Kultura bezpieczeństwa żywności

Istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności (KBŻ) jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak temat bardzo istotny, gdyż przyjmuje się, iż brak tej kultury, brak troski o jej zapewnienie, należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura bezpieczeństwa żywności to podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Znajomość zagadnień, istoty tematu, oraz otoczenia kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność budowania kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność doskonalenia, wdrażania na kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego, kierownicy wszystkich działów firm tego sektora oraz kadra zarządzająca.

Zawartość szkolenia

 • Kultura i klimat bezpieczeństwa żywności – podstawy, definicje i zależności,
 • Czynniki decydujące o kulturze bezpieczeństwa żywności, takie jak uczciwość, przywództwo na różnych szczeblach organizacji, system bezpieczeństwa żywności oparty na zachowaniach pracowników, wdrożenie, działanie proaktywne i zaangażowanie,porozumiewanie się, praktyka i wiedza oraz działanie długoterminowe,
 • Szkolenie i wiedza nie oznaczają zmiany zachowań, czyli bodźce do zmiany zachowań oraz metody zaangażowania pracowników,
 • Zjawisko i potrzeba „just culture” w kształtowaniu bezpieczeństwa żywności,
 • Etapy kształtowania i wdrażania KBŻ,
 • Jak zintegrować KBŻ z funkcjonującym systemem zarządzania w organizacji?
 • Narzędzia pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności i „just culture”,
 • Dojrzałość i kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Znajomość zagadnień, istoty tematu, oraz otoczenia kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność budowania kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność pomiaru poziomu kultury bezpieczeństwa żywności,
 • Umiejętność doskonalenia, wdrażania na kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego, kierownicy wszystkich działów firm tego sektora oraz kadra zarządzająca.

Zawartość szkolenia

 • Kultura i klimat bezpieczeństwa żywności – podstawy, definicje i zależności,
 • Czynniki decydujące o kulturze bezpieczeństwa żywności, takie jak uczciwość, przywództwo na różnych szczeblach organizacji, system bezpieczeństwa żywności oparty na zachowaniach pracowników, wdrożenie, działanie proaktywne i zaangażowanie,porozumiewanie się, praktyka i wiedza oraz działanie długoterminowe,
 • Szkolenie i wiedza nie oznaczają zmiany zachowań, czyli bodźce do zmiany zachowań oraz metody zaangażowania pracowników,
 • Zjawisko i potrzeba „just culture” w kształtowaniu bezpieczeństwa żywności,
 • Etapy kształtowania i wdrażania KBŻ,
 • Jak zintegrować KBŻ z funkcjonującym systemem zarządzania w organizacji?
 • Narzędzia pomiaru kultury bezpieczeństwa żywności i „just culture”,
 • Dojrzałość i kolejne poziomy kultury bezpieczeństwa żywności.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF