Skip to content

Nadzór i ocena dostawców

Coraz częściej firmy korzystają z dostawców i podwykonawców nie tylko w procesach pomocniczych, ale i w głównych. Bardzo często od jakości dostarczanych przez dostawcę wyrobów bądź usług zależą sukcesy organizacji. Natomiast braki, zła jakość, nieterminowość czy nierzetelność, a nawet zły wizerunek dostawcy skutkuje reklamacjami a nawet utratą klientów.

​Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i zakupywanym wyrobem powinien zależeć od wpływu kupowanego wyrobu/usługi na późniejszą realizację wyrobu i wyrób finalny.

Przykłady z rynku pokazują, że kryteria oceny bywają dobierane bez właściwej analizy ryzyka. Klienci, przesyłając ankiety, czy audytując swoich dostawców często stosują jednakowe listy kontrolne dla dostawców wyrobów o marginalnym i kluczowym znaczeniu.

Rodzaj i zakres nadzoru często nie jest dostosowany również do skali współpracy oraz nie uwzględnia specyfiki dostawców usług (np. serwisowych, IT, angażowanie pracowników tymczasowych). Skutkiem takiego podejścia jest brak świadomości, jakie zagrożenia są związane ze współpracą z danym dostawcą.

Jakie wymagania dotyczące nadzoru nad dostawcami zawierają normy (zbiory dobrych praktyk biznesowych)? 

Czy mamy pewność, że stosowane przez nas sposoby oceny i nadzoru nad podwykonawcami minimalizują nasze ryzyko? Czy stosowane sposoby oceny są rzeczywiście adekwatne do znaczenia dostawcy? Czy zapisy, których wymagają standardy dotyczące systemów zarządzania, są przydatne, czy tylko służą spełnieniu formalnych wymagań norm? W trakcie szkolenia przekażemy Państwu pokaźny zasób wiedzy merytorycznej i wskazówki, 

jak minimalizować nasze ryzyko, a dostawców oceniać w zdroworozsądkowy, odpowiedni sposób, zachowując umiar w ilości i wielkości zapisów i unikając zbędnej biurokracji.

Program szkolenia

  • Ryzyko związane z dostawcą, identyfikacja zagrożeń i ich ocena;
  • Właściwy dobór kryteriów z punktu widzenia kadry kierowniczej, pracownika działu zakupów, zarządu, jak również wymagań prawnych;
  • Jak można efektywnie włączyć kadrę kierowniczą i pracowników w budowanie systemu oceny dostawców;
  • Dobre praktyki, najczęściej spotykane błędy;
  • Wymiana doświadczeń i praktyk.

​Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i zakupywanym wyrobem powinien zależeć od wpływu kupowanego wyrobu/usługi na późniejszą realizację wyrobu i wyrób finalny.

Przykłady z rynku pokazują, że kryteria oceny bywają dobierane bez właściwej analizy ryzyka. Klienci, przesyłając ankiety, czy audytując swoich dostawców często stosują jednakowe listy kontrolne dla dostawców wyrobów o marginalnym i kluczowym znaczeniu.

Rodzaj i zakres nadzoru często nie jest dostosowany również do skali współpracy oraz nie uwzględnia specyfiki dostawców usług (np. serwisowych, IT, angażowanie pracowników tymczasowych). Skutkiem takiego podejścia jest brak świadomości, jakie zagrożenia są związane ze współpracą z danym dostawcą.

Jakie wymagania dotyczące nadzoru nad dostawcami zawierają normy (zbiory dobrych praktyk biznesowych)? 

Czy mamy pewność, że stosowane przez nas sposoby oceny i nadzoru nad podwykonawcami minimalizują nasze ryzyko? Czy stosowane sposoby oceny są rzeczywiście adekwatne do znaczenia dostawcy? Czy zapisy, których wymagają standardy dotyczące systemów zarządzania, są przydatne, czy tylko służą spełnieniu formalnych wymagań norm? W trakcie szkolenia przekażemy Państwu pokaźny zasób wiedzy merytorycznej i wskazówki, 

jak minimalizować nasze ryzyko, a dostawców oceniać w zdroworozsądkowy, odpowiedni sposób, zachowując umiar w ilości i wielkości zapisów i unikając zbędnej biurokracji.

Program szkolenia

  • Ryzyko związane z dostawcą, identyfikacja zagrożeń i ich ocena;
  • Właściwy dobór kryteriów z punktu widzenia kadry kierowniczej, pracownika działu zakupów, zarządu, jak również wymagań prawnych;
  • Jak można efektywnie włączyć kadrę kierowniczą i pracowników w budowanie systemu oceny dostawców;
  • Dobre praktyki, najczęściej spotykane błędy;
  • Wymiana doświadczeń i praktyk.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF