OCS - Operation Clean Sweep

Podczas szkolenia przedstawiona jest geneza programu Operation Clean Sweep, jego zawartość i oczekiwane rezultaty. Omówione są podstawowe działania zmierzające do wdrożenia programu i jego certyfikacji. Przedstawione są również najlepsze praktyki - rekomendacje związane z zapobieganiem zanieczyszczenia środowiska granulkami.

Plan szkolenia:

 • Zobowiązanie - "OCS Pledge" - 6 fundamentalnych zasad programu Operation Clean Sweep 
 • Wdrożenie programu Operation Clean Sweep - podstawowe kroki i zadania dla kadry kierowniczej
 • Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska plastikowym pelletem - Bow-Tie model
 • Zapobieganie wyciekom pelletu (prevention bariers) - Ograniczanie skutków wycieków (mitigation bariers)
 • Wymagana dokumentacja programu Operation Clean Sweep 
 • Audyt zakładu - identyfikacja zagrożeń wycieków pelletu
 • Zarządzanie porządkiem w miejscu pracy - housekeeping
 • Zawartość programu szkoleń OCS oraz angażowanie pracowników
 • Certyfikacja OCS - Europejski Standard do Certyfikacji
 • Przegląd najlepszych praktyk organizacji stanowisk pracy narażonych na wycieki pelletu

Cele

 • Zdobycie wiedzy o programie Operation Clean Sweep - jego misji i celach.
 • Zrozumienie, na czym polega 6 podstawowych zobowiązań programu Operation Clean Sweep
 • Zapoznanie się z działaniami zmierzającymi do skutecznego wdrożenia programu Operation Clean Sweep
 • Zapoznanie się z procesem certyfikacji OCS.

Odbiorcy

 • Pracownicy firm wykorzystujących, transportujących lub produkujących plastikowy pellet, proszek, płatki itp.
 • Kadra zarządzająca, Dyrektorzy Operacyjni, Kierownicy produkcji, Pracownicy służby ochrony środowiska, kontroli jakości, pełnomocnicy systemów zarządzania.

Informacje organizacyjne:

 • Najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca przeprowadzenie bądź anulowanie szkolenia.
 • Rezygnacje ze szkolenia należy przesłać maksymalnie 7 dni* przed terminem szkolenia na adres: szkolenia@dnv.com.
* W innym przypadku należy opłacić całą kwotę szkolenia.

Plan szkolenia:

 • Zobowiązanie - "OCS Pledge" - 6 fundamentalnych zasad programu Operation Clean Sweep 
 • Wdrożenie programu Operation Clean Sweep - podstawowe kroki i zadania dla kadry kierowniczej
 • Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska plastikowym pelletem - Bow-Tie model
 • Zapobieganie wyciekom pelletu (prevention bariers) - Ograniczanie skutków wycieków (mitigation bariers)
 • Wymagana dokumentacja programu Operation Clean Sweep 
 • Audyt zakładu - identyfikacja zagrożeń wycieków pelletu
 • Zarządzanie porządkiem w miejscu pracy - housekeeping
 • Zawartość programu szkoleń OCS oraz angażowanie pracowników
 • Certyfikacja OCS - Europejski Standard do Certyfikacji
 • Przegląd najlepszych praktyk organizacji stanowisk pracy narażonych na wycieki pelletu

Cele

 • Zdobycie wiedzy o programie Operation Clean Sweep - jego misji i celach.
 • Zrozumienie, na czym polega 6 podstawowych zobowiązań programu Operation Clean Sweep
 • Zapoznanie się z działaniami zmierzającymi do skutecznego wdrożenia programu Operation Clean Sweep
 • Zapoznanie się z procesem certyfikacji OCS.

Odbiorcy

 • Pracownicy firm wykorzystujących, transportujących lub produkujących plastikowy pellet, proszek, płatki itp.
 • Kadra zarządzająca, Dyrektorzy Operacyjni, Kierownicy produkcji, Pracownicy służby ochrony środowiska, kontroli jakości, pełnomocnicy systemów zarządzania.

Informacje organizacyjne:

 • Najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca przeprowadzenie bądź anulowanie szkolenia.
 • Rezygnacje ze szkolenia należy przesłać maksymalnie 7 dni* przed terminem szkolenia na adres: szkolenia@dnv.com.
* W innym przypadku należy opłacić całą kwotę szkolenia.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF