Other sectors

Global Standard for Food Safety wersja 8

BRC Food wersja 8

Global Standard for Food Safety wydanie 8 został opublikowany 1 sierpnia 2018 r. w 10 językach, w tym w języku polskim. Certyfikacja na zgodność z wymaganiami wydania 8 Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności rozpocznie się od 1 lutego 2019 roku. Globalna norma BRC dotycząca bezpieczeństwa żywności została opracowana w celu określenia kryteriów bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych wymaganych w organizacji produkującej żywność w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie zgodności prawnej i ochrony konsumenta.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Praktyczną znajomość normy BRC FOOD v. 8,
 • Umiejętność dostrzegania różnic pomiędzy BRC 7 vs. BRC 8,
 • Umiejętność interpretacji wymagań standardu,
 • Wiedzę, jak wdrożyć wymagania normy.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego. Przede wszystkim osoby zajmujące się funkcjonowaniem systemu BRC FOOD oraz osoby pełniące funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w firmie. Odbiorcami szkolenia może być również nadzór produkcyjny oraz członkowie zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

Zawartość szkolenia

 • Rozwój bezpieczeństwa produktów i kultury jakości w organizacji,
 • Sprecyzowanie wymogów dotyczących stref wysokiego ryzyka: high risk, high care, ambient highcare,
 • Rozszerzenie wymogów dotyczących monitorowania środowiska produkcyjnego – dla zakładów, które nie mają stref: high risk, high care, ambient high-care,
 • Rozwinięcie wymagań dla nadzorowania produkcji zlecanej do podwykonawców,
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
 • Zrozumienie wytycznych dotyczących zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych,
 • Benchmarking Global Food Safety Initiative (GFSI).

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz:

 • Praktyczną znajomość normy BRC FOOD v. 8,
 • Umiejętność dostrzegania różnic pomiędzy BRC 7 vs. BRC 8,
 • Umiejętność interpretacji wymagań standardu,
 • Wiedzę, jak wdrożyć wymagania normy.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy przemysłu spożywczego. Przede wszystkim osoby zajmujące się funkcjonowaniem systemu BRC FOOD oraz osoby pełniące funkcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności w firmie. Odbiorcami szkolenia może być również nadzór produkcyjny oraz członkowie zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności.

Zawartość szkolenia

 • Rozwój bezpieczeństwa produktów i kultury jakości w organizacji,
 • Sprecyzowanie wymogów dotyczących stref wysokiego ryzyka: high risk, high care, ambient highcare,
 • Rozszerzenie wymogów dotyczących monitorowania środowiska produkcyjnego – dla zakładów, które nie mają stref: high risk, high care, ambient high-care,
 • Rozwinięcie wymagań dla nadzorowania produkcji zlecanej do podwykonawców,
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym,
 • Zrozumienie wytycznych dotyczących zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych,
 • Benchmarking Global Food Safety Initiative (GFSI).