Budowanie dobrostanu organizacyjnego – czyli jak praktycznie budować silną kulturę BHP i kształtować dobre relacje międzyludzkie w organizacji w oparciu o ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021

Szkolenie stworzone w celu rozwoju umiejętności kadry kierowniczej różnych szczebli we właściwym kształtowaniu relacji międzyludzkich i budowaniu silnej kultury bezpieczeństwa pracy.

Co zyskujesz:

Zrozumienie intencji rozwiązań i działań określonych przez normy ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021 w celu kształtowania silnej i stabilnej kultury bezpieczeństwa. Przegląd najlepszych praktyk budowania dobrostanu w organizacji. 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru nad pracownikami, pełnomocnikom ds. systemu zarządzania BHP, pracownikom służby BHP a także przedstawicielom pracowników, którzy zaangażowani są w działania systemu zarzadzania BHP. Na szkoleniu nie są szczegółowo omawiane wymagania norm ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021, ale są one uwzględnione, w sposób zintegrowany, w materiałach szkoleniowych dla uczestników!

Zawartość szkolenia:

 • Wprowadzenie: bezpieczeństwo pracy, dobrostan (well-being), system zarządzania BHP, model ISO45001:2018,
 • Kultura bezpieczeństwa pracy – praktyczne podejście; główne elementy; role i zadania kadry kierowniczej i pracowników w tworzeniu podstaw silnej i trwałej kultury BHP,
 • Ryzyko BHP i ryzyka psychospołeczne w dzisiejszym środowisku pracy. Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, działania zapobiegawcze,
 • Przegląd „kulturotwórczych” wymagań – działań opisanych w ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021,
 • Kultura bezpieczeństwa pracy – dynamika: wartości, artefakty, rytuały,
 • Jak utrzymać wysoki poziom kultury BHP? – wyzwania, rozwiązania,
 • Jak zmierzyć poziom kultury BHP?

Co zyskujesz:

Zrozumienie intencji rozwiązań i działań określonych przez normy ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021 w celu kształtowania silnej i stabilnej kultury bezpieczeństwa. Przegląd najlepszych praktyk budowania dobrostanu w organizacji. 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i nadzoru nad pracownikami, pełnomocnikom ds. systemu zarządzania BHP, pracownikom służby BHP a także przedstawicielom pracowników, którzy zaangażowani są w działania systemu zarzadzania BHP. Na szkoleniu nie są szczegółowo omawiane wymagania norm ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021, ale są one uwzględnione, w sposób zintegrowany, w materiałach szkoleniowych dla uczestników!

Zawartość szkolenia:

 • Wprowadzenie: bezpieczeństwo pracy, dobrostan (well-being), system zarządzania BHP, model ISO45001:2018,
 • Kultura bezpieczeństwa pracy – praktyczne podejście; główne elementy; role i zadania kadry kierowniczej i pracowników w tworzeniu podstaw silnej i trwałej kultury BHP,
 • Ryzyko BHP i ryzyka psychospołeczne w dzisiejszym środowisku pracy. Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, działania zapobiegawcze,
 • Przegląd „kulturotwórczych” wymagań – działań opisanych w ISO45001:2018 oraz ISO45003:2021,
 • Kultura bezpieczeństwa pracy – dynamika: wartości, artefakty, rytuały,
 • Jak utrzymać wysoki poziom kultury BHP? – wyzwania, rozwiązania,
 • Jak zmierzyć poziom kultury BHP?