Other sectors

Project Management (Zarządzanie projektem)

Project Management

Dla realizacji projektów Project Management Institute, międzynarodowa instytucja badawczo-certyfikacyjna w obszarze Zarządzania projektem (ang. PM – Project Management) identyfikuje procesy i obszary wiedzy zarządzania projektami tworzące najpopularniejszy, międzynarodowy standard – Project Management.

Co zyskujesz?

Przeszkolony Project Manager uzyskuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą efektywnie prowadzić każdą inicjatywę biznesową. Zdobyta wiedza bazuje na międzynarodowych metodologiach i uznanych metodykach z najważniejszych instytutów i uczelni oraz wieloletniej praktyce wdrożeniowej. 

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenią są pracownicy, specjaliści  i menedżerowie ds. jakości.

Zawartość szkolenia

 • Pojęcie projektu, proces PMO i etapy projektu
 • Standard PMI i certyfikacja
 • Zasady Project Managera, style kierowania
 • Role w projekcie, dokumentacja i charakter projektu
 • Kick-Off meeting, Parking Lot, Issues List, Team contract
 • Diversity game (tylko w wersji stacjonarnej)
 • WBS - Deliverables, Activities
 • Planowanie: Zakres projektu (FD-ID, In-Out Of Frame)
 • Warsztat - praca w grupach nad wybranymi projektami (tylko w wersji stacjonarnej)
 • Typy projektów, struktura podprojektowa
 • Planowanie
 • Analiza ścieżki krytycznej i bufory (Contingency)
 • Realizacja projektu
 • Zamknięcie projektu
 •         Biznesowe zamknięcie projektu - proces PMO

Co zyskujesz?

Przeszkolony Project Manager uzyskuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą efektywnie prowadzić każdą inicjatywę biznesową. Zdobyta wiedza bazuje na międzynarodowych metodologiach i uznanych metodykach z najważniejszych instytutów i uczelni oraz wieloletniej praktyce wdrożeniowej. 

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenią są pracownicy, specjaliści  i menedżerowie ds. jakości.

Zawartość szkolenia

 • Pojęcie projektu, proces PMO i etapy projektu
 • Standard PMI i certyfikacja
 • Zasady Project Managera, style kierowania
 • Role w projekcie, dokumentacja i charakter projektu
 • Kick-Off meeting, Parking Lot, Issues List, Team contract
 • Diversity game (tylko w wersji stacjonarnej)
 • WBS - Deliverables, Activities
 • Planowanie: Zakres projektu (FD-ID, In-Out Of Frame)
 • Warsztat - praca w grupach nad wybranymi projektami (tylko w wersji stacjonarnej)
 • Typy projektów, struktura podprojektowa
 • Planowanie
 • Analiza ścieżki krytycznej i bufory (Contingency)
 • Realizacja projektu
 • Zamknięcie projektu
 •         Biznesowe zamknięcie projektu - proces PMO

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość