Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Szkolenie to obejmuje pełen zakres wiedzy, która pozwala na efektywne przeprowadzenie audytów wewnętrznych systemów zintegrowanych w obszarze norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Co zyskujesz

W programie szkolenia przewidziano szczegółowe omówienie zagadnień związanych ze skutecznym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów zarządzania opartych na wymaganiach trzech znowelizowanych standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Program uwzględnia wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania zawarte w normie ISO19011:2018. Część warsztatowa dostarczy praktycznej wiedzy związanej z całym procesem przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wywiadów audytowych, formułowania spostrzeżeń audytowych oraz tworzenia dokumentacji poaudytowej. 

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do audytorów systemów zarządzania (ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018), przyszłych audytorów/ kandydatów na audytorów oraz do koordynatorów zintegrowanych systemów zarządzania.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wspólnej struktury ramowej (HLS),
 • Wprowadzenie do procesu audytu wewnętrznego,
 • Rola audytora wiodącego oraz zespołu audytorów,
 • Przygotowanie do audytu wybranego obszaru systemu zarządzania,
 • Planowanie audytu,
 • Powiadamianie o audycie,
 • Przygotowywanie list kontrolnych,
 • Techniki audytowania: wywiad audytowy, analiza udokumentowanych informacji, obserwacje audytowe,
 • Zasady raportowania wyników audytu - przygotowanie dokumentacji poaudytowej,
 • Działania zapobiegawcze i korygujące jako wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania,
 • Egzamin.

Szkolenia realizowane są w formie online (zdalnie) za pomocą platformy ClickMeeting

Co zyskujesz

W programie szkolenia przewidziano szczegółowe omówienie zagadnień związanych ze skutecznym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów zarządzania opartych na wymaganiach trzech znowelizowanych standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Program uwzględnia wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania zawarte w normie ISO19011:2018. Część warsztatowa dostarczy praktycznej wiedzy związanej z całym procesem przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wywiadów audytowych, formułowania spostrzeżeń audytowych oraz tworzenia dokumentacji poaudytowej. 

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do audytorów systemów zarządzania (ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018), przyszłych audytorów/ kandydatów na audytorów oraz do koordynatorów zintegrowanych systemów zarządzania.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wspólnej struktury ramowej (HLS),
 • Wprowadzenie do procesu audytu wewnętrznego,
 • Rola audytora wiodącego oraz zespołu audytorów,
 • Przygotowanie do audytu wybranego obszaru systemu zarządzania,
 • Planowanie audytu,
 • Powiadamianie o audycie,
 • Przygotowywanie list kontrolnych,
 • Techniki audytowania: wywiad audytowy, analiza udokumentowanych informacji, obserwacje audytowe,
 • Zasady raportowania wyników audytu - przygotowanie dokumentacji poaudytowej,
 • Działania zapobiegawcze i korygujące jako wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania,
 • Egzamin.

Szkolenia realizowane są w formie online (zdalnie) za pomocą platformy ClickMeeting

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF