Corporate

Audyty wewnętrzne systemów kontroli pochodzenia produktu FSC®

FSC-STD-40-004 wersja 3.0 DNV GL

Szkolenie przygotowuje do prowadzenie audytów wewnętrznych systemów kontroli pochodzenie produktu FSC®.

CO ZYSKUJESZ

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymaganiach standardów: FSC-STD-40-004 wersja 3.1, FSC-STD-40-003 wersja 2.1 (certyfikacja wielooddziałowa) oraz o wybranych zagadnieniach FSC-STD-50-001 wersja 2.1 (znaki towarowe FSC). Wykłady będą ilustrowane licznymi przykładami, które pozwalają na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Uczestnicy otrzymają również zestaw ćwiczeń, dzięki którym będą mogli pogłębiać wiedzę. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie audytów wewnętrznych systemów kontroli pochodzenia produktu, jak i również na wdrażanie systemów kontroli pochodzenia produktu.

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla audytorów wewnętrznych i osób wdrażających systemy kontroli pochodzenia produktu. 

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

 • Wymagania systemu zarządzania FSC
 • Prawa pracownicze
 • Definiowanie grup produktów FSC
 • Surowce używane do produkcji FSC oraz zasady ich przepływu w firmie
 • Bilanse certyfikowanych materiałów
 • Systemy kontroli oświadczeń FSC
 • Sprzedaż i dostawa certyfikowanych wyrobów
 • Podstawowe wymagania związane ze stosowaniem znaków towarowych i etykiet FSC
 • Podwykonawstwo w procesach przepływu materiałów FSC
 • Wymagania dotyczące certyfikacji wielooddziałowej w tym: funkcji Biura Centralnego i zasady prowadzenia audytów wewnętrznych

CO ZYSKUJESZ

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymaganiach standardów: FSC-STD-40-004 wersja 3.1, FSC-STD-40-003 wersja 2.1 (certyfikacja wielooddziałowa) oraz o wybranych zagadnieniach FSC-STD-50-001 wersja 2.1 (znaki towarowe FSC). Wykłady będą ilustrowane licznymi przykładami, które pozwalają na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Uczestnicy otrzymają również zestaw ćwiczeń, dzięki którym będą mogli pogłębiać wiedzę. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie audytów wewnętrznych systemów kontroli pochodzenia produktu, jak i również na wdrażanie systemów kontroli pochodzenia produktu.

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla audytorów wewnętrznych i osób wdrażających systemy kontroli pochodzenia produktu. 

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

 • Wymagania systemu zarządzania FSC
 • Prawa pracownicze
 • Definiowanie grup produktów FSC
 • Surowce używane do produkcji FSC oraz zasady ich przepływu w firmie
 • Bilanse certyfikowanych materiałów
 • Systemy kontroli oświadczeń FSC
 • Sprzedaż i dostawa certyfikowanych wyrobów
 • Podstawowe wymagania związane ze stosowaniem znaków towarowych i etykiet FSC
 • Podwykonawstwo w procesach przepływu materiałów FSC
 • Wymagania dotyczące certyfikacji wielooddziałowej w tym: funkcji Biura Centralnego i zasady prowadzenia audytów wewnętrznych

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca