System rekompensat dla sektorów energochłonnych – planowane zmiany w Ustawie. Szanse i zagrożenia dla beneficjentów

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych określa zasady, tryb udzielania oraz sposób liczenia wielkości pomocy publicznej z tytułu wysokich kosztów energii elektrycznej dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Rewizja ustawy wprowadza propozycję istotnych zmian wpływających na zakres podmiotów upoważnionych do ubiegania się o rekompensaty, a także w sposobie wyliczania wysokości oraz uznawania warunkowości rekompensat.

Co zyskujesz

Szkolenie pomoże zrozumieć aktualne i planowane specyficzne wymagania stawiane przed instalacjami oraz najlepsze praktyki w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie rekompensat sektorowych. 

Odbiorcy szkolenia

Dyrektorzy finansowi, główni energetycy, dyrektorzy działu kontrolingu, dyrektorzy produkcji, osoby koordynujące przygotowanie wniosku po stronie instalacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawy prawne
 • Główne wymagania dotyczące wniosku
 • Elementy krytyczne wniosku o rekompensaty
 • Najczęściej spotykane błędy i braki we wniosku
 • Najlepsze praktyki po stronie Instalacji
 • Planowane istotne zmiany w systemie rekompensat ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących sektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty i dotyczące sposobu liczenia rekompensat.

Prowadzący - Paweł Grabowski

Paweł Grabowski s 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarach ochrony środowiska oraz EU ETS w sektorach paliwowym i energetycznym. Jego działalność i zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z:
 • monitorowaniem i raportowaniem informacji i danych na potrzeby rozliczania emisji gazów cieplarnianych i przydziałów darmowych uprawnień do emisji,
 • wpływem zapisów polityk klimatyczno-energetycznych i wymagań EU ETS na funkcjonowanie zakładów przemysłowych,
 • zarządzaniem emisjami do powietrza, 
 • implementacją zapisów dokumentów BREF oraz wymagań konkluzji BAT,
 • zastosowaniem procesów business intelligence (przy wykorzystaniu np. technologii PowerBI) w szeroko pojętej ochronie środowiska.
Nasz ekspert uczestniczy w pracach badawczych i działaniach regulacyjnych prowadzonych w ramach organizacji reprezentujących przemysł zarówno w kraju, jak i na szczeblu unijnym. Paweł Grabowski od kilku lat jest również prężnie działającym weryfikatorem EU ETS. Oprócz standardowych weryfikacji raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych weryfikował również wnioski o przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2021-2026, raporty o poziomach działalności (tzw. raporty ALC) oraz wnioski o rekompensaty kosztów pośrednich emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych w III fazie EU ETS.

Co zyskujesz

Szkolenie pomoże zrozumieć aktualne i planowane specyficzne wymagania stawiane przed instalacjami oraz najlepsze praktyki w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie rekompensat sektorowych. 

Odbiorcy szkolenia

Dyrektorzy finansowi, główni energetycy, dyrektorzy działu kontrolingu, dyrektorzy produkcji, osoby koordynujące przygotowanie wniosku po stronie instalacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawy prawne
 • Główne wymagania dotyczące wniosku
 • Elementy krytyczne wniosku o rekompensaty
 • Najczęściej spotykane błędy i braki we wniosku
 • Najlepsze praktyki po stronie Instalacji
 • Planowane istotne zmiany w systemie rekompensat ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących sektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty i dotyczące sposobu liczenia rekompensat.

Prowadzący - Paweł Grabowski

Paweł Grabowski s 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarach ochrony środowiska oraz EU ETS w sektorach paliwowym i energetycznym. Jego działalność i zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z:
 • monitorowaniem i raportowaniem informacji i danych na potrzeby rozliczania emisji gazów cieplarnianych i przydziałów darmowych uprawnień do emisji,
 • wpływem zapisów polityk klimatyczno-energetycznych i wymagań EU ETS na funkcjonowanie zakładów przemysłowych,
 • zarządzaniem emisjami do powietrza, 
 • implementacją zapisów dokumentów BREF oraz wymagań konkluzji BAT,
 • zastosowaniem procesów business intelligence (przy wykorzystaniu np. technologii PowerBI) w szeroko pojętej ochronie środowiska.
Nasz ekspert uczestniczy w pracach badawczych i działaniach regulacyjnych prowadzonych w ramach organizacji reprezentujących przemysł zarówno w kraju, jak i na szczeblu unijnym. Paweł Grabowski od kilku lat jest również prężnie działającym weryfikatorem EU ETS. Oprócz standardowych weryfikacji raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych weryfikował również wnioski o przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2021-2026, raporty o poziomach działalności (tzw. raporty ALC) oraz wnioski o rekompensaty kosztów pośrednich emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych w III fazie EU ETS.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF