Other sectors

System zarządzania energią wg normy ISO 50001:2018 i jego wykorzystywanie w efektywności energetycznej

System zarządzania energią wg normy ISO 500012018 i jego wykorzystywanie w efektywności energetycznej

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu wymagań nowej normy w zakresie systemów zarządzania energią ISO 50001:2018 i ich praktycznego zastosowania w organizacjach, jako narzędzi w optymalizacji gospodarki energetycznej. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę, który posiada doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie wdrażania i audytowania Systemów Zarządzania Energią.

Co zyskujesz

 • Zapoznanie z elementami systemu zarządzania energią (SZE) wg normy ISO 50001:2018, zasadami jego wdrożenia i korzyściami, wymaganą dokumentacją SZE,
 • Wyjaśnienie wątpliwości i dyskusja dotycząca optymalnego sposobu wdrożenia systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie,
 • Ułatwienie w realizacji obowiązków ustawy o efektywności energetycznej. 

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są właściciele i osoby zarządzające  organizacjami, menadżerowie, specjaliści ds. gospodarki energetycznej, pełnomocnicy oraz audytorzy systemów zarządzania energią. 

Zawartość szkolenia

 • Założenia, korzyści i przykłady wdrożenia normy ISO 50001,
 • Omówienie elementów systemu zarządzania energią wg normy PN-EN ISO 50001:2018,
 • Dokumentacja systemu zarządzania energią wg normy PN-EN ISO 50001:2018,
 • Identyfikacja obszarów znaczącego wykorzystania energii z wykorzystaniem przeglądu energetycznego,
 • Kontekst organizacji, strony zainteresowane oraz ryzyka i szanse w SZE,
 • Postępowanie z energią bazową i wskaźnikami wyniku energetycznego,
 • System zarządzania energią wg ISO 50001, a ustawa o efektywności energetycznej.
 • Działania po audycie
 • Egzamin

Co zyskujesz

 • Zapoznanie z elementami systemu zarządzania energią (SZE) wg normy ISO 50001:2018, zasadami jego wdrożenia i korzyściami, wymaganą dokumentacją SZE,
 • Wyjaśnienie wątpliwości i dyskusja dotycząca optymalnego sposobu wdrożenia systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie,
 • Ułatwienie w realizacji obowiązków ustawy o efektywności energetycznej. 

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są właściciele i osoby zarządzające  organizacjami, menadżerowie, specjaliści ds. gospodarki energetycznej, pełnomocnicy oraz audytorzy systemów zarządzania energią. 

Zawartość szkolenia

 • Założenia, korzyści i przykłady wdrożenia normy ISO 50001,
 • Omówienie elementów systemu zarządzania energią wg normy PN-EN ISO 50001:2018,
 • Dokumentacja systemu zarządzania energią wg normy PN-EN ISO 50001:2018,
 • Identyfikacja obszarów znaczącego wykorzystania energii z wykorzystaniem przeglądu energetycznego,
 • Kontekst organizacji, strony zainteresowane oraz ryzyka i szanse w SZE,
 • Postępowanie z energią bazową i wskaźnikami wyniku energetycznego,
 • System zarządzania energią wg ISO 50001, a ustawa o efektywności energetycznej.
 • Działania po audycie
 • Egzamin