość szkolenia

 • Definicje i klasyfikacja błędów ludzkich
 • Schemat systemowego zapobiegania błędom ludzkim
 • Metody diagnozowania potencjalnych błędów ludzkich
 • Działania zapobiegawcze
 • Mechanizmy wykrywania zaistniałych błędów
 • Ograniczanie skutków

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Wiedzę o naturze i klasyfikacji błędów popełnianych przez ludzi
 • Informacje o praktycznych metodach diagnozowania i wykrywania możliwych błędów ludzkich 
 • Praktyczne wskazówki na temat zaplanowania i wdrożenia systemowego zapobiegania błędom ludzkim

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kierownictwa firmy, osób odpowiedzialnych za koordynację działań w systemie zarządzania (pełnomocników), liderów procesów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem biznesowym, pracowników służb BHP oraz pracowników służb technicznych.

Zawartość szkolenia

 • Definicje i klasyfikacja błędów ludzkich
 • Schemat systemowego zapobiegania błędom ludzkim
 • Metody diagnozowania potencjalnych błędów ludzkich
 • Działania zapobiegawcze
 • Mechanizmy wykrywania zaistniałych błędów
 • Ograniczanie skutków

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca