Other sectors

RCA CAPA (Root Cause Analysis Corrective Actions Preventive Actions)

RCA DNVGL

Szkolenie przedstawia zasady przeprowadzenia analizy przyczyn podstawowych zdarzeń lub niezgodności wraz z przeglądem podstawowych metod: 5x Dlaczego, Diagram Ishikawy, Burza mózgów. W następstwie określenia przyczyn podstawowych podejmuje się działania korygujące oraz działania zapobiegawcze. Podczas szkolenia podane są fundamentalne zasady projektowania działań korygujących oraz zapobiegawczych poparte przykładami i ćwiczeniami praktycznymi (na szkoleniach stacjonarnych).

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić proces identyfikacji przyczyn tak, aby możliwym było zaplanowanie skutecznych działań korygujących.

Uczestnicy szkolenia

Odbiorcami szkolenia może być kadra kierownicza, jak i również wszystkie osoby zaangażowane w procesy badania zdarzeń lub niezgodności.

Zawartość szkolenia

 • Jak powstają niezgodności? (niepożądane zdarzenia)
 • Zasady analizy przyczyn. Czym są przyczyny podstawowe?
 • Dochodzenie do przyczyn podstawowych – proces analizy
 • Metody wspomagające identyfikację przyczyn podstawowych: 5xWHY?, Diagram Ishikawy, Burza Mózgów
 • Działania korekcyjne, działania korygujące – różny poziom działania, różna trwałość zmian
 • Działania zapobiegawcze
 • Analiza skuteczności działań korygujących

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić proces identyfikacji przyczyn tak, aby możliwym było zaplanowanie skutecznych działań korygujących.

Uczestnicy szkolenia

Odbiorcami szkolenia może być kadra kierownicza, jak i również wszystkie osoby zaangażowane w procesy badania zdarzeń lub niezgodności.

Zawartość szkolenia

 • Jak powstają niezgodności? (niepożądane zdarzenia)
 • Zasady analizy przyczyn. Czym są przyczyny podstawowe?
 • Dochodzenie do przyczyn podstawowych – proces analizy
 • Metody wspomagające identyfikację przyczyn podstawowych: 5xWHY?, Diagram Ishikawy, Burza Mózgów
 • Działania korekcyjne, działania korygujące – różny poziom działania, różna trwałość zmian
 • Działania zapobiegawcze
 • Analiza skuteczności działań korygujących

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca